Podielové fondy a ich výnosy k 31.12.2019 - Peniaze sú čas
 • Home
15

Podielové fondy a ich výnosy k 31.12.2019

Investovanie do fondov je najjednoduchší spôsob investovania a aktívne spravované podielové fondy sú zatiaľ najčastejšie využívaným nástrojom na investovanie. Zďaleka však nie najlepším.

Pripravil som preto krátku analýzu výkonností najpredávanejších fondov na Slovensku. Ich porovnanie s s relevantnými benchmarkami vám umožní urobiť si lepší názor na to, či má zmysel investovať vaše ťažko zarobené peniaze pomocou nich, alebo hľadať lepšie riešenie.

Záver je jednoznačný - má zmysel hľadať lepšie riešenie. V takýchto podielových fondoch totiž investori zbytočne prichádzajú ​o obrovské peniaze. 

Úvod

Na tomto mieste nájdete pravidelne, na kvartálnej báze, aktualizované porovnanie výnosov najpredávanejších podielových fondov na Slovensku. ​

 Porovnávam ich s výnosmi benchmarkových, teda pasívnych akciových alebo zmiešaných indexových fondov, tzv. ETF.

Dôležitá poznámka - z porovnania som vyradil fondy a portfóliá Rytmus Amundi (bývalé Pioneer), pretože po pre​bratí spoločnosti ​začali používať fondy, ktoré nemajú dostatočne dlhú históriu. Dlhodobé výkonnosti tým pádom neviem vyrátať. Uvidíme, či to budem vedieť nejako vyriešiť.

Prečo ETF? Exchange Traded Funds sú rozumnou, pohodlnou, a hlavne lacnou alternatívou pre klasické investovanie do fondov. A môže ju využiť naozaj takmer každý.

​Pri rátaní výsledkov používam dáta o výkonnosti jednotlivých fondov zverejňované ich správcami. V niekoľkých výnimočných prípadoch, kedy benchmarkové ETF nemajú dostatočne dlhú históriu, používam výkonnosť ich podkladového indexu, zníženého o náklady fondu, resp. tracking error.

Dáta o výkonnosti portfólií Finax pochádzajú priamo z Finaxu a zahŕňajú všetky poplatky, ktoré si spoločnosť účtuje. Investovanie vo Finaxe nemá ešte takú dlhú históriu, preto sú výsledky vyrátané na základe historickej výkonnosti fondov, použitých na vytvorenie konkrétnych portfólií.​

1. Akciové podielové fondy a ich historické výkonnosti

V tejto tabuľke porovnávam historické výkonností najpredávanejších akciových fondov na Slovensku voči výkonnosti relevantných benchmarkov. Všetky dáta k 31.12.2019. Kliknite na tabuľku pre zväčšenie.

Napríklad fond IAD Global Index dosiahol za posledných 10 rokov priemerný ročný výnos 7,07%, čo na prvý pohľad vôbec nie je zlé. No jeho benchmarkový fond (iShares MSCI World UCITS ETF) v rovnakom období dosiahol priemerný ročný výnos 11,86%! ​

Žiadnemu podielovému fondu sa nepodarilo prekonať benchmark.

Najnižšie relatívne straty ​vo všetkých časových intervaloch zaznamenala 100% akciová investícia Finax. ​

Rozdiely v ročnom zhodnotení sa nemusia zdať veľké, no dôsledky sú ďalekosiahle, viď tabuľka 2.

2. Akciové podielové fondy - vývoj hodnoty investície.

V tejto časti analýzy ma zaujíma nárast nominálnej hodnoty investície vo výške 10.000 EUR do jednotlivých fondov. Vyrátam, akú hodnotu by mala investícia do daného fondu dnes, ak by bola urobená pred 3, 5, 10 rokmi. Následne ju porovnanávam s koncovou výškou investície pri investovaní do benchmarkového fondu k 31.12.2019.

Toto porovnanie neberie do úvahy rozdiely v zdaňovaní​. Zisky z podielových fondov podliehajú štandardnému zdaneniu. No kapitálové zisky z ETF (ak ich držíte dlhšie ako rok) sa nezdaňujú. Rozdiely po zdanení by teda boli ešte väčšie (v neprospech podielových fondov). 

Klikni pre zväčšenie.

Tabuľka ukazuje, že ak by ste pred 10 rokmi zainvestovali 10.000EUR napríklad do Fondu maximalizovaných výnosov, ku koncu septembra by hodnota vašej investície bola 19.375 EUR. To je na prvý pohľad veľmi dobrý výsledok.

No ak by ste v rovnakom období svoje peniaze vložili do iShares MSCI World UCITS ETF (benchmarkový fond pre Fond maximalizovaných výnosov), pri prakticky rovnakom riziku by hodnota vašej investície dnes bola viac ako 30.000EUR! To je o  57% viac!

V peňažnom vyjadrení by ste tak za posledných 10 rokov investovaním do Fondu maximalizovaných výnosov,  v porovnaní s benchmarkom, stratili pekných takmer 12.000 EUR. To je viac ako výška vašej pôvodnej investície!

​Takto si maximalizovanie výnosov naozaj nepredstavujem ...

Podielové fondy si účtujú vysoké poplatky za to, že svojim podielnikom spravujú investície. Keď sa však pozriete na ich dlhodobé výsledky, zistíte, že za svoje peniaze nedostávate žiadnu pridanú hodnotu.

Ak chcete skutočne maximalizovať svoje výnosy, musíte sa vyhnúť aktívne spravovaným fondom a sústrediť sa na lacné indexové fondy, obchodované na burze. Ide tu totiž naozaj o veľké peniaze.

O vaše.

Čo je to tá KKIS???

Zmiešané fondy v nasledujúcich 2 tabuľkách porovnávam s tzv. Kuchynskou konzervatívnou investičnou stratégiou (KKIS), ktorú vie zrealizovať každý, kto má pripojenie na internet a 15 minút času, u seba v kuchyni.

Skladá sa zo 60% akciovej zložky, reprezentovanej fondom iShares Core MSCI World ETF, a 40% dlhopisovej zložky, reprezentovanej fondom Xtrackers II Global Government Bond UCITS ETF​.

Investícia je rebalansovaná raz ročne.  

Hoci je takýto spôsob trocha komplikovanejší, ako klasické investovanie do fondov, výsledky určite stoja za to.

3. Zmiešané podielové fondy a ich historické výkonnosti.

V tretej časti tejto analýzy sa pozerám na historické výkonností 6 najpredávanejších zmiešaných fondov na Slovensku (ktoré majú históriu aspoň 3 roky) a porovnávam ich s historickou výkonnosťou benchmarkovej stratégie KKIS (tzv. Kuchynská Konzervatívna Investičná Stratégia). Takisto som doplnil Inteligentné portfólio Finax (60% akcie a 40% dlhopisy). Všetky dáta k 31.12.2019.

Všimnite si OBROVSKÝ rozdiel výkonnosti zmiešaných fondov voči benchmarkovej stratégii. Jedinou výnimkou je Finax, ktorý síce tiež vykázal stratu voči benchmarku, no výrazne nižšiu, ako všetko ostatné.

Dalo by sa namietať, že pri niektorých fondoch toto porovnanie nie je fér, pretože KKIS má výrazne väčšiu akciovú zložku. No stále musíme mať na pamäti, že cieľom investovania by malo byť minimálne zachovať kúpnu silu vašich prostriedkov (dosiahnuť čistý výnos vyšší ako inflácia).

​ To sa bez dostatočne veľkej akciovej zložky dosiahnuť nedá (ako vidno z výsledkov). Priemerná ročná inflácia za posledných 10 rokov bola približne 1,30%.

Preto takéto porovnanie považujem za adekvátne. 

4. Zmiešané podielové fondy - vývoj hodnoty investície

V poslednej tabuľke si ukážeme nárast hodnoty investície 10.000 EUR do jednotlivých fondov, ak by sme ju urobili pred 3, 5 alebo 10 rokmi. Následne ju provnáme s koncovou výškou investície ​do benchmarkovej stratégie KKIS. Klikni pre zväčšenie. 

Bohužiaľ, zmiešané fondy neplnia ani svoju základnú funkciu - v dlhodobom horizonte udržať kúpnu silu investície.

Na tovary, ktoré ste si v roku 2009 mohli kúpiť za 10.000 EUR, by ste v roku 2019 potrebovali približne 11.600 EUR.

Až na jednu výnimku vás investovanie do fondov tohto typu pred infláciou neochránilo, hoci tá bola na historicky nízkych úrovniach. V jednom investori dokonca prišli o peniaze aj nominálne. 

A to hovoríme o výsledkoch PRED zdanením. Po zarátaní dane zo zisku by výsledky zmiešaných fondov boli ešte výrazne horšie.

Primárnym dôvodom sú nevhodná alokácia do jednotlivých tried aktív a obrovské poplatky (vrátane tzv. výkonnostných).

Jedinou výnimkou je Finax stratégia 60/40, ktorá vďaka inteligentnému investovaniu do ETF dosiahla zďaleka najlepšie výsledky zo všetkých porovnávaných stratégií. ​Tieto zisky nepodliehajú dani z príjmu, rovnako ako v prípade KKIS.​

Posledných 10 rokov akciové trhy zažívajú boom, darí sa aj dlhopisovým ETFkám, no zmiešané podielové fondy, napriek bombastickým vyhláseniam ("zastúpenie všetkých tried aktív – ste v správnom čase na správnom mieste"), nedokázali túto skutočnosť využiť v prospech svojich klientov.

Záver

Investovanie do fondov predstavuje pre väčšinu investorov najjednoduchší spôsob, ako nakúpiť akcie, dlhopisy, či iné triedy aktív. A hoci je investovanie pomocou rozumne vybraných aktívne spravovaných podielových fondov lepšie, ako neinvestovať vôbec, ​nie je to ideálne.

Prvým problémom sú vysoké poplatky. Druhým je nevhodný spôsob investovania - rozdiel mezi ich výnosmi v porovnaní s benchmarkovými ETF sú väčšie než rozdiel v úrovni nákladov. Platí to pri akciových fondoch, a v oveľa väčšej miere pri fondoch zmiešaných.

A nielen to - existujú fondy, ktoré nielenže pripravia investorov o výnosy relatívne v porovnaní s benchmarkom. Sú na tom horšie aj absolútne - po 3, 5 alebo 10 rokoch je hodnota vašej investície NIŽŠIA, než objem peňazí, ktoré ste do nej vložili.

​Ďaľším negatívom je, že zisky v klasických podielových fondoch sa, na rozdiel od ETF (v prípade, že ich držíte dlhšie ako rok), zdaňujú.

Záver je jednoznačný - investovaním do aktívne spravovaných podielových fondov investori nechávajú na stole (a vo vreckách správcovských spoločností) obrovské peniaze.

Zamyslite sa nad tým - v ostatných 10 rokoch sme zažili jeden z najväčších akciových bullmarketov v histórii. No vaša investícia vo fondoch, ktoré si bez hanby a začervenania dávajú odvážne mená ako Smart, Harmonic,  Active Magnifica a Aktívne portfólio, má prakticky rovnakú hodnotu ako pred 10 rokmi. V niektorých prípadoch dokonca MENŠIU. Ich výnosy v niektorých prípadoch nepokrývajú ani infláciu. Ako to ovplyvnilo správcov týchto fondov?

Nijako - predaje utešene rastú a poplatky sa hrnú.

Ak chcete svoje peniaze zhodnocovať lepšie, dá sa to - dohodnite si so mnou konzultáciu a ja vám pomôžem investovať rozumne, jednoducho a lacno, pomocou ETF.

Ak na samostatné investovanie nemáte čas ani chuť, a chcete, aby to niekto celé vyriešil za vás, investujte do Inteligentných portfólií Finax.


 • Jano píše:

  Ahoj, prečo Amundi nemá žiadne dáta v tvojich tabuľkách? Zvažujem investíciu do Amundi. Odporucas? Dakujem

  • Vladimir píše:

   Potom, čo pioneer kúpil amundi, zmenili štruktúru portfólií a fondy, ktoré používajú, nemajú dostatočne dlhú históriu na porovnanie. Bez ohľadu na to Amundi neodporúčam – príliš drahé. Finax je oveľa lepšie riešenie.

 • Silvia píše:

  Dobry den, ja len taku malu technicku poznamocku – ak linkujete z clanku na ine clanky, mohli by ste prosim do html pridavat atribut “target = blank”? Inak sa Vam link otvara v tom istom okne a posiela ma prec z clanku. S target blankom sa to otvori v novom okne. Inak dakujem za celu stranku, vdaka Vam som nakopla zadok a investujem uz vyse 3 rokov (resp. odkedy existujete). S.

 • Tomas Pospisil píše:

  Vlado ahoj, dakujem za porovnanie, super. Podla mna by mohlo byt zaujmave dat nejake porovnanie ETF Fondov s investovanim do dlhopisov. Zachytil som info, ze zazivaju u nas celkom boom – hlavne dlhopisy a portfolia j&t banky, ale aj inych. Napr. vybrat najvacsie a porovnat. (Ak si take uz nahodou neurobil a ja som len nepozrel poriadne 😉 dakujem .Tomas

 • Eva píše:

  Navrhujem ešte pridať fond Franklin Technology, ISIN LU0260870158
  jedná sa o akciový technologický podielový fond (akcie spoločností z odboru technológií – IT, software, internet, telekomunikácie, média, atď.)je založený od 1.9.2006
  vsuň ho tam nabudúce do porovnania. Bolo by zaujímavé porovnať aj techlogicky zameraný fond
  ďakujem
  teším sa na to

  • Eva píše:

   ale tento konkrétny prosím

  • Vladimir píše:

   V tomto porovnaní sa zaoberám len najpredávanejšími fondami na Slovensku, a tento je u nás veľmi maličký. Okrem toho je zameraný len na jeden segment trhu (technológie), je teda podľa mňa málo diverzifikovaný. Ako nejaká súčasť portfólia môže byť, ale tu chcem uvádzať “core holdings”. V technologickom sektore sa mu zatiaľ celkom darí. Každopádne, vstupný poplatok vyše 5% je čistá zverina.

   • Roman píše:

    Pisete ze 5% vstupny poplatok je zverina, ale Finax si berie rocny poplatok 1% majetku fondu, spravcovske spolocnosti maju po vstupnom poplatku bud ziadne alebo mizive poplatky za riadenie portfolia takze z dlhodobeho hladiska Finax zozerie viac.

    • Vladimir píše:

     Hlboko sa mýlite. Priemerné náklady v podielových fondoch predávaných na Slovensku sa pohybujú od 2% ročne z objemu majetku a účtujú si ich správcovské spoločnosti. Neexistuje fond, ktorý by mal žiadne, alebo mizivé poplatky za správu.

    • miro píše:

     Franklin ma priebezne poplatky 1.8%

     • Branko píše:

      fond cez j&t je vstupný poplatok 1 % a priebežný 1,8% u finaxu je fond 0 % a (1,2+0,4)% , teda takmer totožné

     • Vladimir píše:

      Finax má poplatok za správu 1,2% (1% Finaxu plus DPH), popatky fondov sú okolo 0,20%, spolu teda približne 1,40%. Ale to je len jedna časť mince. Portfóliá vo Finaxe sú podľa mňa oveľa lepšie diverzifikované, likvidné a transparentne spravované. Okrem toho je tu výnos – 100% akciového portfólio vo Finaxe malo za ostatné 3 roky výnos 8,77% ročne (po poplatkoch), fond J&T USA TOP Fond 2,68% ročne, J&T EUROFOND 4,88% ročne, a to je SAKRA rozdiel

 • Vladimir Matus píše:

  Plne suhlasim s tym, ze vysoke poplatky podielovych fondov robia investiciu do nich nezmyselnou.
  Mam ale otazku k obsahu tabuliek v texte: na zaklade akych kriterii boli urcene benchmarkove fondy?
  Napr. preco sa “TAM Americky akciovy” fond porovnava s “iShares S&P500” a “SPORO Fond max.vynosovy” s “iShares MSCI World UCITS ETF”?

  • Vladimir píše:

   Benchmark musí investovať do aspon zhruba podobnej triedy aktív ako porovnávaný fond. Americký akciový investuje to akcií vekých amerických firiem. Preto je jeho benchmark index S&P500. Fond maximalizovaných výnosov investuje do akcií globálnych spoločností, preto je jeho benchmark MSCI World.

 • >