​Cieľom každého investora je dosahovať výnosy adekvátne, alebo lepšie, podstupovanému riziku. Slováci sami seba ...

​Read More

​V poslednej dobe sa rozmnožili informácie o tom, že vznikla bublina ETF. ​Napríklad:ETFs Threaten ...

​Read More

Správcovia aktívnych fondov majú obrovský problém – ako vysvetliť klientom, za čo im vlastne ...

​Read More

Neinvestujte do podielových fondov. Dôvod? Poplatky. Neinvestujte do podieolvých fondov. Dôvod? Poplatky Tiež máte ...

​Read More

Od začiatku roka platí smernica MIFID 2, ktorá zaviedla viacero zmien do fungovania finančných ...

​Read More