Aký veľký majetok by ste mali mať, podľa veku.

Chceli by ste mať veľký majetok a byť bohatí? Nuž, kto by nechcel … Otázka však znie, čo presne to znamená. Moja obľúbená definícia znie, že bohatý je taký človek, ktorý je schopný vyžiť z výnosov zo svojho majetku*. Teda jeho majetok pracuje pre neho. Môže sa venovať tomu, čo ho baví a napĺňa, jednoducho, je pánom svojho času. To samozrejme neznamená, že nepracuje. Nemusí však pracovať pre peniaze, a to je podstatný rozdiel. Zároveň to znamená, že človeku, ktorý má relatívne nižšie potreby (životné náklady), stačí aj menší majetok a naopak. Ak má niekto životné náklady vysoké, bude potrebovať majetok relatívne vysoký.

O tom, aký veľký by ten majetok mal byť, som už písal tu. Dopracovať sa k požadovanému číslu je celkom jednoduché. No samotné sporenie a investovanie je dlhodobý proces. Veľmi ľahko sa preto môže stať, že sa človek na takejto ceste stratí, ak nemá nastavené nejaké míľniky.

Pozrel som sa preto na situáciu, s ktorou sa často pri rozhovoroch o peniazoch stretávam – ľudia chcú mať na dôchodoku aspoň taký veľký majetok, aby z neho mali výnos na úrovni hrubej priemernej mzdy.  Jej výška na rok 2016 je odhadovaná na cca 900 EUR. Tu môžeme urobiť malú úpravu – každý, kto bude pracovať do 65 rokov (s čím tento príklad počíta) bude nejaký dôchodok dostávať. Aktuálny priemerný dôchodok je približne na úrovni polovice priemernej mzdy. To zrejme nie je udržateľný stav, preto pre účely tohto príkladu rátam s tým, že priemerný dôchodok bude na úrovni 1/3 priemernej mzdy. V tom prípade nám stačí, aby náš majetok generoval príjem vo výške 2/3 priemernej mzdy, teda 600 EUR mesačne.

Použitím pravidla 4% sa potom dostaneme k požadovanej výške majetku – 180.000 EUR vo veku 65 rokov (dôchodkový vek).

Ako by mal váš majetok rásť

V priloženej tabuľke vidíte, ako by s rastúcim vekom mal váš majetok rásť, ak chcete tento cieľ dosiahnuť.

Aky velky majetok

V tomto príklade začíname s investovaním vo veku 25 rokov a rátam s výnosom 6,50% p.a. (čo je dlhodobý výnos akcií PO inflácii, pretože chceme zachovať kúpnu silu našich peňazí). Výška mesačnej investície je v tom prípade 78,40 EUR.

Prvý riadok tabuľky ukazuje, aký majetok by ste mali vlastniť, podľa veku, ak chcete v byť 65 finančne nezávislí, s doživotným príjmom vo výške priemernej mzdy. Ak máte 25 rokov, objem vášho majetku môže byť 0 a je to v poriadku – ešte len začínate. Ak ale máte 40 rokov, výška vášho majetku by už mala byť približne 24.000 EUR. Ak máte 55 rokov, mali by ste mať na účtoch spolu aspoň 87.000 EUR.

Druhý riadok tabuľky ukazuje, koľko musíte v danom veku mesačne sporiť, aby ste v 65 dosiahli majetok v požadovanej výške. Ak máte 25 a nevlastníte nič, stačí sporiť 78 EUR, čo je menej, ako 10% z hrubej priemernej mzdy. Ak ale máte 45 rokov a nevlastníte žiadny finančný majetok, musíte mesačne začať sporiť aspoň 365 EUR, čiže takmer 50% priemernej mzdy, aby ste to do dôchodku stihli. Ak začínate v 60-ke, musíte sporiť takmer 3-násobok priemernej mzdy. Nehovoriac o zvýšenom riziku volatility výnosov akcií (6,50% je dlhodobý priemer, v krátkom období 5-10 rokov môžu tieto výnosy dramaticky kolísať). Tu sa jasne ukazuje obrovská sila zloženého úročenia, alebo tzv. výnosov z výnosov. Ak dáte investovaniu dostatočne dlhý čas, väčšinu ťažkej roboty za vás urobia vaše investície. Ak potrebujete dať majetok dokopy za pár rokov, musíte si to z väčšej časti odmakať sami.

Tretí (a štvrtý) riadok tabuľky to pekne ukazuje – ak začnete investovať v 25 rokoch s investičným horizontom 40 rokov, stačí vám priamo zainvestovať necelých 38.000 EUR, teda iba 21% cieľovej sumy. Ak ale začnete až v 50-ke, na rovnakú cieľovú sumu budete potrebovať až 106.000 EUR, teda takmer 60% cieľovej sumy.

Ešte jedno vysvetlenie k tabuľke – v stĺpci pre vek 65 rokov ako sumu mesačného sporenia uvádzam sumu, ktorú by ste museli investovať, ak by ste začali rok pred požadovaným odchodom do dôchodku (teda sporenie na 12 mesiacov).

Ako vypočítať výšku majetku

Ak chcete vyrátať výšku svojho finančného majetku, spočítajte nasledovné položky:

  • hotovosť v matraci, ponožke, trezore, zakopanú na záhrade
  • stavy na bežných a termínových účtoch (vrátane vkladných knižiek)
  • aktuálnu výšku majetku na majetkových účtoch (akcie u brokera a pod.)
  • aktuálnu hodnotu vašich podielových fondov
  • aktuálnu hodnotu investície v 3. pilieri
  • aktuálnu (odkupnú) hodnotu vašich sporiacich schém (aj stavebko)
  • aktuálnu (odkupnú) hodnotu vašej životnej poistky
  • aktuálnu nesplatenú hodnotu vami poskytnutých úverov (ak je reálna šanca, že budú splatené)
  • aktuálnu trhovú hodnotu nehnuteľností, ktoré vlastníte A ZÁROVEŇ prenajímate

Od tejto sumy odrátajte výšku všetkých vašich záväzkov (kreditné karty, spotrebné úvery, hypotéky atď)

Do sumy nezaratúvajte hodnotu nehnuteľnosti, v ktorej bývate (nemôžete ju prenajať, preto vám negeneruje príjem) alebo ich neprenajímate (výpočet ráta s rastom 6,50% p.a., pre takéto nehnuteľnosti je to nereálny predpoklad). Takisto neodporúčam zarátať investičné zlato a iné kovy, prípadne šperky a pod. – z toho istého dôvodu.

Poplatky

Horeuvedený výpočet neráta so žiadnymi transakčnými poplatkami ani poplatkami za správu. Ak budete na investovanie používať lacné ETF a online brokerov, ich dopad nebude veľký. Ak sa však rozhodnete používať štandardné sporiace schémy a podielové fondy, budete musieť na dosiahnutie cieľovej sumy vynaložiť oveľa, oveľa viac peňazí.  Poplatok 2% p.a. na prvý pohľad nevyzerá nijako hrozivo, no v priebehu desiatok rokov vám “vytiahne z vrecka” obrovské sumy.

Takisto predpokladám lineárny výnos 6.50% p.a. každý rok, čo sa v praxi nedeje. Ale ako som už písal, je to dlhodobý výnos akcií po inflácii.

Ako sa vám darí s investovaním? Ste na dobrej ceste? Ozvite sa v komentároch.

P.S. Ak chcete dostávať info o novinkách na blogu a upozornenia na nové články, zaregistrujte sa na odber noviniek z blogu, buď v “top bar-e” na hlavnej stránke blogu (úplne hore), alebo úplne dolu, v záhlaví hlavnej stránky. Vaše dáta neposkytnem žiadnej tretej strane a neposielam žiadny spam. Ak budete mať pocit, že dostávate príliš veľa mailov, môžete sa kedykoľvek jedným klikom odhlásiť.

*prvý krát som tú definíciu “rich people” počul kedysi dávno v Show Billa Cosbyho, linka je dole v prvom komente.

Photo: Flickr

Comments are closed