fbpx

Pomôžem Vám stanoviť a zrealizovať Vašu investičnú stratégiu tak, aby bola v súlade s Vašimi cieľmi, vzťahom k riziku a investičným horizontom.

Online kurz "Perfektné portfólio"

V kurze sa naučíte, ako investovať tak, aby ste dosiahli svoje finančné ciele:

 • ako si stanoviť realistické investičné ciele, definovať svoj vzťah k riziku a určiť adekvátnu alokáciu do jednotlivých tried aktív
 • ako si vybrať brokera, otvoriť si účet, vybrať vhodné fondy a nakúpiť ich
 • ako portfólio udržiavať a pravidelne rebalansovať

Investičná konzultácia

 • osobné, alebo on-line (pomocou Skype, Wire, Facetime ...) stretnutie
 • pomôžem Vám vyriešiť problémy, s ktorými sa pri investovaní boríte
 • navrhnem Vám vhodný investičný plán
 • odpoviem na Vaše otázky

Inteligentné portfólio Finax

 • prvý slovenský robo-poradca
 • automatické investovanie pomocou ETF
 • nízke poplatky

Archív webinárov

 • prístup ku všetkým webinárom, ktoré som pre svojich klientov urobil, ako aj všetkým budúcim
 • archív aktuálne obsahuje 5 webinárov - Ako investovať, Ako a prečo  investovať pomocou roboporadcu, Ako si postaviť portfólio, Ako investovať, keď riziko recesie stúpa, Aké riziko nám pri investovaní hrozí a ako ho riadiť
 • nový webinár pribudne približne každé 3 mesiace

Tri portfóliá

 • sledujte, ako v reálnom čase spravujem 3 živé portfóliá
 • updaty pribúdajú zhruba raz mesačne, služba je stále v beta verzii
 • cena zahŕňa aj prístup ku službe "Archív webinárov"
>