fbpx

Americké ETF už nekúpite.

Od začiatku roka platí smernica MIFID 2, ktorá zaviedla viacero zmien do fungovania finančných trhov v EU. Písal som o tom v tomto článku.

Jednou z hlavných tém tejto smernice je ochrana malého investora, ktorá sa, okrem iného, prejavila v regulácii toho, ktoré finančné nástroje môžu (a ktoré nemôžu) brokeri a iné finančné inštitúcie malým investorom ponúkať.

Smernica rozdeľuje finančné nástroje na jednoduché (non-complex) a zložité (complex). Zjednodušene to funguje tak, že retailovým investorom sa môžu ponúkať len jednoduché nástroje. A, opäť zjdenodušene, jednoduché nástroje sú tie, ktoré podľa MIFID 2 nie sú zložité (ja viem …).

Smernica stanovuje niekoľko kritérií, podľa ktorých môže byť  nástroj zaradený do jednej alebo druhej skupiny. Jedným z dôležitých je informačná povinnosť v stanovenej forme, rozsahu a jazyku.

A tú, celkom logicky, fondy domicilované v USA nespĺňajú. Sú zamerané na domáci trh, a keďže nízke náklady sú “name fo the game”, kvôli 3 retailovým investorom z Európy pre nich nemá žiadny zmysel vynakladať peniaze na zosúladenie sa z európskou legislatívou. No nie je to len o správcoch – ak by vám váš broker chcel umožniť nákup takýchto nástrojov, môže potrebné dokumenty KID pripraviť vo vlastnej réžii. No tiež sa do toho zatiaľ nehrnú.

V prvom polroku ešte niektorí brokeri nákup amerických fondov umožňovali, od 20.6.2018 je to úplne zastavené.

To je na jednej strane síce mrzuté, ale asi sme to mohli čakať. Funguje to tak aj v iných oblastiach – nekúpite si americké auto bez toho, aby bolo prispôsobené európskym normám, ani americké potraviny, ani si nepostavíte dom podľa amerických predpisov. A teraz už nekúpite ani americké fondy.

Viac o tom napísal Noro Nepela v tomto článku, alebo tu je vyjadrenie zo stránky justetf.com.

To, samozrejme, neznamená, že nemôžete investovať do amerických akcií.

Sú 2 spôsoby: buď nakúpite priamo akcie amerických spoločností, alebo na to použijete tzv. UCITS ETF (skratka UCITS znamená Undertakings for the Collective Investments in Transferable Securities, označuje fondy, ktoré spĺňajú európske normy a môžu byť aktívne marketované retailovým investorom).

Osobne to nepovažujem za žiadnu zásadnú katsatrofu. Je pravda, že ponuka ETF je v USA väčšia ako v Európe, no aj z UCITS fondov si postavíte kvalitné portfólio. A okrem toho sa vyhnete niektorým zbytočným komplikáciám, ktoré americké ETF zo sebou prinášajú – sú denominované len v USD a vyplácajú dividendy.

UCITS fondy sú väčšinou drahšie, ale nie je to úplne zlé. Napr. iShares Core S&P 500 má expense ratio 0,04%, iShares S&P 500 UCITS má expense ratio 0,07%.

Pokiaľ vo svojom portfóliu máte len UCITS fondy , nič sa pre vás nemení a fungujete tak, ako doteraz.

Ak máte aj iné fondy, ktoré vám už váš broker neumožňuje nakúpiť, odporúčam ponechať si ich (ich predaj nie je do budúcna ničím obmedzený)  a pokračovať v investovaní pomocou UCITS ekvivalentov.

Ako to vidíte vy? Ste smutní, že už nemôžete investovať do amerických fondov?

 

Photo: Flickr 

Comments are closed