.st0{fill:#FFFFFF;}

3. pilier – ako si vybrať fond. A prečo je lepší Európsky dôchodok. 

 12 júna, 2023

By  Vladimir

Dôchodkový systém na Slovensku sa skladá zo 4 častí - štandardný štátny dôchodok, vyplácaný Sociálnou poisťovňou, starobné dôchodkové sporenie (volá sa tiež kapitalizačný, alebo 2. pilier) , doplnkové dôchodkové sporenie (3. pilier) a 4. pilier, reprezentovaný aktuálne produktom Európsky dôchodok spoločnosti Finax. 

Kým prvý, resp. kombinácia prvého a druhého piliera je povinná pre každého, 3. aj 4. pilier je dobrovoľný.

Dnes sa pozrieme na to, pre koho má sporenie v 3. pilieri zmysel a ako si vybrať vhodný fond. A či je lepšie ho nahradiť 4. pilierom

Aké sú výhody sporenia v 3. pilieri

 • Príspevok zamestnávateľa. Toto je najväčší ťahák tretieho piliera, sporitelia v podstate dostávajú peniaze zadarmo.
 • Daňové zvýhodnenie. Príspevky v sume 180EUR ročne sú oslobodené od dane, čím môžete ušetriť na dani okolo 34 EUR za rok.
 • Úspory sú vaše, teda podobne ako v 2. pilieri v prípade úmrtia sporiteľa sú predmetom dedenia

Všetko dobré je ale na niečo zlé, takže

Aké sú nevýhody sporenia v 3. pilieri

 • Obrovské, neskutočne vysoké poplatky - 1,15 % ročne plus 10% zo zhodnotenia! V roku 2024 klesnú na 1,05% ročne, no stále je to neskutočne drahé. A to už môžeme hovoriť o pokroku, pretože ešte v roku 2013 boli priebežné poplatky 2,34%! Poplatky DDSky neznížili dobrovoľne, samozrejme, ale prinútil ich k tomu zákonodarca. Nedalo sa na to dívať.
 • Výnosy podliehajú dani z príjmu.
 • Nízka likvidita - k peniazom sa dostanete až v čase, keď vám vznikne nárok na dôchodok z 1. piliera.

Do akých fondov môžeme investovať

Sporenie v 3. pilieri ponúkajú 4 doplnkové dôchodkové spoločnosti: UNIQA, NN, , Stabilita a DDS Tatra banky. 4. pilier, ako prvý v Európe, ponúka len Finax. Každá DDS-ka ponúka niekoľko fondov - rastový, vyvážený, konzervatívny, indexový, výplatný. V tomto článku sa výplatnými fondami, z logických dôvodov, nebudem zaoberať.

Pozrime sa, aké fondy teda máme k dispozícii a aké výsledky sa im darí dosahovať:

Finax 100% akciové portfólio tu uvádzam len pre porovnanie (ale dá sa doň investovať v dôchodkovom sporení Európsky dôchodok).

Okrem Finax 100% a Comfort Life 2040 v 3-ročnom období môžeme povedať, že v porovnaní s benchmarkovým ETF-kom, resp. konzervatívnou stratégiou KKIS (viac o nej si prečítajte tu) doplnkové dôchodkové fondy dosahujú katastrofálne výsledky.

Jediné, čo ich investorov zachraňuje, sú príspevky od zamestnávateľov.

Takto by vyzerala hypotetická hodnota účtu po 5-ročnom jednorazovom zainvestovaní 10.000 EUR (príspevok sporiteľa) do jednotlivých fondov, za predpokladu, že zamestnávateľ prispieva rovnakú čiastku ako sporiteľ, teda ďalších 10.000 EUR:

Výpočet je trochu zjednodušený, pretože neberie do úvahy daňovú výhodu pre sporiteľa, ani pre zamestnávateľa. Zároveň tiež nepočíta so zdanením výnosov na konci sporenia. Na ilustráciu však postačí.

V prvom stĺpci vidíme hodnotu účtu sporiteľa po piatich rokoch, vrátane príspevku zamestnávateľa (predpokladám, že zamestnávateľ prispieva rovnakú čiastku ako zamestnanec), v druhom stĺpci je hodnota tej istej investície do benchmarkového fondu.

Sporenie v DDS dopadlo vo všetkých fondoch výrazne lepšie ako benchmark. No iba kvôli tomu, že príspevky zamestnávateľa zdvojnásobili investovanú sumu.

Ako by to dopadlo, ak by celá investícia, teda príspevok sporiteľa aj zamestnávateľa, išla do benchmarku, vidíme v treťom stĺpci.

Štvrtý stĺpec ukazuje rozdiel medzi hodnotou, ktorú by celá investícia dosiahla v benchmarku oproti tomu, akú hodnotu dosiahla v DDS. Rozdiel medzi nimi je "pridaná" hodnota, ktorú priniesla DDS.

Primárnym dôvodom sú samozrejme obrovské poplatky, ktoré si DDS vo fodnoch účtujú, ako aj zrejme nie optimálny spôsob investovania.

S čistým svedomím môžeme skonštatovať, že 3. pilier je kolosálnym mrhaním peňazí zamestnávateľov. No keďže tých to, aspoň zatiaľ, netrápi, okrem DDS z 3. piliera profitujú aj sporitelia.

Pre koho je 3. pilier vhodný

Jediný, naozaj jediný dôvod vstupu do 3. piliera je príspevok vášho zamestnávateľa. No výška jeho príspevku musí byť minimálne polovica príspevku sporiteľa.

Zároveň by ste do 3. piliera mali investovať len toľko, aby ste získali maximálny príspevok zamestnávateľa. Všetko navyše je zbytočné mrhanie peňazí a sú lepšie spôsoby, ako tieto peniaze investovať.

No ak aj je zametsnávateľ ochotný zamestnancom prispievať, Európsky dôchodok (4. pilier) je lepšie riešenie. Viac nižšie.

V prípade, že vám zamestnávateľ prispievaje menej ako polovicu vášho príspevku, do 3. piliera nevstupujte a ak ste už vstúpili, tak ho zrušte. To isté platí pre všetkých, ktorým zamestnávateľ neprispieva. Rovnako ak ste podnikateľ alebo živnostník.

Ktorý fond si vybrať

DDS ponúkajú niekoľko druhov fondov - rastové, vyvážené, konzervatívne a indexové.

Konzervatívnym fondom by som sa vyhol, pretože ich výnosy sú príliš nízke a na sporenie na dôchodok sú úplne nevhodné.

Rovnako by som nepoužíval ani vyvážené fondy, z toho istého dôvodu - príliš konzervatívne investovanie a nedostatočné výnosy. Jedinou výnimkou by bola situácia, kedy máte do dôchodku menej ako 10 rokov. V tomto prípade by som zrejme začal pomaly presúvať investíciu z rastového fondu do vyváženého, no maximálne polovicu.

Treba si uvedomiť, že aj v druhom pilieri začnú investorov 10 rokov pred dôchodkom presúvať  do dlhopisových (garantovaných) fondov a zároveň má každý sporiteľ nárok na dôchodok, čo je forma štátneho dlhopisu.

Na dlhodobé investovanie nám teda zostávajú akciové fondy, ale kvôli nízkym výnosom by som sa vyhol aktívnym fondom a investoval len v indexových.

Najlepšie z nich vyzerá indexový fond NN. Hoci ani ten zďaleka nedodsahuje výnosov FInax 100% akciové portfólio.

Fondy DDS Tatra banky sú zaujímavé tým, že sú to tzv. target date funds - teda menia alokáciu z akcií do dlhopisov podľa zostávajúcej dĺžky investičného horizontu.

Takéto riešenie by mohlo dobre fungovať ako alternatíva k vyššieuvedenému čiastočnému presunu investície z rastových do vyvážených fondov 10 rokov pred dôchodkom, podľa môjho názoru sú však fondy DDS TB príliš konzervatívne. Pre opatrného investora to však môže byť dobré riešenie.

Indexový fond UNIQA

 Vo februári 2019 začala ponúkať indexový fond aj AXA d.d.s., s názvom Indexový globálny dôchodkový fond (neskôr bola spoločnosť kúpená poisťovňou UNIQA). To na prvý pohľad vyzerá skvele, no nie je indexový fond, ako indexový fond.

V štandardnom svete pojem indexový fond znamená, že asset manager vytvorí fond, ktorého zloženie kopíruje čo najpresnejšie nejaký konkrétny index, buď pomocou fyzickej replikácie, resp. nejakej formy samplovania (teda fond investuje do tých istých akcií ako index), alebo pomocou derivátov (syntetická metóda).

Vzhľadom na to, že takýto spôsob manažovania fondu je lacnejší ako aktívna správa, môže klientom účtovať nižšie poplatky, pretože aj sám správca ušetrí.

Na Slovensku to však funguje inak.

NN riadi svoj "indexový fond" tak, že jednoducho nakúpi 6 už existujúcich indexových fondov,, pričom každý z nich trackuje ten istý index MSCI World a za túto intelektuálne aj technicky nesmierne náročnú činnosť si naúčtuje priebežné poplatky vo výške 1,15 % ročne, ako aj poplatok za zhodnotenie 10% zo zisku, teda v plnej výške, ktorú zákon dovoľuje. 

Rovnako, samozrejme, fungujú aj "indexové fondy" v 2. pilieri (tie si aspoň účtujú priebežný poplatok 0,30%). Ale účtovať si pri indexovom investovaní poplatok za zhodnotenie - nad tým sa mi rozum zastavuje.

Kým však celý tento cirkus budú zamestnávatelia ochotní financovať, nič sa nezmení.

Napriek všetkému však môže byť tento fond lepším riešením, ako ostatné fondy v ponuke 3. piliera.

Indexový fond NN

V júli 2018 priniesla DDS NN na trh nový dôchodkový fond - tzv. indexový. Poplatkovo je rovnaký ako indexový fond od Uniqa - poplatok za správu je 1,15 % ročne, ako aj plný poplatok za zhodnotenie 10%. Má však komplikovankejšiu štruktúru - investuje až do 15 iných indexových fondov.

Vo výsledkoch mu to však nepomáha.


Stabilita indexový fond

Tento fond vznikol 11.3.2020. Investuje podobne ako Indexový fond NN do 6 iných indexových fondov. S jedným rozdielom - 5 z nich trackuje index MSCI World, 1 index S&P 500. Vďaka tomu výrazne prevažujú americké akcie v porovnaní s benchmarkom. A keďzže americkým akciám sa tento rok v porovnaní íso zvyškom sveta darí menej, má to dopad aj na výkonnosť fondu.

Poplatky má fond rovnaké ako konknurencia, teda maximum, čo dovoľuje zákon. 1,15% poplatok za správu, plus šialený poplatok za zhodnotenie vo výške 10% z realizovaného zisku.


Je veľmi dôležité hovoriť o dlhodobých očakávaných výnosoch týchto produktov, pretože majú zásadný dopad na to, ako bude vyzerať váš dôchodok.

Ak budete 40 rokov investovať 100 EUR (50 EUR vy, 50 EUR váš zamestnávateľ) vo fonde, ktorý má priemerný ročný výnos 3% (to je to čo cca získavate vo vyššieuvedených dôchodkových fondoch na 10-ročnom horizonte), konečná výška vášho majetku bude cca 93.000EUR.

To nie je zlé.

Ale ak tú istú sumu, to isté obdobie budete investovať rozumnejšie, s očakávaným výnosom napr. 7% (historicky globálne akcie ponúkajú 9 až 10% ročne), koncová hodnota vášho majetku bude cca 264.000 EUR.

Lenže taký výnos vám aktuálne dôchodkové fondy, na základe ich historických výsledkov, zrejme nezabezpečia. Iste, minulé výnosy nie sú zárukou budúcich. No zásadné zlepšenie nevyzerá byť veľmi pravdepodobné. Dôvody sú  vysoké poplatky, ale aj zrejme nie ideálny spôsob investovania.

Čo s tým?


Našťastie už existuje aj lepšie riešenie - Európsky dôchodok (PEPP)

Všetky horeuvedené negatíva viedli k tomu, že sa Európsky parlament rozhodol vytvoriť nový rámec pre celoeurópsky dôchodkový produkt. Nariadenie vstúpilo do platnosti v marci 2022 a uvidelo do života "pan-European Personal Pension Product" (PEPP).

Čo to vlastne je:

 • schéma dobrovoľného sporenia na dôchodok
 • určený pre všetkých obyvateľov Európskej únie
 • vytvára jednotný trh dobrovoľného sporenia v celej EÚ, podobne ako napríklad v Spojených štátoch funguje 401(k)
 • môže byť poskytovaný širokým spektrom finančných inštitúcií – bankami, poisťovňami, obchodníkmi s cennými papiermi s licenciou na riadenie portfólia, správcovskými spoločnosťami, alternatívnymi investičnými spoločnosťami a zamestnaneckými dôchodkovými spoločnosťami (pozor, nemýľte si s DDS)

Medzi jeho hlavné výhody, v porovnaní so slovenským 3. pilierom patrí:

 • Prenositeľnosť. Sporitelia budú mať jedno dobrovoľné dôchodkové sporenie, ktoré si budú môcť preniesť do inej krajiny pri zmene bydliska a pokračovať v sporení s rovnakým poskytovateľom, alebo budú môcť zmeniť poskytovateľa v rámci EÚ
 • Maximálna výška všetkých zaplatených poplatkov je stanovená na 1% z výšky spravovaných úspor
 • Plná transparentnosť produktov a jednotné pravidlá na produkt bez ohľadu na to, aký typ spoločnosti produkt poskytuje
 • Legislatívna istota na úrovni Európskej únie. Zmeny budú platiť jednotne v celej Európe a produkt sa tak vyhne národným lokalizáciám a politickým vplyvom. Pre nadnárodné spoločnosti tak PEPP garantuje jednotnú dôchodkovú politiku pre ich zamestnancov v rôznych krajinách EÚ
 • Európska únia výrazne podporuje, aby členské štáty na podporu PEPP poskytovali sporiteľom rovnaké daňovo-odvodové pravidlá ako na lokálne dobrovoľné penzijné schémy, ktorou je na Slovensku 3. pilier (doplnkové dôchodkové sporenie)

Túto príležitosť ponúknuť ľuďom na Slovensku a v ostatných krajinách, kde pôsobíme, lepšie rireľšenie ich dôchodkového sporenia, sme si nemohli nechať ujsť a Finax sa stal prvou spoločnosťou v Európe, ktorá tento produkt ponúka, pod menom Európsky dôchodok.

V čom je Európsky dôchodok od Finaxu lepší ako 3. pilier?

Výhod je niekoľko. Tu sú 2 najdôležitejšie:

 • nízke poplatky. Zákon stanovuje ich maximálnu celkovú výšku na 1% z majetku ročne. Finax stanovil ich výšku na 0,72% ročne, vrátane DPH (vidíte ten rozdiel v prístupe? 🙂 )
 • lepšia výplatná fáza. Kým v 2. a 3. pilieri pri odchode na dôchodok má sporiteľ všetok kapitál v konzervatívnych výplatných fondoch, vo Finaxe budú mať sporitelia počas celej výplatnej fázy tri pätiny majetku v akciách, čím sa zabezpečí výraznejší rast majetku aj počas výplatnej dôchodkovej fázy.

Na rozdiel od štandardného investovania vo Finaxe, výnosy v Európskom dôchodku sa zdaňujú, rovnako ako v 3. pilieri.  Aj v tomto prípade má pre vás tento produkt význam len vtedy, ak vám na investovanie v ňom prispieva zamestnávateľ.

Sporitelia však stále získajú daňový bonus - 180 EUR si môžu odpočítať zo základu dane.

Majetok v tomto produkte je viazaný až do dôchodkového veku sporiteľa. Ten/tá  si môže vybrať až pri odchode na dôchodok počas minimálne 5-ročnej výplatnej fázy.

Nevýhodou Európskeho dôchodku v porovnaní s 3. piierom je chýbajúce daňové a odvodové zvýhodnenie príspevkov zamestnávateľa, čo sa na Slovensku nepodarilo schváliť. Tým pádom je tento príspevok to isté ako mzda, a sporiteľ tak, pri rovnakých nákladoch zamestnávateľa, dostane na účet v porovnaní s 3. pilierom, nižšiu sumu. Nízke poplatky, lepšie investovanie a lepšia výplatná fáza však podľa výpočtov Finaxu túto nevýhodu vynahradia.

Viac o produkte Európsky dôchodok si môžete prečítať tu.

Presvedčte svojho zamestnávateľa

Európsky dôchodok je lepším riešením zametsnávateľmi podporovaného investovania na dôchodok ako 3. pilier. Bez nich - zamestnávateľov - to však nepôjde.

Preto sme sa rozhodli ponúknuť klientom ponúka veľmi zaujímavú zľavu. 

Každý klient, ktorý presvedčí svojho zamestnávateľa, aby poskytoval Európsky dôchodok ako benefit pre svojich zamestnancov, získa za každého zamestnanca s účtom PEPP 500 eur spravovaných zdarma počas doby aktívneho využívania Európskeho dôchodku zamestnávateľom.

Ak bude firma prispievať viac ako 50 zamestnancom, budeme odporúčajúcemu klientovi spravovať celý majetok vo Finaxe zdarma počas doby platnosti benefitu Európskeho dôchodku u odporúčaného zamestnávateľa.

Investovali by ste na dôchodok pomocou Európskeho dôchodku? Ozvite sa!

Photo: Flickr

Vladimir


Your Signature

related posts:

 • Dobry den,

  Mam taku otazku ku Axe a jej novemu fondu. Oplati sa mi prejst Globálneho akcioveho na Idnexovy globalny ked uz mi tam neprichadzaju nove peniaze?

  Dakujem

 • Je škoda, že AXA vôbec nepropaguje nový indexový fond v 3. pilieri, objavil som ho len náhodou začiatkom apríla. Ďakujem za refresh článku.

 • V prvom rade suhlasim, ze ide o tragicky produkt a bez stopercentneho vyrovnania zo strany zamestnavatela by som do toho nesiel.

  Zaroven si nemyslim, ze investovat do nizko-poplatkovych ETF fondov je alternativou pre kazdeho. Cize ak si clovek s 800 eurami prijmu odlozi dvacku do zleho produktu, je to lepsie, ako dvacku prepit. A myslienka, ze clovek dostane danovu ulavu a za trest nemoze vybrat peniaze 10 rokov – mozno mu to vylepsi dochodok.

 • Dobrý deň, Ďakujem za článok. Je lepšie teda využiť v NN indexový fond v kombinácii s konzervatívnym fondom ako priamo iba rastový fond (ich rastový fond má 60% akcií a 40% dlhopisov)? Napríklad s ohľadom na vek 80% indexový fond a 20% konzervatívny fond?
  Je vhodné uvažovať pri využití kombinácie indexového fondu NN a ich konzervatívneho fondu s rebalansovaním portfólia a postupným konzervovaním pri konci sporenia?

  V akom rozsahu je na priemerného účastníka III. piliera nevýhodnejšie použite xtrackers MSCI World oproti iShares MSCI World v indexovom fonde NN?

  Ďakujem

 • Zdravím
  čakal som nejaký rozumný záver/zhodnotenie problematiky – niečo tu síce je, ale viete to trošku sprehladniť, alebo lepšie rozpísať? Lebo to čo tam je vzhľadom na zátvorky a nie šťastne volené čiarky mi až tak nedáva zmysel že „čo tým básnik chcel povedať“.

  Veľmi pekne ďakujem
  Nech sa darí.

 • Dobrý deň,
  Ďakujem za ďalší užitočný článok.
  Chcem sa spýtat, ako často môžem meniť pomer sporenia v jednotlivých fondoch v rámci jedného správcu (napr zo 100% v rastovom fonde prejdem do 100% v indexovom fonde). Môžem to robiť viac krát do roka bez poplatku?

  Ďakujem.

  • Pozri si zmluvu, ale v rámci 1 správcu by to malo byť zadarmo a neobmedzene.

 • Ja mam 3 pilier v TB comfortlife 2030 a asi pred 3 mesiacmi som sa to snazil zrusit pretoze tie vysledky su tragicke. Chcel som prachy vybrat, ale smolka, mam nejaky davkovy plan 5 a nemam moznost to vybrat, iba zastavit platby. Skusim to este ked budem mat cas, kedze je tam v zmluve moznost na vynimku po schavleni predstaventvom. Budem neodbytny tak sa mi to snad podari.

  • Áno, toto by zaujímalo aj mňa. Dá sa to nejak zlikvidovať, resp. presunut do 2.piliera? Tam je to tiež viazané do dôchodkového veku, ale dá sa to investovať rozumnejšie.

 • {"email":"Email address invalid","url":"Website address invalid","required":"Required field missing"}
  >