Koľko peňazí potrebujem (pravidlo 4 percent).

Kurt Vonnegut a Joseph Heller sa raz stretli na párty, ktorú organizoval známy hedge fund manager v New Yorku. Počas ich rozhovoru sa Kurt Vonnegut pýta : “ Vedel si, že náš hostiteľ zarobil len za včera viac, ako tvoja Hlava 22 zarobila za celý čas, odkedy si ju napísal?”.

J. Heller na to odpovedal :”Veľmi ma to netrápi, pretože ja mám niečo, čo on nikdy mať nebude.”

“A čo by to tak mohlo byť?”, pýta sa ironicky Vonnegut.

“Tento človek totiž nebude mať nikdy – dosť.”

Máte dosť?

Schopnosť “mať dosť” je veľmi dôležitý koncept, ktorý priamo súvisí s tým, či ste, alebo niekedy budete finančne nezávislí. A výška príjmu nie je rozhodujúci faktor – môžete mať príjem 10.000EUR mesačne, ak sú ale vaše výdavky 10.100 EUR mesačne, finančne nezávislí nikdy nebudete, hoci navonok tak môžete vyzerať. Ak dostanete pod kontrolu svoje náklady, ste na polceste k cieľu.

Ak sa opýtate ľudí v svojom okolí, koľko peňazí by potrebovali, odpoveďou vám väčšinou bude spýtavo zdvihnuté obočie, alebo myknutie ramenami. Ak narazíte na nejakého dobrodruha, tak na vás vypáli číslo medzi 5 až 100 miliónov EUR. Pokiaľ budete mať šťastie a stretnete niekoho, kto sa nad tým už zamyslel, zrejme vám povie niečo v zmysle, že by chcel mať 20-40 násobok svojich ročných nákladov. A tu sa už dostávame k „jádru pudla“.

„Jádro pudla“ sa odborne po anglicky nazýva Sustainable Withdrawal Rate, voľne po slovensky Udržateľná Miera Výberu, a hovorí to, aké percento zo svojho kapitálu môžete ročne minúť, aby ste mali z čoho žiť až do smrti, alebo do nejakého určitého času v budúcnosti.

Pre lepšie pochopenie si to môžete predstaviť ako anuitu, napr. hypotéku. Ak si zoberiete hypotéku vo výške 150.000 EUR so sadzbou 4% na 30 rokov, budete najbližších 30 rokov každý mesiac splácať 716 EUR.

Pre naše účely treba problém obrátiť a pozrieť sa naň z pohľadu banky (resp. investora) – nazhromaždili ste kapitál vo výške 150.000 EUR, ak ho zainvestujete s výnosom 4% p.a. (t.j. ročne), a mesačne miniete 716 EUR, po 30 rokoch budete na nule.*

Vzhľadom na to, že my nechceme čakať až do dôchodku a chceme sa stať finančne nezávislými čo najskôr, potrebujeme zabezpečiť, aby nám kapitál vydržal oveľa dlhšie ako 30 rokov.

Dobrá správa je, že to, teoreticky, nie je až také komplikované. Stačí znížiť vaše mesačné výdavky na 580 EUR a kapitál vo výške 150.000 EUR vám vydrží (pri rovnakom výnose 4.00%) 50 rokov. Ak znížite vaše výdavky na 500 EUR mesačne, váš kapitál vám vydrží NAVŽDY!

A môže to byť ešte lepšie – ak by sa vám podarilo znížiť vaše výdavky na 480 EUR mesačne, po 50 rokov života z výnosov vášho kapitálu budete bohatší ako na začiatku – objem vášho kapitálu bude 188.000 EUR!

Volatilita útočí

Pozorného čitateľa určite napadla zásadná otázka – prečo používaš pri týchto výpočtoch výnos 4.00% ročne, keď tu všade píšeš, že výnosy z akcií sú 9.50% ročne??? S takýmto výnosom by som si predsa mohol vyberať mesačne 1.100 EUR e ešte stále by som masívne zbohatol!

Pozorný čitateľ má, teoreticky, pravdu, ale realita je trochu komplikovanejšia. A komplikácia sa volá volatilita.

Na svete neexistuje investícia, ktorá by vám garantovala nejaký konkrétny výnos navždy, alebo na desiatky rokov, pravidelne každý rok. Z hľadiska výnosovosti sú na tom, spomedzi rôznych typov aktív, do ktorých sa dá investovať, najlepšie akcie. Americké akcie, reprezentované indexom S&P 500, mali od roku 1950 anualizovaný výnos 11.38% p.a., pričom ale v najlepšom roku dosiahli výnos 45.02% (1954) a v najhoršom -38.49% (2008). Navyše, pozitívne a negatívne výsledky majú tendenciu “hromadiť sa” takže akcie niekoľko rokov po sebe dosahujú pozitívne výsledky, potom zase niekoľko rokov negatívne výsledky.

Tu číha na potenciálneho finančne nezávislého rentiéra nebezpečenstvo – ak sa rozhodne žiť len z výnosov svojho kapitálu v čase, keď sú akcie na historických maximách, riskuje, že v prípade nasledovných niekoľko rokov nízkych alebo negatívnych výnosov, výber na úrovni historického dlhodobého výnosu akcií jeho kapitál totálne zabije.

Tento problém sa rieši “primiešavaním” aktív s nižším výnosom, ale aj nižšou volatilitou (napríklad dlhopisov), ktoré síce znížia celkový výnos, ale znížia aj volatilitu, a pravdepodobnosť katastrofického poklesu hodnoty. No a samozrejme, výberom pod úrovňou dlhodobého historického výnosu.

Pravidlo 4 percent

 Našťastie nie sme prví, kto rieši tento problém a existujú dobrí ľudia, ktorí pre nás vytvorili simulácie, ako by v minulosti dopadli kombinácie akcií a dlhopisov v reálnych historických číslach.

 Najznámejšia je zrejme tzv. Trinity study (pozrite aj William Bengen a Wade Pfau), v ktorej jej tvorcovia vytvorili virtuálneho rentiéra, jeho kapitál rozdelili rovnomerne 50:50 medzi (americké) akcie  a štátne (americké) dlhopisy, určili mu počiatočné fixné percento výberu výnosov, ktoré potom každoročne zvyšovali o sumu inflácie.

Následne sa pozerali, ako by takýto rentiér dopadol vo všetkých  30 ročných obdobiach (tzn 1927-1957, 1928-1958 atď.), pre ktoré sú dáta k dispozícii. Výsledok bol, že miera výberu na úrovni 4.00% bola tzv. najhorší možný scénar, teda pri takejto miere výberu portfolio vydržalo v každom 30-ročnom intervale.

Z tejto štúdie vzniklo tzv. pravidlo 4 percent, ktoré hovorí, že na dôchodku môžete v prvom roku vybrať z portfólia 4.00%, potom každoročne túto sumu navyšovať o sumu inflácie a portfólio vám vydrží 30 rokov. Z tohto pravidla následne vyplýva aj odpoveď na otázku, koľko peňazí potrebujete, aby ste mohli odísť do dôchodku, v ktorom plánujete prežiť 30 rokov. Jednoducho vynásobte sumu vašich ročných nákladov číslom 25 a TADÁAAAA! požadovaná suma vášho kapitálu je na svete. Ak napríklad míňate 1.000 EUR mesačne, čo sú približne náklady typickej slovenskej domácnosti, k objemu finančného majetku** potrebnému na udržanie takéhoto životného štandardu na 30 rokov sa dostanete nasledovne :

1.000*12*25= 300.000 EUR

Pre istotu ešte raz :

Objem požadovaného majetku = Suma mesačných nákladov*12*25

Samozrejme, pre ľudí, ktorí chcú byť finančne nezávislí čo najskôr, je 30 rokov trochu málo. Zo svojho kapitálu plánujú predsa žiť väčšinu svojho života. A ten bude dlhý a produktívny. Myslím si, že každý by mal rátať s tým, (istota je gulomet) že sa dožije 100 rokov. Takže ak sa chcete stať finančne nezávislým v 60ke, musí vám váš kapitál vydržať aspoň 40 rokov. Ak chcete byť finančne nezávislí v 40ke, musí vydržať 60 rokov. Na takéto dlhé obdobia sa štúdie nerobili, no existuje niekoľko online kalkulačiek, kde si môžete svoje scenáre otestovať.

Mojou najobľúbenejšou je FireCalc. Jej obrovskou výhodou je, že vám umožní otestovať rôzne miery výberu, rôzne objemy portfólia a jeho zloženia, ako aj rôzne stratégie výberu. A to na veľmi dlhých dátach (od roku 1871, len americké akcie a dlhopisy).

Tak sa na to pozrime

Predstavme si, že váš kapitál práve dosiahol dostatočnú výšku na to, aby výnosy z neho pokryli všetky vaše potreby, ktoré sú vo výške 1.000 EUR mesačne. Tzn. váš kapitál má tým pádom objem 300.000 EUR (používame pravidlo 4 percent), a vy chcete, aby vám vydržal 50 rokov. Zároveň si chcete počas celého toho obdobia udržať svoju kúpnu silu, teda potrebujete, aby váš výnos z kapitálu rástol zároveň s infláciou.

Prvý rok si teda vyberiete 12.000 EUR, a túto sumu každý rok navýšite o infláciu. Úspech tejto stratégie sa meria tým, či hodnota portfólia na konci 30-ročného obdobia (po všetkých výberoch z neho) bude väčšia ako 0. Slovom nula. Neúspechom bude, ak hodnota portfólia dosiahne 0 skôr ako o 30 rokov a vy tým pádom nebudete mať z čoho žiť.

To by bol fakt neúspech.

Takto by dopadli portfóliá s rôznym mixom akcií a dlhopisov (dáta od roku 1871 do 2022) *** :

Z horeuvedenej tabuľky vyplýva niekoľko vecí:

 1. ak budete mať celý svoj kapitál uložený v dlhopisoch, ktoré mnoho ľudí (vrátane finančných poradcov a iných odborníkov) považuje za bezpečnú investíciu, máte viac ako 54% šancu, že kapitál vám NEVYDRŽí celých 30 rokov (v tomto svetle treba chápať zákonnú povinnosť každého sporiteľa v druhom pilieri na Slovensku mať najneskôr vo veku 61 rokov všetky svoje peniaze v dlhopisovom fonde****)
 2. Pre istotu ešte raz – z hľadiska zachovania reálnej hodnoty vášho majetku v horizonte desiatok rokov dlhopisy nie sú bezpečnou investíciou!!!
 3. A naposledy – ak si chcete svoju finančnú nezávislosť užívať desiatky rokov, musíte mať väčšinu svojich peňazí zainvestovanú v akciách
 4. ideálny pomer na obdobie 30 rokov vyzerá byť 60% akcií a 40% dlhopisov

 

To tu už naozaj nikto nič negarantuje?!?

Ako vidno, aj tá najlepšia stratégia má úspešnosť “len” necelých 96%. Právom sa môžete pýtať, či to nie je málo.Ak chcete zvýšiť pravdepodobnosť, že vám portfólio vydrží celých 30 rokov a viac , nie je nič jednoduchšie – stačí znížiť svoje náklady. Pokles z 12.000 USD na 10.000USD zvýši úspešnosť najlepšej sratégie na 99%. Alebo alternatívne, pri požadovanom prvotom ročnom výbere 12.000 USD navýšiť objem majetku na 400 000 USD.

Všetky tieto čísla však nesmiete brať doslovne, ako vytesané do kameňa. Je to, koniec-koncov, len model. Založený na reálnych historických dátach, ale stále iba model.

Uvedomte si, prosím, že sa bavíme o budúcnosti v dľžke 30 a viac rokov. Nikto nevie, čo sa stane o pol roka, nieto ešte o 3 dekády.

Ako hovorí Yogi Berra, predpovedanie je veľmi, veľmi ťažké. Zvlášť predpovedanie budúcnosti.

Čísla v tabuľke len zhruba ukazujú smer, ale v žiadnom prípade nie presnú destináciu. Podľa toho sa treba chovať, tzn. byť flexibilní a pripavení na rôzne eventuality.

Ako realisticky pristupovať k výberu z portfólia

 1. Konštantná kúpna sila nie je veľmi dobrá stratégia riadenia vašich peňazí. “Garantovanú” ju nemáte ani teraz, keď pracujete – inflácia môže predbehnúť rast vášho  príjmu, môžete sa stretnúť s nečakanými výdavkami, ktoré rozhádžu váš rozpočet (Za predpokladu, že nejaký máte. Máte, však?), môžete dočasne prísť o prácu a pár mesiacov byť úplne bez príjmu. Tak prečo by ste ju (konštantnú kúpnu silu) očakávali práve v období, keď budete finančne nezávislí?!?
 2. Pravidlo 4 percent nie je dogma, ktorá bude fungovať vždy a za každých okolností, je to len návod, ktorý vás zhruba nasmeruje správnym smerom. Objem vášho kapitálu musí byť minimálne 25 násobok vašich nákladov. Reálne treba očakávať, že každý rok miniete medzi 3.5% – 4.5% vášho začiatočného portfólia, podľa toho, ako sa bude vyvíjať jeho hodnota (ak bude klesať, tak musíte míňať menej, ak stúpať, môžete míňať viac). Toto je dôležité najmä v prvých rokoch (neúspešné scénáre sú typické tým, že v prvých rokoch klesá hodnota portfólia kvôli negatívnemu vývoju akcií. Vtedy treba “zabojovať” a znížiť výber z portfólia o 5-10%. Pre šikovných ľudí, ako vy, to predsa nemôže byť problém)
 3. Na druhú stranu, mnoho scénárov skončilo s hodnotou portfólia výrazne vyššou ako na začiatku, maximum bolo 2.500.000 USD po 30 rokoch. Ak sa práve nechcete stať najobľúbenejším predkom vo vašej rodine, takýto vývoj vás asi veľmi nepoteší. Preto je dovolené, ak objem vášho portfólia narastie aspoň o 50%, zvýšiť sumu vášho ročného výberu permanentne  o 10-15%.
 4. Nikde nie je napísané, že za tých 30 a viac rokov, ktoré strávite ako finančne nezávislí,  už nezarobíte ani euro. Skôr naopak. Nehovorím o full time džobe, (samozrejme, ak nájdete niečo, čo vás láka, nech sa páči), ale tu zrealizujete nejaký projektík, tam môžete mať brigádu, ponúknete svoje služby a schopnosti cez crowdsourcingový portál, začnete s nejakým podnikaním, atď. Všetky tieto, možno aj malé príjmy, vám pomôžu preklenúť obdobia negatívneho vývoja na akciových trhoch.
 5. Nezabúdajte na to, že v 65 (alebo koľko to v budúcnosti bude), začnete poberať štátny dôchodok a dôchodok z 2. piliera, pretože aj v čase svojej finančnej nezávislosti si stále budete platiť dôchodkové odvody. Rátate s tým, však?
 6. Keďže ste dobrí potomkovia, vážite si svojich rodičov, staráte sa o nich a pomáhate im, určite niečo zdedíte.

 

*Vek odchodu do dôchodku je na Slovensku 64 rokov. Priemerná doba dožitia na Slovensku je okolo 74 rokov, u mužov menej, u žien viac. V západných krajinách je to okolo 83. Preto sa pri týchto výpočtoch ráta s tým, že kapitál by mal vydržať 30 rokov. Na Slovensku by evidentne stačilo aj menej :-(.

** Hovoríme tu o finančnom majetku, teda akcie, dlhopisy, peniaze, nehnuteľnosti, ktoré prenajímate, vaša firma, úvery, ktoré ste poskytli (a sú splácané). Nehnuteľnosť, v ktorej bývate, vaše autá, šperky, nábytok, obraz, ktorý namaľovala vaša neter a zbierka motýľov sa nerátajú. Pretože z nich neplynie žiadny výnos.

*** Test funguje tak, že FireCalc sa pozrie na všetky 30-ročné periódy od roku 1871 do 2022 a otestuje, ako by sa počas týchto 30-ročných intervalov správalo vaše portfólio na základe zadaných kritérií.

**** Toto pravidlo má zmysel pre ľudí, ktorí si plánujú kúpiť anuitu ku dňu odchodu do dôchodku, ale v žiadnom prípade nie pre ľudí, ktorí budú mať svoje peniaze zainvestované aj naďalej.

Photo: Flickr

2 komentáre o “Koľko peňazí potrebujem (pravidlo 4 percent).

 1. Od coho je odvoedy koeficient potreby kapitalu (v clanku 25)
  Je niekde tento excel k dispozicii ?

  1. Excel nepotrebujete,je to pravidlo 4 percent. Ak sa chcete dopracovať k sume majetku S, ktorú potrebujete na získanie ročného výnosu X, musíte X vydeliť číslom 0.04, teda S=X/0.04. Alternatívne, vzhľadom na to, že 1/0.04=25, tak aj S=X*25

Comments are closed.

PSČ, vzdelávanie a poradenstvo, s.r.o.

Reg. OR OS BAIII, Vložka č. 129645/B

IČO: 51791471

RegFAP v NBS: 239450 (viazaný investičný agent)

Obsah

Sociálne siete

© 2024 PSČ – vzdelávanie a poradenstvo, s.r.o.. Všetky práva vyhradené.

By Hanuliak.

This is a staging environment