Portfólio – aká je jeho hlavná úloha?

Nech sa na to pozriete z akéhokoľvek uhla, jediným účelom investovania je vybudovať majetok.

Samozrejme, dôvody, prečo si niekto chce vybudovať majetok, môžu byť rôzne:

 • zabezpečiť si dlhodobý príjem
 • zanechať dedičstvo potomkom
 • zabezpečiť vzdelanie pre deti
 • kúpiť si niečo veľké a drahé atď.

. Môžeme ich nazývať aj ciele. A hlavnou úlohou investičného portfólia je maximalizovať pravdepodobnosť, že tieto ciele dosiahne.

Aby sa to podarilo, musí portfólio spĺňať 2 dôležité podmienky:

 • musí mať dostatočne vysoký dlbodobý výnos
 • investor s ním vydržať dlhodobo

Hlavnou úlohou investičného portfólia je maximalizovať pravdepodobnosť, že investor dosiahne svoje ciele.

Dostatočne vysoký výnos

Portfólio je sumár všetkých vašich investícií – akcie, dlhopisy, hotovosť, nehnuteľnosti.

Povedzme, že chcete mať o 15 rokov k dispozícii 20.000EUR, aby ste svojej ratolesti zabezpečili štúdium na nejakej dobrej vysokej škole.

Kvoli tomu ste dnes zainvestovali 10.000 EUR do fondu Aktívne portfólio. Tento fond mal za posledných 10 rokov priemerný ročný výnos 2,37%. A nie je žiadny dôvod predpokladať, že sa to v nasledujúcich 10 rokoch zmení.

Preto je takéto portfólio na dosiahnutie vyššieuvedeného cieľa úplne nevhodné – ak jeho výnosy zostanú na historickej úrovni, bude mu trvať takmer 40 rokov (ak berieme do úvahy aj daň zo zisku), kým dosiahne požadovanú hodnotu. A to už môže byť pre potomka neskoro.

Ak skutočne chcete tento cieľ dosiahnuť, vaše portfólio musí mať očakávaný čistý výnos na najbližších 15 rokov minimálne 6,30% ročne.

Stanovenie očakávaného výnosu portfólia je dôležité, treba mať však neustále na pamäti, že je to len odhad a nikto nevie, ako budú výnosy v budúcnosti vyzerať.

Dobrým vodítkom sú historické výnosy aktív, do ktorých budeme investovať, no nesmieme sa na ne „spoliehať“ príliš. Musíme zobrať do úvahy aj aktuálnu situáciu.

Čím drahšie akcie sú, tým nižšie výnosy môžeme v najbližších 10 rokoch očakávať. A to, že americké vládne dlhopisy mali za posledných 20 rokov priemerný ročný výnos 4,50% nie je smerodajné v situácii, keď sú aktuálne úrokové sadzby polovičné.

Vaša schopnosť s portfóliom vydržať

Zo štandardných tried investičných aktív majú najvyššie dlhodobé výnosy akcie. Podľa toho, aké obdobie skúmame, je to priemerne okolo 8-10% ročne. to je dôvod, prečo investorom s dlhým časovým horizontom odporúčam mať čo najväčšiu časť majetku (portfólia) zainvestovanú práve sem.

Akcie však majú jednu nepríjemnú vlastnosť – sú volatilné

Pre naše účely volatilita znamená, že ceny akcií môžu kedykoľvek poklesnúť a to aj o desiatky percent

Zdroj: JP Morgan Guide to Markets

Pokles o 10% nastáva zhruba raz za rok, pokles o 20% približne raz za 3 roky a pokles o 40 alebo viac percent raz za 10 rokov. Hocikedy tiež nastanú periódy aj niekoľkých rokov, kedy akcie zostanú v mínuse.

Ak teda investujete do akcií, pretože majú super dlhodobé výnosy, no z akýchkoľvek dôvodov svoju investíciu predáte už po pár dňoch, týždňoch, mesiacoch, či rokoch, je vysoká pravdepodobnosť že nielen nedosiahnete svoje investičné ciele, ale skončíte v strate.

To je prípad aktívnych traderov (špekulantov). Pri pohľade na graf vývoja cien čohokoľvek, či už akcií, menových párov a pod., mnoho ľudí napadne, že najlepší spôsob, ako zarobiť, je vyhnúť sa prepadom (predať pred poklesom) a investovať, len keď cena stúpa.

Na prvý pohľad to vyzerá náramne jednoducho – stačí nakúpiť tesne pred tým, ako cena začne stúpať a predať tesne pred tým, ako začne klesať.

No vo väčšine prípadov to dopadne skôr takto:

Zdroj: monevator.com

A potvrdzujú to aj samotní brokeri – okolo 80% aktívnych traderov je v strate.

Preto je lepšie investovať dlhodobo a nesnažiť sa predpovedať a reagovať na krátkodobé výkyvy trhov.

No hoci je takýto prístup k investovaniu lepší ako krátkodobé špekulovanie, nič vám to nepomôže, ak mu nedáte dostaočne dlhý čas.

Ak sa ako investori chceme takémuto osudu vyhnúť, je dobré porozmýšľať, čo by nás mohlo priviesť k tomu, že predáme investíciu, ktorú sme plánovali držať najbližších 30 rokov.

Ak investujete do akcií, pretože majú super dlhodobé výnosy, no z akýchkoľvek dôvodov svoju investíciu predáte už po pár dňoch či mesiacoch, je vysoká pravdepodobnosť že nielen nedosiahnete svoje investičné ciele, ale skončíte v strate.

Podľa mňa existujú len 2 dôvody, prečo investíciu predáte skôr, ako ste plánovali:

 • neočakávane potrebujete peniaze
 • emocionálne nezvládate výkyvy hodnoty svojho portfólia

Hoci sú diametrálne odlišné, obidva vedú k rovnakému a zlému riešeniu – investíciu predáte, potenciálne v úplne nevhodnom čase, zrealizujete stratu a budete mať problém znovu začať investovať.

Ako tieto veci vyriešiť????

Nastavte si osobné financie

Vaša investičná stratégia je ako dom, v ktorom plánujete bývať najlbižších 30 alebo viac rokov. A osobné financie sú základy, na ktorých táto stavba stojí.

Ak sú tieto základy postavené zle, bez ohľadu na to, aký skvelý projekt máte, kto je stavebná firma, aké cenné obrazy vám visia na stene a aké „fancy“ vodovodné kohútiky máte v kúpeľni, nebude sa vám v ňom dobre bývať. S opravami a údržbou budete mať oveľa viacej starostí a nákladov, než ste si mysleli a v najhoršom prípade sa vám to celé rozpadne ako, ehm, domček z karát.

Osobným financiám preto treba venovať náležitú pozornosť a pokiaľ ich nemáte vyriešnené, nemali by ste s investovaním vôbec začínať.

Čo by ste mali urobiť:

 • splatiť všetky úvery, okrem hypotéky
 • vytvoriť si Železenú rezervu vo výške 3 až 6 mesačných životných nákladov
 • odložiť si peniaze na plánované výdavky v najbližších 5 rokoch (alebo na ne začať sporiť)
 • sporiť aspoň 5% z čistého príjmu (ideálne 20%)

Tieto kroky minimalizujú pravdepodobnosť, že budete nútení predať svoje investície kvôli tomu, že neočakávane potrebujete nejaké peniaze. A tým maximalizujú pravdepodobnosť, že so svojou investičnou stratégiou vydržíte dlhodobo.

Ako sa vyrovnať s volatilitou portfólia

Správnym nastavením osobných financií sme sa dostali do ideálnej situácie pre každého dlhodobého investora – pravdepodobnosť, že budeme musieť naše investície predať, pretože potrebujeme peniaze, je veľmi nízka.

V prípade, že náš časový horizont je minimálne 15 – 20 rokov, môžeme si dovoliť investovať do akcií, ktoré majú najvyššie dlhodobé výnos zo všetkých tried aktív, do ktorých sa dá rozumne investovať.

Takisto platí, že neexistuje 20-ročná perióda, v ktorej by akcie „vyrobili“ stratu – pravdepodobnosť, že po 20-ročnom (rozumnom) investovaní do akcií skončíte v mínuse, je prakticky nulová.

Zdroj: Guide to Markets

Obrázok ukazuje výnosy amerických aktív (akcie, dlhopisy, zmiešané portfólio) od roku 1950 do decembra 2018 a vidno, že v danom období neexistuje 20 ročná perióda, kde by akcie (sivé stĺpce) mali nižší priemerný ročný výnos ako 4%. Dokonca majú lepší rizikový profil ako dlhopisy.

Na prvý pohľad to vyzerá ako prechádzka ružovým sadom.

Problém je, že každý dlhý časový horizont sa skladá z veľkého množstva krátkych časových horizontov, v ktorých si každý investor volatilitu akcií užije naplno.

Zdroj: Guide to Markets

Napriek tomu, že ročné (kalendárne) výnosy akcií sú vo väčšine rokov pozitívne a pomerne vysoké, v každom takomto roku akcie zažijú aj krátkodobý prepad cien. Peknou ilustráciou je rok 1998, kedy index MSCI Europe skončil s výnosom 20%, no v priebehu roka zažil prepad až o -31%!

A pozerať sa na to, ako hodnota vašej investície klesá o 30% nie je vôbec jednoduché.

V takých situáciách má veľa investorov tendenciu podliehať panike a predávať v najhoršom možnom momente. V tomto spočíva reálne riziko investovania do akcií – že investor v panike urobí rozhodnutie, ktoré mu uškodí.

Treba si preto veľmi dobre zvážiť, akú volatilitu sme schopní akceptovať, aby sme v noci vedeli dobre spať, nedostali zo stresu žalúdočné vredy a aby nás manželka/manžel/partnerka/partner/rodičia/príbuzní/známi neobviňovali z toho, že sme ľahkomyseľne prerobili rodinné úspory.

Je oveľa lepšie investovať konzervatívnejšie, akceptovať nižší dlhodobý výnos, prispôsobiť tomu všetky plány a vydržať 20, 30 alebo 40 rokov v dobrom aj zlom, než sa tváriť ako hrdina so 100% akciovým portfóliom a predať ho po prvom 20% poklese (naposledy september – december 2018).

Každý dlhý časový horizont sa skladá z veľkého množstva krátkych časových horizontov, v ktorých si investor volatilitu akcií užije naplno.

Ako znížiť volatilitu portfólia

Ak je teda takáto volatilita akcií z akéhokoľvek dôvodu problém, treba portfólio postaviť tak, aby sme znížili pravdepodobnosť vysokých poklesov hodnoty.

Ako to urobiť?

Primiešavaním iných tried aktív, ktoré majú nižšiu volatilitu (ale aj nižší výnos) a ideálne negatívnu koreláciu s hlavným aktívom (akciami).

Na tento účel sa najčastejšie využívajú štátne dlhopisy. Tak vytvoríme portfólio, ktoré má nižšiu volatilitu, ale aj nižší výnos ako čisto akciové portfólio. A šanca, že investor neurobí žiadnu kravinu a bude sa svojho portfólia držať zubami nechtami, narastá.

Zdroj: Guide to Markets

Čím viac kvalitných štátnych dlhopisov v portfóliu budete mať, tým:

 • menšie budú prepady hodnoty portfólia v prípade kríz v ekonomike a na trhoch
 • rýchlejšie sa hodnota portfólia vráti na pôvodnú úroveň
 • nižšie budú dlhodobé výnosy vášho portfólia

Ešte niečo iné okrem akcií a dlhopisov?

Dobrá a rozumná diverzifikácia portfólia je dôležitá. Netreba to však s ňou preháňať.

Niekde v tomto bode sa však finančný sektor odtrhol z reťaze a začal investorom ponúkať investovanie do obrovského množstva aktív, cez rôzne zmiešané fondy, ktoré investujú “teraz už aj do zlata”, vďaka nim ste “v správnom čase na správnom mieste” a vaše peniaze vložia “len do aktív, ktoré rastú”.

Trúfam si tvrdiť, že napriek horeuvedený tvrdeniam, reálny prínos komplikovanej “asset allocation” je minimálne sporný. Čo však sporné určite nie je, je rast nákladov, spojených s takýmto prístupom.

Ak nemáte portfólio v miliónových čiastkach (ale podľa mňa aj keď máte), je komplikovaná alokácia úplne zbytočná a jednoduchý model akcie/dlhopisy v nejakom pomere vám prinesie ďaleko viac muziky za oveľa menej peňazí.

Najlepšie portfólio je to, s ktorým investor vydrží dlhodobo.

Záver

 • portfólio má jednu základnú úlohu – zabezpečiť, aby ste dosiahli vaše finančné ciele
 • najdôležitejším komponentom portfólia je to, čo sa v ňom vôbec nenachádza – vaše osobné financie. Ak ich nemáte v poriadku, investovať ani nezačínajte.
 • kvalitné portfólio postavíte z nejakej kombinácie akcií a dlhopisov, podľa požadovaného výnosu a ochoty znášať volatilitu
 • najlepšie portfólio je to, s ktorým investor vydrží dlhodobo

3 komentáre o “Portfólio – aká je jeho hlavná úloha?

Comments are closed.

PSČ, vzdelávanie a poradenstvo, s.r.o.

Reg. OR OS BAIII, Vložka č. 129645/B

IČO: 51791471

RegFAP v NBS: 239450 (viazaný investičný agent)

Obsah

Sociálne siete

© 2024 PSČ – vzdelávanie a poradenstvo, s.r.o.. Všetky práva vyhradené.

By Hanuliak.

This is a staging environment