Jediné 3 fondy, ktoré potrebujete.

Ak hľadáte, do čoho investovať, no neviete sa rozhodnúť, mám pre vás zdarma krátky e-book "Jediné 3 fondy, ktoré potrebujete na postavenie kvalitného portfólia". Stačí kliknúť nižšie na gombík, zadať vašu email adresu a ja vám ho hneď pošlem.


ÁNO, POŠLI MI TO!

Podielové fondy a ich výnosy k 31.12.2017 (aj RYTMUS!)

Podielové fondy sú zatiaľ najčastejšie využívaným nástrojom na investovanie. Zďaleka však nie najlepším. Porovnanie fondov, resp. ich výkonnosti s relevantnými benchmarkami vám umožní urobiť si lepší názor na to, či má zmysel investovať vaše ťažko zarobené peniaze pomocou aktívne spravovaných podielových fondov.

Na tomto mieste nájdete pravidelne, na kvartálnej báze, aktualizované porovnanie výnosov najpredávanejších podielových fondov na Slovensku. Ide o 8 najpredávanejších aktívne spravovaných akciových a 5 zmiešaných fondov na Slovensku. Porovnávam ich s výnosmi benchmarkových, teda pasívnych akciových alebo zmiešaných indexových fondov, tzv. ETF.

Prečo ETF? Exchange Traded Funds sú rozumnou, pohodlnou, a hlavne lacnou alternatívou investovania do podielových fondov, ktorú môže využiť naozaj takmer každý.

Budete si tak môcť utvoriť nezaujatý názor na to, či vám aktívne spravované fondy prinášajú dostatočnú pridanú hodnotu a či má zmysel do nich investovať vaše ťažko zarobené peniaze.

Pre veľký záujem čitateľov som do porovnania doplnil aj 3 portfóliá zo sporiacej schémy RYTMUS. Nie sú to samostatné fondy (každé portfólio obsahuje 3 alebo 4 fondy), no plnia rovnakú funkciu a sú u nás dosť populárne, takže v tom nevidím problém.

Tabuľky 1 a 2 porovnávajú historické výkonnosti najpredávanejších akciových fondov s ich benchmarkami, ako aj historický vývoj objemu investície. Tabuľky 3 a 4 porovnávajú výkonnosti najpredávanejších zmiešaných fondov s benchmarkom, ako aj historický vývoj objemu investície.

  1. Akciové podielové fondy a ich historické výkonnosti.

Porovnanie fondov investujúcich výhradne do akcií – prehľad historických výkonností najpredávanejších akciových fondov na Slovensku a ich porovnanie s historickou výkonnosťou relevantných benchmarkov. Všetky dáta k 31.12.2017. Kliknite na tabuľku pre zväčšenie.

 

Pekne vidno, že bey ohľadu na to, aké časové obdobie zvolíme, ani jeden z najpredávanejších fondov nepriniesol lepšie zhodnotenie ako jeho benchmark, Rytmus Dynamického portfólia v 3-ročnom časovom intervale. Ako však uvidíme nižšie, tento pozitívny výsledok nie je dostatočne veľký na to, aby prekonal negatívny efekt vstupných poplatkov a klienti sú aj tu voči benchmarku v strate.

Rozdiely v ročnom zhodnotení sa nemusia zdať veľké, no dôsledky sú ďalekosiahle, viď tabuľka 2.

2. Akciové podielové fondy – vývoj hodnoty investície.

Porovnanie nárastu hodnoty investície vo výške 10.000 EUR do jednotlivých fondov (tzn. akú hodnotu by mala vaša investícia do daného fondu dnes, ak by ste ju urobili pred 3, 5, 10 rokmi) a porovnanie s koncovou výškou investície pri investovaní do benchmarkového fondu k 31.12.2017.

Toto porovnanie neberie do úvahy rozdiely v zdaňovaní ziskov z podielových fondov vs. ETF (ak držíte ETF dlhšie ako rok, zrealizované kapitálové zisky sa nezdaňujú).

Rozdiely po zdanení by teda boli ešte väčšie (v neprospech podielových fondov).

Klikni pre zväčšenie.

Tu vidno obrovské dopady nízkych výnosov v aktívnych podielových fondoch. V porovnaní s lacnými pasívnymi ETF v priebehu 10 rokov investori  stratili v niektorých prípadoch takmer 90% svojej pôvodnej investície!

Podielové fondy si účtujú vysoké poplatky za to, že svojim podielnikom spravujú investície. Keď sa však pozriete na ich dlhodobé výsledky, zistíte, že za svoje peniaze nedostávate žiadnu pridanú hodnotu.

Ak chcete maximalizovať svoje výnosy, musíte sa vyhnúť aktívne spravovaným fondom a sústrediť sa na lacné indexové fondy, obchodované na burze. Ide tu totiž naozaj o veľké peniaze. O vaše.

Poznámka : pri prepočtoch som použil dáta zo stránok správcov jednotlivých fondov. Na výslednú hodnotu investície majú vplyv tiež vstupné a výstupné poplatky fondu. V prípade, že benchmarkové fondy nemali dostatočne dlhú históriu, použil som výkonnosť podkladového indexu zníženú o TER daného ETF. Takisto som zarátal náklad na nákup a predaj ETF vo výše 0,10% z objemu obchodu (ako alternatívu k vstupnému a výstupnému poplatku podielových fondov).

Čo je to tá KKIS???

Zmiešané fondy v nasledujúcich 2 tabuľkách porovnávam s tzv. Kuchynskou konzervatívnou investičnou stratégiou (KKIS), ktorú vie zrealizovať každý, kto má pripojenie na internet a 15 minút času, u seba v kuchyni.

Skladá sa zo 60% akciovej zložky, reprezentovanej fondom iShares Core MSCI World ETF, a 40% dlhopisovej zložky, reprezentovanej fondami iShares Core Eur Government Bond a iShares US Treasuries 7-10 years.

Investícia, kvôli zjednodušeniu výpočtu, nie je rebalansovaná. EUR Government Bond ETF nemá dostatočne dlhú históriu, takže pri 10 ročnom období som použil index S&P EUROZONE DEVELOPED SOVEREIGN BOND INDEX. Jeho výkonnosť som znížil o TER fondu US Treasuries.

3. Zmiešané podielové fondy a ich historické výkonnosti.

Porovnanie fondov, investujúcich do akcií, dlhopisov a iných aktív – prehľad historických výkonností 6 najpredávanejších zmiešaných fondov na Slovensku (ktoré majú históriu aspoň 3 roky) a ich porovnanie s historickou výkonnosťou benchmarkovej stratégie KKIS (tzv. Kuchynská Konzervatívna Investičná Stratégia). Všetky dáta k 31.12.2017.

Všimnite si OBROVSKÝ rozdiel výkonnosti zmiešaných fondov voči benchmarkovej stratégii.

Dalo by sa namietať, že pri niektorých fondoch toto porovnanie nie je fér, pretože KKIS má výrazne väčšiu akciovú zložku. No stále musíme mať na pamäti, že cieľom investovania by malo byť minimálne zachovať kúpnu silu vašich prostriedkov (dosiahnuť čistý výnos vyšší ako inflácia).

Cieľom zmiešaného fondu by malo byť (minimálne) zachovanie kúpnej sily investície pri nižšej volatilite ako v čisto akciových fondoch. To sa bez dostatočne veľkej akciovej zložky dosiahnuť nedá (ako vidno z výsledkov). Preto takéto porovnanie považujem za adekvátne.

 

4. Zmiešané podielové fondy – vývoj hodnoty investície

Porovnanie nárastu hodnoty investície vo výške 10.000 EUR do jednotlivých fondov (tzn. akú hodnotu by mala vaša investícia do daného fondu dnes, ak by ste ju urobili pred 3, 5 alebo 10 rokmi) a porovnanie s koncovou výškou investície pri investovaní do benchmarkovej stratégie KKIS. Klikni pre zväčšenie.

 

 

Bohužiaľ, zmiešané fondy neplnia ani svoju základnú funkciu – v dlhodobom horizonte udržať kúpnu silu investície. Primárnym dôvodom sú nevhodná alokácia do jednotlivých tried aktív a obrovské poplatky (vrátane tzv. výkonnostných).

Posledných 8 rokov akciové trhy zažívajú boom, darí sa aj dlhopisovým ETFkám, no zmiešané podielové fondy, napriek bombastickým vyhláseniam (“zastúpenie všetkých tried aktív – ste v správnom čase na správnom mieste”), nedokázali túto skutočnosť využiť v prospech svojich klientov.

Práve naopak – v mnohých prípadoch nedosahujú ani výnosy jednoduchých, bezpečných dlhopisových ETF, napriek tomu, že svojich podielnikov vystavujú väčšiemu riziku.

A nielen to – existujú fondy, ktoré nielenže pripravia investorov o výnosy relatívne v porovnaní s benchmarkom, ale aj absolútne – po 3, 5 alebo 10 rokoch je hodnota vašej investície NIŽŠIA, než objem peňazí, ktoré ste do nej vložili.

Záver je jednoznačný – investovaním do týchto zmiešaných fondov investori nechávajú na stole (a vo vreckách správcovských spoločností) obrovské peniaze.

Výkonnosť zmiešaných fondov sa nebojím nazvať investičnou tragédiou desaťročia.

Zamyslite sa nad tým – po 10 rokoch investovania v období, kde sme zažili veľký akciový (aj veľký dlhopisový) bullmarket v histórii, má vaša investícia vo fondoch, ktoré si bez hanby a začervenania dávajú odvážne mená ako Smart, Harmonic,  Active Magnifica a Aktívne portfólio prakticky rovnakú hodnotu ako pred 10 rokmi. V niektorých prípadoch dokonca MENŠIU. Ako to ovplyvnilo správcov týchto fondov?

Nijako – predaje utešene rastú a poplatky sa hrnú.