Peniaze – 15 vecí, ktoré ste sa o nich mali naučiť v škole.

Peniaze sú dôležité.

Stretávame sa s nimi denno-denne. Sú súčasťou prakticky každej transakcie, ktorú robíme, je na nich postavené (z dobrého dôvodu) fungovanie celej ekonomiky a spoločnosti.

„Mať peniaze je lepšie, ako ich nemať. Už len z finančných dôvodov.“

Woody Allen

Schopnosť riadiť svoje osobné financie  a chápanie základných finančných princípov a konceptov (úrokové sadzby, percentá, zložené úročenie)  – finančnú gramotnosť – považujem za jednu z najdôležitejších životných zručností.

Nedostatok základných znalostí o tom, čo peniaze sú a ako fungujú, je preto masívnou konkurenčnou nevýhodou a môže mať na nás (často aj má) veľmi negatívny dopad.

Dobre o tom vypovedajú štúdie o finančnej situácii slovenských domácností, v ktorých, v porovnaní s okolitým svetom, nevychádzame v najlepšom svetle. A nie je to (len) otázka relatívne nižších príjmov.

Najprv sa pozrieme, čo presne tieto štúdie hovoria, a v druhej časti vám predstavím svojich 15 pravidiel pre lepšie riadenie vašich peňazí.

Financie slovenských domácností v rokoch 2017 – 2020

Peniaze a finančný majetok – ako sme na tom boli v roku 2020

Jedným zo základných nedorozumení v oblasti osobných financií je, že výšku príjmu často považujeme za ukazovateľ našej finančnej situácie. No to nie je pravda,

Nechápte ma zle, prosím – výška príjmu, samozrejme, dôležitá je. No o našom finančnom zdraví nehovorí nič, alebo len veľmi málo. Oveľa lepší ukazovateľ je výška čistého majetku – teda všetky naše aktíva mínus všetky naše pasíva (dlhy).

A v tejto oblasti sa nám na Slovensku príliš nedarí.

Ako uvádza Mesačník VÚB z januára 2021:

 • celkový objem finančných aktív domácností v 3Q 2020 narástol na 83,2mld EUR
 • v porovnaní s rovankým obdobím predchádzajúceho roka to bol rast o 7,10% (napriek kríze rovnaké tempo ako predtým)
 • výška finančného majetku v akciách a podielových fondoch vzrástol o 1mld EUR (o 16%) zo 6,1 mld EUR na 7,1mld EUR. Ich podiel na celkovom finančnom majetku však klesol z 9% v roku 2017 na 8,60% v roku 2020
 • úspory v dôchodkových fondoch narástli o 33% a tvoria takmer 15% finančných aktív domácností
 • znížilo sa tempo zadlžovania (medziročne v 3. štvrťroku o 8,50%),

Zdroj: VUB

Vysoké dlhy a zlá štruktúra

To sú všetko dobré správy. Ale:

 • vklady tvoria takmer 49% finančného majetku, voči roku 2017 ich objem vzrástol o 21% (sporenie počas krízy je dobrá reakcia, výška vkladov je však príliš veľká, hoci ich podiel mierne klesol)
 • napriek tomu, že temto zadlžovania sa spomalilo a objem finančných aktív rástol rýchlejšie, objem finančných pasív slovenských domácností je stále veľmi vysoký a dosahuje viac ako 53% z objemu finančných aktív. V porovnaní s rokom 2017 ide dokokonca o mierne zhoršenie a z porovnávaných krajín sme v tomto ukazovateli najhorší
 • to sa negatívne prejavuje na (podľa mňa) najdôležitejšom ukazovateli – výške čistého finančného majetku. V tomto ukazovateli sme sa ocitli na predposlednom mieste, pred Rumunskom, rovnako ako v roku 2017.

Zdroj: VUB

Jeden faktor, ktorý finančnú situáciu slovenských domácností skresľuje, je vysoká miera vlastníctva nehnuteľností (report uvádza, že viac ako 90% obyvateľov Slovenska býva vo vlastnej nehnuteľnosti, v porovnaní s priemerom v EU 70%). V roku 2017 odhadom až 80% hrubých aktív slovenských domácností tvorili nehnuteľnosti. Pričom približne 1/6 z toho neslúži na bývanie vlastníkovi, ale sú prenajímané.

Aktívum je stále aktívum, hoci je to nehnuteľnosť. No pre domácnosti takáto veľká miera realít v majetku nie je ideálna, pretože zvyšuje riziko a znižuje flexibiltu. Príjem z finančného majetku môžete použiť akýmkoľvek spôsobom – na bývanie, na stravu, na zábavu. Nehnuteľnosť, v ktorej bývate, môžete použiť iba jedným spôsobom – na bývanie.

Ako sa nám darilo v roku 2017

Finančnú situáciu domácností v regióne východnej Európy skúmala štúdia spoločnosti Allianz Gobal Wealth Report 2018.

Z 11 skúmaných krajín východnej Európy bolo Slovensko v roku 2018 s výškou hrubých finančných aktív domácností (per capita) o niečo menej ako 14.000 EUR (na porovnanie – v roku 2015 to bolo 10.873 EUR) na 8. mieste (Česká republika je s výškou aktív viac ako 21.000 EUR na 2. mieste. V roku 2015 bola výška hrubých aktív per capita v Českej republike 18.054 EUR). Lepšie než Slovensko je na tom aj Maďarsko, Poľsko je tesne za nami.

Ešte horšie je to však s čistými finančnými aktívami (rozdiel medzi výškou úspor a dlhmi) – tu je Slovensko s výškou čistých aktív necelých 7.000 EUR na predposlednom – 10. mieste. Nie, nie je to spôsobené primárne úrovňou príjmov – lepšie je na tom Litva, Lotyšsko, Maďarsko, Poľsko aj Bulharsko. Teda všetko krajiny s nižším priemerným príjmom ako Slovensko.

Horšie ako my je na tom už len Rumunsko. Z pohľadu čistých aktív sú Slovensko a Rumunsko jediné 2 krajiny východnej Európy, ktoré tento report zaraďuje medzi chudobné.

Najväčší problém 2017 – leverage

Alarmujúce je, že dlhy domácností per capita na Slovensku v roku 2018 prekročili  výšku čistých aktív a stúpajú (v roku 2017 dlhy tvorili viac ako 52% hrubých finančných aktív). Z krajín východnej Európy je Slovensko v tomto ukazovateli zďaleka najhoršie.

Zdroj: Allianz Global Wealth Report 2018

Vyzerá to tak, že Slováci si, v rámci možností regiónu, žijú nad pomery.

Hrubý finančný majetok slovenských domácností rástol v roku 2018 o 4.3%, čo je menej ako svetový aj regionálny priemer. Zadĺženosť však rástla najrýchlejšie, o 10,30%. V roku 2016 to bolo podľa údajov NBS dokonca až o 14% a veľmi vysoký rast zaznamenala aj v roku 2017.

Navyše – väčšinu svojho finančného majetku držia Slováci na bežných, sporiacich alebo termínových účtoch.

Všetky tieto fakty ukazujú na jednu skutočnosť – s peniazmi nevieme pracovať. A hoci sa situácia mierne zlepšuje, stále je to problém.

O peniazoch nehovoríme

Peniaze totiž hýbu svetom, či sa nám to páči, alebo nie. Sú kažodennou realitou našich životov, nevyhnutnou súčasťou každej ekonomickej transakcie, a ak by neexistovali, museli by sme ich nanovo vymyslieť.

Zaujímavé je, že málokto sa verejne prizná, že má k peniazom pozitívny vzťah. Je to akási spoločenská norma vyjadrovať sa o peniazoch negatívne. V zmysle “Mne na peniazoch nezáleží, zdravie je oveľa dôležitejšie” a pod. Vyjadrenie pozitívneho vzťahu k peniazom je znakom akejsi rebélie.

Skúste povedať, že niečo robíte len pre peniaze a hneď ste za rapera.

Je to však iba póza, takpovediac na efekt, niečo ako keď si niekto do novej obývačkovej steny z drevotriesky kúpi 5 metrov kníh, ktoré v živote neprečíta.

Realita je úplne iná.

Čoho sa Slováci boja najviac

Tu sú výsledky prieskumu Eurobarometer z konca roka 2020, konkrétne na tému „Čo sú podľa vás najväčšie problémy, ktorým aktuálne čelí Slovensko“:

Umiestnenie zdravotnej situácie na prvej priečke je vzhľadom na aktuálnu pandémiu COVID-19 pochopiteľná.

Nasledujúce 3 najväčšie problémy majú niečo spoločné – všetky veľmi úzko súvisia s peniazmi.

Pre porovnanie sa pozrite, čoho sme sa báli v roku 2018:

A tu sa dozviete, čoho sme sa báli v roku 2016.

Stále tá istá pesnička – väčšina našich obáv súvisí s peniazmi, respektíve ich nedostatkom. A nie je to nič nové.

„Nedostatok peňazí je koreňom všetkého zla.“

Mark Twain

Peniaze sú jednoducho dôležité, a všetci si to uvedomujeme. Napriek tomu o nich vieme šokujúco málo.

Na školu sa nespoliehajte

Spomeňte si napríklad, čo ste sa o peniazoch učili na základnej alebo strednej škole. Ja počkám.

Už?

Presne tak. Nič.

Ani ja.

Zvláštne.

Škola by teoreticky mala ľudí (deti) pripraviť na praktický život. V spolupráci s rodičmi z nich vychovať sebavedomých, zodpovedných a samostatne mysliacich jedincov, ktorí sa vedia postarať sami o seba a uplatniť v reálnom svete.

Vzhľadom na to je pre mňa trochu záhadou, že napríklad šiestaci sa učia o tom, koľko typov štvoruholníkov existuje, no o peniazoch sa v školských triedach jednoducho nehovorí. Ako keby to bolo tabu.

Zdroj: relisticky.cz

Aby som nekritizoval prehnane, keď som sa naposledy (2015) pozeral do českej učebnice matematiky pre 2. stupeň ZŠ, našiel som 1 (slovom – jeden) príklad, ktorý bol aspoň trochu o peniazoch – zaoberal sa úrokom z nich.

Ale to je všetko žalostne málo.

Neskôr na škole ste sa možno naučili, že peniaze sú:

 • legálnym platidlom (môžete nimi platiť dane alebo iné dlhy v danej krajine)
 • uchovateľom hodnoty
 • prostriedkom výmeny

Prostriedok výmeny je asi najdôležitejšia oficiálna funkcia peňazí, ktorú si, možno len podvedome, uvedomuje každý. Je určite oveľa jednoduchšie a efektívnejšie vytiahnuť z peňaženky bankovku alebo kartu, než uvažovať, koľko kíl fazule by ste mali dať za kozu.

Bez existencie peňazí by sme všetci bartrovali odušu, život by bol oveľa komplikovanejší a zďaleka by sme sa nemali tak dobre ako sa máme.

No aj keď tieto 3 ich funkcie poznáte „ako svoje boty“, lepšie riadiť vaše peniaze vám to nepomôže.

Test finančnej gramotnosti, na ktorom pohorela väčšina slovenských domácností

Ak sa chcete trocha zabaviť a vyskúšať si, ako na tom s finančnou gramotnosťou ste, vyskúšajte si tento krátky test z dielne NBS. V roku 2017 vedelo na všetky 4 otázky správne zodpovedať len necelých 10% respondentov.

V poslednej dobe sa to, našťastie, zlepšuje, objavujú sa rôzne programy finančnej gramotnosti na školách. Jeden rozbehla aj NBS.

Stále to však nestačí. Najvyšší čas niečo s tým urobiť. Takže aj ja prispievam svojou troškou.

Mojich 15 pravidiel pre lepšie riadenie vašich peňazí

Tu je 15 vecí, ktoré ste sa o peniazoch mali naučiť v škole (alebo doma), no nenaučili ste sa. Dobrá správa je, že nikdy nie je neskoro: 

1. Neverte rozprávkam – za peniaze si šťastie kúpite

Americký psychológ Maslow povedal, že na to, aby človek viedol spokojný a šťastný život, musia byť uspokojené jeho potreby. Vytvoril známu Maslowovu pyramídu potrieb:

Zdroj: wikipedia

Sú usporiadané v hierarchii – najprv by mali byť uspokojené potreby na najnižšej úrovni, a potom postupne na vyšších.

Tak sa na to pozrime. Základné veci sú jednoducho o peniazoch – na uspokojenie najnižších 2 úrovní ich potrebujete.  Nie nevyhnutne veľa, ale dosť na to, aby ste mohli fungovať podľa svojich predstáv.

Na uspokojenie potrieb v horných 3 úrovniach potrebujete primárne čas. Ale ak makáte 12 hodín denne, aby ste mali dosť peňazí na spodné úrovne, nikam sa nedostanete.

Samozrejme, ak máte taký džob, kde zarobíte dosť, zároveň sa v ňom realizujete a uspokojíte potreby z vrchných 2 úrovní, a ešte vám aj nechá dosť voľného času, aby ste realizovali aj celú 3. úroveň, nezostáva než pogratulovať vám a pripiť na vaše zdravie.

No je dobré rozmýšľať aj nad tým, čo sa stane, keď o džob prídete, nebudete ho už ďalej schopní/ochotní vykonávať vôbec, alebo budete chcieť skrátiť pracovný čas. Tu opäť prichádzajú k slovu peniaze, resp. váš finančný majetok.

2. Dobré riadenie peňazí nie je až tak veľmi o matematike, ale o emóciách, temperamente a psychológii

Mnoho ľudí si myslí, že na dobré riadenie svojich peňazí potrebujú ovládať zložité matematické vzorce.

Pravda je však taká, že vám bohate postačí to, čo ste sa z matematiky naučili na základnej škole (no konečne!). Samozrejme, je dobré ovládať ešte niekoľko základných konceptov, ako je zložené úročenie, alebo volatilita.

To, že ste po uši v dlhoch, alebo nie ste schopní nič ušetriť, skutočne nie je matematický problém.

Rozhodujúce je to, ako sa chováte a akú máte povahu – či sa nechávate ovplyvňovať reklamou a životným štýlom ľudí okolo seba či v lajfstajlových magazínoch, či viete rozmýšľať aj v dlhších časových horizontoch, než 1 týždeň, či ste schopní stanoviť si nejaký cieľ a splniť ho a pod.

3. Ak neviete, kam idete, nikdy sa tam nedostanete

Stanovenie cieľov je veľmi dôležité – pomáhajú vám udržiavať správny smer, monitorovať progres a udržiavať motiváciu.

A nemali by byť príliš dlhodobé – napr. „Chcem si nasporiť dosť na dôchodok“ nie je dobrý cieľ (ja viem, že chcete, ale dôchodok je ďaleko, a situácia všeobecne aj vaša konkrétna sa môže dovtedy 100 krát zmeniť). Radšej mám procesné ciele – namiesto “O 15 rokov chcem mať majetok 500.000 EUR” je lepší cieľ “Pravidelne mesačne budem sporiť a investovať 20% z môjho príjmu”.

Lepší cieľ ako “ O pol roka chcem zabehnúť 10km pod 25 minút” je “Budem pravidelne cvičiť 3 krát za týždeň tak, aby kontinuálne rástla moja výkonnosť”.

4. Meradlom vašej finančnej stability nie je výška príjmu, ale výška čistého majetku

Samozrejme, ceteris paribus, vyšší príjem je lepší ako príjem nižší. No poznám ľudí s relatívne nízkymi príjmami a finančným majetkom v desiatkach tisíc EUR, a ľudí s vysokými príjmami, pre ktorých by dočasný výpadok príjmu kvôli napr. zraneniu predstavoval vážny finančný problém.

Môžete žiť v luxuse, mať kopec drahých hračiek a chodiť na exkluzívne dovolenky, ale ak nemáte žiadnu finančnú rezervu ani majetok a jediným zdrojom vašich príjmov je vaša práca, v prípade, že o ňu z akýchkoľvek dôvodov prídete, máte veľký problém.

Nehovoriac o tom, že ak si chcete takýto lajfstajl udržať navždy, musíte navždy aj takto usilovne pracovať.

5. Ak si chcete vybudovať majetok, musíte míňať menej, ako zarobíte.

Všetci bohatí ľuďia bez výnimky zbohatli tak, že investovali. Či už do svojho businessu, alebo do cudzích businessov (akcie). Výnimkou sú len tí, ktorí majetok zdedili, no aj v tomto prípade ho ich predkovia vybudovali investovaním.

Cieľom nemusí byť nevyhnutne zbohatnúť (hoci ak je, nemám s tým žiadny problém) – stačí si vybudovať majetok dostatočne veľký na to, aby ste mohli žiť život podľa svojich predstáv a nemuseli o peniazoch premýšľať vo dne v noci.

Ak ale budete míňať všetko, čo zarobíte, nebudete ho mať z čoho vybudovať.

Také je to jednoduché. 

6. Investujte do seba. Ale nie tak, ako si myslíte.

Každá knižka o peniazoch či osobných financiách, ale aj každý predajca luxusných tovarov vám hovorí, aby ste investovali do seba. No čo to presne znamená?

Investícia do seba je taká, ktorá vám pomôže financovať váš najväčší výdavok – život na dôchodku. Čiže dlhodobé investovanie do vašich finančných aktív, alebo businessu, ak podnikáte.

Ale aj taká, ktorá zvýši vašu schopnosť financovať vaše výdavky – zvýši vašu produktivitu alebo príjmový potenciál. Teda zvýšenie vedomostí, zručností, schopností. Pretože ste svoje najcennejšie aktívum a musíte sa udržiavať vo forme mentálnej aj fyzickej (na to si nemusíte kúpiť drahé členstvo vo fitku alebo osobného trénera).

A čo ak už investujete dostatočne? Na výške majetku záleží, no rovnako dôležité je, ako s ním nakladáte. Peniaze nám predsa majú prinieť šťastie a spokojnosť.

Takmer 80 rokov trvajúca štúdia Roberta Waldingera hovorí, že 2 najdôležitejšie faktory pre dlhodobú spokojnosť so životom sú:

 • pozitívne sociálne vzťahy
 • zážitky

Najsilnejším prediktorom spokojnosti so životom vo veku 80 rokov bola kvalita manželského vzťahu vo veku 50 rokov, teda spred 3 desaťročí!

Ak je teda vašim cieľom šťastie a spokojný život, mali by ste svoje peniaze použiť tak, aby vám pomohli budovať, udržiavať a zlepšovať vaše vzťahy. Ideálna vyzerá byť kombinácia – spoločné zážitky s ľuďmi, na ktorých vám záleží.

7. Kto nemá budget, je lúzer.

Téma rozpočtov je často nudná a nikomu sa do toho nechce. To je preto, že k nim pristupujete zle.

Hlavným účelom rozpočtu nie je vymyslieť, ako zaplatím všetky svoje účty, ale ako a z čoho budem investovať do seba – ako zaplatím najprv sám sebe.

Na začiatku si preto stanovte, koľko potrebujete investovať do seba, aby ste čo najskôr dosiahli svoj finančný cieľ a tomu prispôsobte všetko ostatné.

Ak si nemonitorujete príjmy a výdavky, nemáte o svojich peniazoch prehľad a nemáte ich ako riadiť.

A v prípade, že so sporením a investovaním budete čakať až na to, aké peniaze vám na konci mesiaca ostanú na účte, neusporíte a nezainvestujete nikdy nič. Garantujem.

8. Ak máte Železnú rezervu, nepotrebujete železné nervy.

Každý by mal mať hotovosť vo výške aspoň 3-6 mesačných nákladov. Kým ju nemáte k dispozícii, nemali by ste robiť žiadne veľké finančné kroky.

Pozrite sa hore na zoznam najväčších výziev, ktorým čelia ľudia na Slovensku – železná rezerva vám umožní, alebo uľahčí prekonať každú jednu z nich, ako aj lepšie zvládnuť dočasný pokles hodnoty vašich investícií pri nevyhnutnej zmene cyklu.

Železná rezerva je veľmi jednoduchý, ale efektívny nástroj riadenia rizika a znižovania vášho stresu.

9. Pri hľadaní, kde usporiť, sa sústreďte najprv na veľké položky.

Medzi najväčšie výdaje domácností patrí bývanie a doprava. Typický “quick win” je refinancovanie hypotéky lacnejšou. Takisto výmena väčšieho/drahšieho bývania za menšie/lacnejšie, hoci toto sa jednoduchšie realizuje, keď bývate v prenajatom.

Pomôže tiež trocha dlhodobého plánovania – nemusíte si  hneď kupovať trojizbák, prenajmite si garzónku. Nákup malého, tzv. štartovacieho bytu, tiež nie je dobrý nápad.

Čo sa týka dopravy, možno nepotrebujete 2 autá, stačí 1. A lacnejšie. Alebo aj žiadne, ak bývate v meste s dobrou MHD.

Keď už sme pri veľkých položkách – jeden z najlepších spôsobov, ako si vytvoriť priestor v rozpočte na sporenie a investovanie, je nárast príjmu. Požiadajte o zvýšenie platu, zmeňte zamestnanie alebo kariéru. Presťahujte sa za lepším platom.

10. Aj malé sumy sú dôležité.

Nejde o to, obmedzovať sa až do zblbnutia.

Ale zamyslite sa nad tým, koľko malých súm miniete na nedôležité veci. Kúpite si časopis, prečítate jeden článok, odložíte ho niekam a už ho nezoberiete do ruky. Objednáte si dovoz potravín už na dnes, napriek tomu, ža na zajtra je zadarmo. Topánky kúpite v kamennom obchode, pretože ich chcete mať už dnes, napriek tomu, že v eshope si kúpite také isté s 30% zľavou a prídu o 3 dni.

Jednotlivé malé sumy nie sú podstatné, ale všetky spolu môžu tvoriť veľké množstvo peňazí. A ak budete prioritizovať – obmedzíte míňanie na nedôležité veci, môžete sa rozšupnúť tam, kde vám na tom naozaj záleží.

11. Úvery sú pre lúzrov, ktorí nevedia, čo chcú. A chcú to hneď.

Jediný rozumný spôsob použitia úveru je nákup dlhodobých aktív, ktoré nestrácajú hodnotu, napr. bývanie.

Ak je nákup na úver jediný spôsob, ako si môžete dovoliť kúpiť nejaký spotrebný tovar alebo službu, a nemali by ste to robiť. Ohrozujete tým svoju dlhodobú finančnú stabilitu.

O takých vysoko-rizikových aktivitách, ako aktívne obchodovanie na páku, ani nehovorím.

Dnešná nízka úroveň úrokových sadzieb zvádza k podceňovaniu, stále však platí, že na úver kupujete drahšie, ako v hotovosti.

To neznamená, že musíte žiť o suchom chlebe a vode. Cieľom nie je obmedzovať sa úplne vo všetkom, ale nasmerovať naše obmedzené materiálne a časové zdroje tam, kde to pre nás najväčší úžitok, akokoľvek si ho zadefinujeme.

Neuveriteľne ma dvíhajú zo stoličky všetci, ktorí odsudzujú nákup čohokoľvek drahého – autá, dovolenky, lode, víkendové domy, lety do vesmíru, nápoje v starbuckse (zámerne nepíšem „kávu“) ako niečo nesprávne, nepatričné či nemorálne.

To je veľmi lenivý, arogantný a ignorantský prístup, a takýto ľudia evidentne neovládajú matematiku, psychológiu ani financie. Minimálne by k tomu totiž museli dodať – „ak si to nemôžete dovoliť“. Samozrejme za predpokladu, že nákup je pre daného človeka zmysluplný.

Nákup na úver však vo väčšine prípadov znamená, že na to nemáte.

12. Robte to, čo funguje. Pre vás.

Neexistuje jediné najlepšie riešenie, vhodné pre všetkých.

Ja si myslím, že najlepšie je investovať do akcií. Ak ale akciám z akýchkoľvek dôvodov neveríte, a vyznáte sa v nehnuteľnostiach, žiadny problém – investujte do nehnuteľností.

Ak je pre vás volatilita akcií privysoká, žiadny problém – investujte konzervatívnejšie.

Každý by podľa mňa mal sporiť aspoň 20% z príjmu – ak to ale teraz nijako nedáte, tak začnite sporiť 5% alebo 2%. Dôležité je začať, ideálny stav dosiahnete neskôr.

Z finančného hľadiska je lepšie najskôr splatiť najväčší a najdrahší úver. To ale môže byť naozaj veľká a ťažká úloha, ktorej splnenie si neviete ani predstaviť. Skôr vás to odradí. Z psychologického hľadiska je preto lepšie začať tým najmenším a najlacnejším úverom – je to splniteľná úloha, dosiahnete “quick win”, ktorý zvýši vašu sebadôveru, motiváciu a odhodlanie popasovať sa aj s ťažšími vecami.

Aj v riadení osobných financií platí – perfect is the enemy of good.

Lepšie je začať, robiť niečo menšie, ako nerobiť nič, sedieť v kúte a hovoriť si: “To sa nedá.”

A hlavne popri tom nezabúdajte investovať do seba, viď . bod 6.

13. Pomaly ďalej zájdeš.

Ak si odmyslíme podvodníkov a výhercov lotérií, nikto nezbohatne cez noc. Nikto si nevybuduje majetok zo dňa na deň. Je to dlhodobý proces, skladajúci sa z malých krokov.

Vybudovať si finančný majetok 200.000 EUR vyzerá na prvý pohľad absolútne nereálne. No každý veľký problém sa najlepšie rieši tak, že si “rozkúskujete” na jednotlivé malé časti. Tak je to aj v tomto prípade – stačí sa sústrediť na pravidelné investovanie sumy 110 EUR mesačne do akcií. To už nie je také nepredstaviteľné.  Bude vám to síce trvať 30 rokov, no je to najjednoduchší a najbezpečnejší spôsob. A dá sa aj skrátiť – pri navýšení sumy na 180 EUR mesačne na 25 rokov, pri navýšení na 300 EUR mesačne na 20 rokov.

Ak akceptujete, že je to beh na dlhú trať, podarí sa vám zároveň lepšie eliminovať riziká, ktoré na vás môžu číhať – vyhnete sa aktívnemu tradingu, špekulovaniu s komoditami, či CFDs, čo sú všetko veľmi rizikové spôsoby, ako spravovať peniaze.

Veľkým oblúkom obídete aj vyslovene podvodné schémy a “projekty” typu: “Spoločnosť XYZ Capital sa špecializuje na obchodovanie s kryptomenami. Ponúka možnosť pre investorov zhodnocovať svoju investíciu so ziskom 17.7%- 29.7% mesačne.” Mimochodom, toto je reálna ponuka z jednej fejsbukovej stránky.

„Sú dve chvíle v živote človeka, kedy by nemal špekulovať s peniazmi – keď si to nemôže dovoliť, a keď si to dovoliť môže“

Mark Twain

Každému, kto chce zarobiť rýchlo a bezbolestne, väčšinou zostanú len oči pre plač. V reálnom živote je to ako v rozprávke o zajacovi a korytnačke.

14. Správne nastavený systém vám umožní užívať si dnešok aj zajtrajšok

Nie som veľký fanúšik extrémov. Na jednej strane je pravda, že čím väčšie percento zo svojho príjmu sporíte a investujete, tým rýchlejšie dosiahnete finančnú nezávislosť. Ak sporíte 50% svojho príjmu, svoj cieľ dosiahnete o 13 rokov, čo vôbec nie je zlé.

No aj tých 13 rokov treba vydržať. A ak sporenie 50% znamená, že žijete o vode, suchých chlebových kôrkach a bývate v stane na záhrade svojich rodičov, pochybujem, že vydržíte.

Je nevyhnutné si financie nastaviť tak, aby ste s tým vedeli dlhodobo existovať. Nesmiete mať pocit, že sa nejako prehnane obmedzujete. Pretože vás to jednoducho prestane baviť. Je dôležité žiť aj pre dnešok, nie len pre viac či menej vzdialenú ružovú budúcnosť.

Preto sa mi páči napríklad takéto nastavenie: 50% príjmu miniete na svoje potreby (bývanie, doprava, strava, oblečenie atď.), 30% na túžby (zábava, relax, koníčky) a 20% sporíte. Ale berte to len ako podklad na zamyslenie, veľa záleží aj od výšky vášho príjmu.

15. Všetko nie je len o peniazoch. Tie sú iba nástroj, nie cieľ.

Peniaze nie sú zmyslom života, sú len nástrojom, ktorý vám pomôže prežiť život podľa svojich predstáv.

A je to rovnaké ako s hocijakým iným nástrojom – šikovný “remeselník” s ich pomocou vytvorí skvelú vec – zmysluplný život s rodinou, priateľmi a všetkým, čo pokladá za dôležité.

No ak sa s ním nenaučíte poriadne pracovať, váš výtvor nebude stáť za nič. Možno dokonca ublížite sebe alebo ľuďom okolo vás. Bez ohľadu na to, koľko peňazí máte.

6 komentáre o “Peniaze – 15 vecí, ktoré ste sa o nich mali naučiť v škole.

 1. Cislo 1 je absolutne chybna teza. Pocit stastia zavisi primarne od viacerych veci, ale len velmi malo zavisi od mnozstva penazi, ci mnozstva casu. Existuju priklady ludi, ktori boli stastni v podmienkach, ktore nenaplnali ani absolutne najspodnejsie poschodia Maslowovej pyramidy (napr. Viktor E. Frankl). Pocit stastia koreluje s Maslowom u vacsiny ludi max. do stupna 2, pricom samozrejme existuje mnoho ludi, ktori k stastiu nepotrebuju ani to. Psychologii stastia sa u nas venuje napr. psycholog Ales Bednarik, ktory napr. tvrdi ze:

  „Životná úroveň v rôznych štátoch sa ukazuje, že peniaze prestávajú ovplyvňovať šťastie od okamihu, keď máme zabezpečené všetko základné, čo potrebujeme. Máme kde bývať, môžeme si kúpiť jedlo alebo deťom môžeme poskytnúť oblečenie a vzdelanie. Potom to už vôbec neovplyvňuje mieru nášho šťastia. A môžeme vyhrať aj milión eur. Iba malá časť, ktorou pokryjete základné veci, vás robí šťastnými a spokojnejšími. Potom je to už o vzťahoch a o tom, ako žijeme,“

  alebo

  „Najdôležitejšie sú podľa skúseného psychológa vzťahy. Dobré vzťahy s rodinou, kolegami a kamarátmi robia ľudí šťastnými. Harvardská štúdia ukázala, že nezáleží na vzdelaní, majetku, pohlaví či veku, kľúčové sú férové a pekné vzťahy s inými ľuďmi.“

 2. Výborný článok. Ešte by som doplnil, že celá sporiaca skladačka sa ľuďom môže zrútiť, ak ich alebo ich blízkych postihne nešťastie v podobe vážnej choroby, úrazu či veľkej škody na majetku..
  Pár % príjmu treba venovať krytiu vážnych rizík, inak náš majetok alebo ani nemusí vzniknúť, alebo môže byť v momente preč.

Comments are closed.

PSČ, vzdelávanie a poradenstvo, s.r.o.

Reg. OR OS BAIII, Vložka č. 129645/B

IČO: 51791471

RegFAP v NBS: 239450 (viazaný investičný agent)

Obsah

Sociálne siete

© 2024 PSČ – vzdelávanie a poradenstvo, s.r.o.. Všetky práva vyhradené.

By Hanuliak.

This is a staging environment