fbpx
ako investovať jednoducho, rozumne a lacno

Ako investovať do akcií bezpečne, jednoducho a lacno

Keď začnete hľadať informácie o tom, ako investovať, či už na internete, alebo u svojho finančného poradcu či bankára, nevyhnutne dospejete k tomu, že je to veľmi zložité a nebezpečné.

Je jasné, že výsledkom takéhoto pátrania napokon je, že väčšina ľudí sa zľakne a zverí svoje peniaze profesionálom v dobrej viere, že o ne bude kvalitne postarané.

To, čo však vo väčšine prípadov získajú, sa dá stručne popísať ako “málo muziky za veľa peňazí”. Investovanie pomocou klasických podielových fondov spĺňa len jednu podmienku z troch vyššieuvedených v nadpise článku - je naozaj jednoduché. 

Nám to však nestačí.

V dnešnom článku si ukážeme 2 spôsoby, ako investovať (nielen do akcií) lepšie. A dobrá správa je, že sú vhodné úplne pre každého.

Ako investovať rozumne

Existuje milión spôsobov, ako môžete vaše peniaze investovať. Na tomto blogu "fandíme" tzv. evidence based investing. To je spôsob investovania, ktorý spĺňa nasledovné podmienky:

 • máme k dispozícii dlhodobé dáta, na základe ktorých vieme posúdiť, ako sa investícia chová v rôznych obdobiach (ekonomická expanzia, recesia, vysoké/nízke úrokové sadzby, vysoká/nízka inflácia a pod.)
 • ponúka dostatočne vysoké dlhodobé výnosy
 • má ekonomický zmysel
 • dá sa zrealizovať relatívne jednoducho a lacno

Za jeden z najlepších spôsobov, ako získať dlhodobé priemerné trhové výnosy, považujem dlhodobé (buy&hold) investovanie do nejakej kombinácie globálnych akcií a globálnych vládnych dlhopisov. 

Na prvý pohľad to nemusí vyzerať nijako lákavo (čo je už také skvelé na priemere?!?), no dáta nám hovoria, že konzistentne dosahovať výnosy vyššie ako priemerné trhové je nesmierne ťažké. Drvivej väčšine investorov, či už amatérskych alebo profesionálnych, sa to nepodarí.

Je preto zbytočné komukoľvek za takúto snahu platiť veľké peniaze (napríklad aktívne riadeným podielovým fondom). Nestojí to za to. Oveľa rozumnejší spôsob investovania je pomocou indexových fondov, resp. ETF - exchange traded funds.

Sú to lacné, dobre diverzifikované a likvidné fondy, ktorých jediným cieľom je čo najlepšie kopírovať ich benchmark - nejaký trhový index (napr. S&P 500 alebo MSCI World). Investujú pasívne, nesnažia sa odhadnúť, ktoré akcie pôjdu hore a ktoré dole. Jednoducho kúpia celý trh, resp. všetky firmy, ktoré sa nachádzajú v nejakom indexe (napr. S&P500). Majú veľmi nízke náklady (0.04%-0.20% v porovnaní s 1,50%-2.00% v štandardných podielových fondoch) a tým pádom garantujú dosiahnutie takmer priemerných trhových výnosov.

Keep it simple

Pre niekoho môže takáto stratégia vyzerať príliš jednoducho. No nedajte sa zmiasť - to že je jednoduchá, neznamená, že to bude ľahké - najväčší problém, ktorý investori majú, je dlhodobo sa zvolenej stratégie držať. Zvlášť vo chvíľach, kedy sú výnosy záporné (a tie chvíle prídu pri akejkoľvek stratégii).

Okrem toho, zvýšená komplexita investovania neznamená zvýšenú pravdepodobnosť dosiahnutia lepších výnosov. Skôr naopak. 

Warren Buffett

"Ak sa zaoberáte investovaním a máte IQ 150, dajte 30 bodov niekomu inému"

Na to, aby ste pri investovaní dosiahli slušné výsledky, nemusíte byť génius.

Vysokointeligentní ľudia majú tendenciu preceňovať svoje schopnosti. Veľmi často podľahnú klamnému dojmu, že ak sú dobrí v jednej oblasti, budú dobrí vo všetkom, čoho sa chytia. Veľa šikovných, úspešných ľudí pri investíciách, resp. špekulovaní, pohorelo len kvôli tomu, že si príliš verili.

Mark Twain

"Do problémov ťa nedostane to, čo nevieš. Ale to, čím si si istý na 100%, no nie je to pravda."

Profesionálni investori nie sú žiadnou výnimkou.

Žiarivým príkladom je prípad hedge fondu Long Term Capital Management. V roku 1994 ho založil John Meriwether, bývalý hlavný bond trader investičnej banky Salomon Brothers, a medzi jeho partnerov a členov predstavenstva patrili 2 (!) nositelia Nobelovej ceny za ekonómiu M.C. Scholes a R.C. Merton (poznáte Black-Scholesov model?). Podľa niektorých odhadov priemerné IQ ich tímu dosahovalo hodnotu minimálne 160.

 Napriek tomu fond v roku 1998 skrachoval, pričom celková strata dosiahla 4,8 miliardy dolárov.

Paradoxne, fond obchodoval primárne s derivátmi, za ktoré Scholes a Merton získali Nobelovu cenu.

Warren Buffett

"​Investovanie nie je krasokorčuľovanie - nedostanete žiadne body navyše za technickú náročnosť"

Pre istotu ešte raz - investovanie nie je ľahké, to v žiadnom prípade. Ale na to, aby ste dosiahli uspokojivé výsledky, nemusíte  používať kilometrové vzorce a 300 rôznych pravidiel. Naopak - čím jednoduchšia stratégia, tým je väčšia pravdepodobnosť, že sa jej budete držať “v dobrom aj zlom” a dosiahnete svoj cieľ.

Ako investovať bezpečne

Rizikovosť investície sa štandartne meria volatilitou. Tá nám hovorí, ako veľmi hodnota investície v čase kolíše. A čím je volatilita investície vyššia, tým je vyššia jej rizikovosť a naopak.

Technicky je to síce správne, pre vás ako investora však takýto prístup nie je úplne ideálny.

Vy totiž neinvestujete preto, aby ste dosiahli nízku alebo vysokú volatilitu.  Vy máte nejaký investičný cieľ - minimálne určite chcete zachovať reálnu hodnotu svojho majetku, prípadne aj dosiahnuť nejaké reálne zhodnotenie.

A rizikovosť investície by ste mali merať pravdepodobnosťou, že sa vám tento cieľ podarí dosiahnuť. Investícia, ktorá dosahuje veľmi nízke reálne zhodnotenie, je z hľadiska jeho dosiahnutie veľmi nebezpečná a naopak - investícia, kde je očakávaný dlhodobý reálny výnos vysoký, je bezpečná. 

Z tohto pohľadu ste vystavení 2 tipom rizika - riziku príliš nízkych výnosov a riziku, že to vzdáte (toto súvisí s vyššieuvedenou volatilitou).

Riziko príliš nízkych výnosov

Pozrime sa napríklad na termínový vklad v banke - štandardná úroková sadzba pri splatnosti 12 mesiacov sa aktuálne hýbe okolo 0,20%p.a. Ak na takýto účet vložíte sumu 10.000EUR na 30 rokov, vaša investícia počas tohto obdobia narastie na 10.618EUR.

Nevyzerá to zle - o nič ste neprišli, peniaze sú v banke v bezpečí, kryté fondom na ochranu vkladov, suma dokonca o pár sto EUR narástla. No je tu jeden závažný problém - pri očakávnej inflácii 2% ročne počas 30 rokov klesne reálna hodnota týchto peňazí o zhruba 45%.

Investovali ste teda super bezpečne, no v skutočnosti ste  v dlhom časovom horizonte o takmer polovicu vašej investície prišli. Takáto "bezpečná" investícia je v reálnom živote veľmi riziková.

Ak naozaj chcete investovať bezpečne a uchovať, či zvýšiť reálnu hodnotu svojich peňazí, musíte podstatnú časť vášho majetku vložiť do aktív, ktoré dlhodobo dosahujú najvyššie reálne výnosy - a to sú akcie.

Z dlhodobého hľadiska sú akcie, paradoxne, nízkorizikové (pravdepodobnosť, že utrpíte stratu, je veľmi nízka).

Zdroj: JPMorgan Guide to Markets

Toto je môj obľúbený graf z produkcie J.P. Morgan, ktorý ukazuje tzv. "rolling" výnosy pre rôzne typy portfólií (zelená je 100% akciové portfólio, modrá sú štátne dlhopisy a sivá je zmiešané portfólio akcie/dlhopisy v pomere 50-50).

Pekne vidno, že s predlžujúcim sa časovým horizontom volatilita priemerných ročných výnosov akcií (meraných indexom S&P500) klesá a od roku 1950 neexistuje ani jedna 20-ročná perióda, v ktorej by akcie zaznamenali nominálnu stratu. Ich riziko je dokonca nižšie ako pri dlhopisoch, či zmiešanom portfóliu (najhorší výsledok je výnos 7%, vs výnos 1% pri dlhopisoch či 5% pri zmiešanom portfóliu).

Do tejto istej kategórie patria aj poplatky. Jednoduché pravidlo hovorí, že čím vyššie poplatky platíte, tým nižšie výnosy dosahujete. Preto potrebujete minimalizovať poplatky, vyhnúť sa drahým podielovým fondom a na investovanie používať lacné, dobre diverzifikované a likvidné ETF.

Riziko, že nevydržíte

Investovanie do akcií však nie je úplná prechádzka ružovým sadom.

Aj ten najdlhší časový horizont sa totiž skladá z veľkého množstva krátkych období, v ktorých zažijete volatilitu akcií naplno a musíte ju prežiť, ak chcete dosiahnuť dlhodobé výnosy, ktoré akcie ponúkajú.

Zdroj: JPMorgan Guide to Markets

Tento graf ukazuje výnosy amerických akcií (opäť S&P500) v kalendárnych rokoch v období 1980 - 2018. Napriek tomu, že vo väčšine rokov bol výnos plusový, v každom jednom z nich akcie zaznamenali väčší či menší pokles. Najextrémnejší bol rok 1998, kde akcie skončili rok v pluse 27%, no v priebehu roka sa investori museli vyrovnať s poklesom až o 19%.

Takáto extrémna, krátkodobá volatilita je cenou, ktorú musíte zaplatiť za to, aby ste mohli zrealizovať vysoké dlhodobé výnosy. Iinvestovaním do akcií podstupujete riziko (vysokú volatilitu), no ste za to kompenzovaní vysokými výnosmi.

No tu na mnohých investorov číha nebezpečenstvo - ak nie ste na možnosť takýchto poklesov pripravení mentálne aj finančne (železná rezerva, splatené úvery), hrozí, že v tej najnevhodnejšej chvíli si poviete, že už toho máte dosť, že vám to za to nestojí,a všetko predáte. Výsledok - nedosiahnete svoje finančné ciele.

Toto je vážny problém, ktorý treba nejako vyriešiť.

Najlepšie tak, že do portfóliá pridáte menej volatilné investície (vládne dlhopisy), ktoré celkovú volatilitu portfólia znížia - poklesy budú nižšie ako v prípade 100% akciového portfólia a zároveň sa portfólio z poklesu spamätá rýchlejšie. Cenou za to budú nižšie dlhodobé výnosy. 


Určite to však stojí za to - radšej mať menej výkonnú stratégiu, s ktorou budete schopní fungovať desiatky rokov, než super-vysoko-výnosnú, vďaka ktorej prídete o spánok, nervy, peniaze, najbližšiu rodinu a vystúpite z nej v tej najmenej vhodnej chvíli.

Ako investovať (nielen) do akcií bezpečne, jednoducho a lacno

Pri investovaní pomocou ETF máte k dispozícii 2 možnosti, medzi ktorými sa musíte rozhodnúť:

 • zveríte svoje investície niekomu inému, kto sa o ne postará
 • budete si vaše investície riadiť sami
Zveríte svoje investície niekomu inému

Ešte donedávna platilo, že ak chcete investovať pomocou lacných ETF, no z akýchkoľvek dôvodov sa tou nechcete venovať sami, máte smolu. No v druhej polovici roka 2018 začala svoje služby ponúkať spoločnosť Finax, a.s., o.c.p. 

A ja s ňu spolupracujem (som členom investičného výboru a zároveň viazaný finančný agent).

Ak teda chcete investovať rozumne, jednoducho a lacno pomocou ETF, a nemáte čas/chuť/odvahu sa investovaniu venovať samostatne, Finax je pre vás ideálne riešenie.

Finax ponúka:

 • automatizované individuálne finančné poradenstvo
 • na mieru postavené portfólio, odzrkadľujúce vaše ciele, ochotu/schopnosť znášať volatilitu a skúsenosti s investovaním
 • 10 rôznych ETF (6 akciových a 4 dlhopisové, spolu až 11 stratégií)
 • pravidelné rebalansovanie portfólia
 • nulové dane
 • mesačná investícia už od 20 EUR
 • až 99 účtov na jednu zmluvu (možnosť stanoviť si rôzne investičné ciele)
 • otvorenie účtu online
 • výber z účtu kedykoľvek online
 • jednoduchá prehľadná aplikácia
 • vstupný poplatok 1%
 • priebežný poplatok 1% + DPH

V prípade, že sa chcete dozvedieť viac, príp. máte záujem otvoriť si vo Finaxe účet, môžete tak urobiť klikom na linku nižšie:

Viac info o Finaxe

Investície si budete riadiť sami

Toto je najlacnejší spôsob, ako investovať. Zároveň však pri ňom hrozí väčšie riziko, že urobíte nejakú nevynútenú chybu. No nie je to nič, čo by ste nezvládli, ak ste ochotní venovať tomu trochu času a úsilia. 

Toto sú kroky, ako postupovať:

 1. Stanovte si konkrétny investičný cieľ (ciele) - čo a kedy chcete dosiahnuť
 2. Vytvorte si jednoduchý investičný plán, ktorý vám povie, koľko musíte pravidelne investovať, aby ste svoj cieľ dosiahli
 3. Vytvorte si základnú štruktúru portfólia - aká časť bude zainvestovaná do akcií, aká do dlhopisov, podľa dĺžky vášho časového horizontu a shopnosti/ochote znášať riziko. Pri malých portfóliách a/alebo dlhom časovom horizonte (20 rokov a viac) môže byť portfólio na 100% v akciách, ak viete prežiť volatilitu
 4. Určite si fondy, do ktorých budete investovať. Pri malých portfóliách úplne stačí 1 dobre diverzifikovaný, likvidný, lacný akciový fond, napr. iShares Core MSCI World UCITS ETF
 5. Otvorte si účet u niektorého online brokera, napr. Fio Broker alebo Saxo Bank. Dobrou voľbou je tiež americká firma Interactive Brokers. Kľudne môžete vyskúšať aj Lynx. Snažte sa vyhnúť českým brokerom - podmienkou u nich je mať účet v českých korunách v českej banke, čo vám zbytočne skomplikuje život a zvýši náklady. Najjeduchšou alternatívou je EUR účet u brokera a investovanie len do fondov, denominovaných v EUR. Kurzové riziko síce neodstránite, ale vyhnite sa zbytočným komplikáciám pri prevodoch peňazí z jednej meny do druhej.
 6. Investujte pravidelne každý mesiac až do dosiahnutia vašich finančných cieľov.

Prečo práve takto:

 • nízka časová náročnosť (urobenie jedného bankového prevodu, nalogovanie sa na svoj účet, urobenie obchodu, cca 10 minút mesačne)
 • nízke náklady (ETF fondy majú total expense ratio vo výške 0,20%-0,25% - na rozdiel od 1,5 - 2,00%, ktoré zaplatíte aktívne manažovaným fondom). Obchodné poplatky napr. Saxo bank sú 0,10%, min. 12 EUR, za obchod na Deutsche Borse (XETRA), Interactiv Brokers si účtuje 0,1%, min 4 EUR, max 29EUR
 • tento pravidelný, "mechanický" spôsob ako investovať (tzv. dollar cost averaging) sa historicky ukazuje ako jeden z najoptimálnejších spôsobov investovania pre amatérskych investorov - historický trhový výnos (okrem 0,20%, čo sú poplatky fondu) je celý váš
 • takáto mechanická stratégia má ďaľšiu výhodu vo forme odbúrania vplyvu emócií na vaše rozhodovanie, jednoducho investujete každý mesiac bez ohľadu na vývoj na trhu
 • dosiahnete lepšie výsledky ako cca 70% profesionálnych investorov
 • iShares MSCI world nedistribuuje žiadne dividendy ani kapitál, takže zisky budete realizovať až predajom podielov. Ak ich budete držať dlhšie ako rok, od 1.1.2016 sú tieto príjmy oslobodené od dane (aj zdravotných odvodov)**. Fond Vanguardu vypláca dividendy na štvrťročnej báze.

Ako vidno, rozumné investovanie naozaj nie je až také komplikované. Nedajte sa pomýliť jednoduchosťou horeuvedených 3 krokov, v skutočnosti je to dosť ťažké.

Hlavný problém sú však investori samotní - často im chýba odhodlanie a disciplína držať sa zvolenej stratégie. Mnohokrát sa nechajú opantať emóciami ako je ziskuchtivosť (začnú nakupovať oveľa viac, keď sú trhy v eufórii, akcie sú drahé, ale nakupujú aj všetci ostatní) alebo panika (zbavujú sa svojich akcií, keď sa trhy prepadli a všetci predávajú, teda v čase, kedy by mali kupovať).

Existujú aj (aspoň teoreticky) optimálnejšie spôsoby ako investovať, no pomer cena (a do ceny tu “zaratúvam" nielen finančné náklady, ale aj nároky na čas a emočnú stabilitu)/výkon horeuvedenej stratégie je bezkonkurenčná.

Zdá sa vám to príliš zložité? Potrebujete pomôcť?

Nezúfajte - som tu pre vás! Poskytujem platené investičné konzultácie, kde vám pomôžem s vyriešením všetkých problémov, s ktorými sa pri investovaní boríte, vysvetlím vám všetky nejasnosti, a pomôžem vám s realizáciou vašej investičnej stratégie.

Click Here to Leave a Comment Below 34 comments