Podielové fondy a ich výnosy k 31.3.2024

Investovanie do fondov je najjednoduchší spôsob investovania.

Pomôžem vám investovať jednoducho, rozumne a lacno.

Investovanie do fondov je najjednoduchší spôsob investovania a aktívne spravované podielové fondy sú na Slovensku (zatiaľ) najčastejšie využívaným nástrojom.

Zďaleka však nie najlepším.

 

Pripravil som preto krátku analýzu výkonností najpredávanejších fondov na Slovensku. Ich porovnanie s s relevantnými benchmarkami vám umožní urobiť si lepší názor na to, či má zmysel investovať vaše ťažko zarobené peniaze pomocou nich, alebo hľadať lepšie riešenie.

Záver je jednoznačný – hľadať lepšie riešenie zmysel má.

V najpredávanejších investičných riešeniach totiž investori často zbytočne prichádzajú o obrovské peniaze. 

Dôležité upozornenie – tento článok má len informačný účel, nič z tu napísaného nemožno brať ako investičné odporúčanie  a minulé výnosy, samozrejme, nie sú zárukou výnosov budúcich.

Úvod

Na tomto mieste nájdete pravidelne, na kvartálnej báze, aktualizované porovnanie výnosov najpredávanejších podielových fondov na Slovensku.

Porovnávam ich s výnosmi benchmarkových, teda pasívnych akciových alebo zmiešaných indexových fondov, tzv. ETF.

Prečo ETF? Exchange Traded Funds sú rozumnou, pohodlnou, a hlavne lacnou alternatívou pre klasické investovanie do fondov. A môže ju využiť naozaj takmer každý.

Pri rátaní výsledkov používam dáta o výkonnosti jednotlivých fondov zverejňované ich správcami.

Do tabuliek som tiež doplnil rizikový rating každého fondu (SRRI), vyrátaný na základe ich volatility. Budete tak môcť lepšie zhodnotiť, či dané investičné riešenie dosahuje lepšie výnosy podstupovaním vyššieho rizika, alebo lepším manažovaním, či nižšími nákladmi. Ukazovateľ môže nadobúdať hodnotu 1-7 a platí, že čím vyššie číslo, tým vyššia volatilita fondu.

Dáta o výkonnosti portfólií Finax pochádzajú priamo z Finaxu a zahŕňajú všetky poplatky, ktoré si spoločnosť účtuje. Uvádzame výkonnosti reálnych klientskych portfólií, preto ešte nie sú k dispozícii výsledky na 10-ročnom časovom horizonte.

Viac o tom, ako počítame reálnu výnosnosť portfólií si môžete prečítať v tomto článku.

1. Akciové podielové fondy a ich historické výkonnosti

V tejto tabuľke porovnávam historické výkonností najstupnpredávanejších akciových fondov na Slovensku voči výkonnosti relevantných benchmarkov. Všetky dáta k 31.3.2024. Kliknite na tabuľku pre zväčšenie.

 

Z dlhodobého hľadiska ( v prípade tohto porovnania je to 10 rokov) najhorším z porovnávaných fondov stále zostáva Global Index od IAD. Investuje síce pomocou indexových ETF, ale účtuje si za to šialene vysoké poplatky – za správu je to neuveriteľných 3,85% ročne a k tomu je vstupný poplatok až 2,00%. A jeho výnosy tieto poplatky odzrkadľujú.

Za ostatnú dekádu dosiahol fond priemerný ročný výnos 7,64%, čo na prvý pohľad vôbec nie je zlé. No jeho benchmarkový fond (iShares MSCI World UCITS ETF) v rovnakom období dosiahol priemerný ročný výnos 11,95%!

Investori v tomto fonde teda nielenže dosahujú VÝRAZNE nižšie výnosy nielen voči benchmarku, ale aj voči ostatnej konkurencii.

Napriek všetkému tento fond zostáva však jedným z najpredávanejších na Slovensku. Ktovie prečo? Takisto nerozumiem, ako mohol tento fond získať cenu Zlatá minca za rok 2020 aj 2022 … ?!?

Trocha lepšie, ale stále dosť zle je na tom portfólio Amundi Rytmus S10plus. Hoci v kratších časových horizontoch sa mu začalo v ostatných mesiacoch dariť, v 10-ročnom horizonte za svojim benchmarkom zaostáva o 3,10% ročne.

Naproti tomu portfólio Rytmus S15plus dosahuje tento kvartál výborné výsledky a na 10-ročnom horizonte má 2. najlepší výsledok.

Modelovému portfóliu Finax 100% akciové sa na 10-ročnom horizonte darilo tiež veľmi dobre a dosiahlo výnos 9,73%.

 

Fond maximalizovaných výnosov sa začína doťahovať

 

FMV sa konečne začína doťahovať na konkurenciu, veľmi pekné výsledky ukazuje primárne na 5-ročnom horizonte. Na 3- a 10-ročnom však stále patrí k tým horším.

Tento kvartál sa aktívnym fondom darilo veľmi slušne a najmä na najkratšom, 3-ročnom horizonte ukazujú pekné výsledky. Vyplatili sa stávky na preváženie primárne US technologického sektora.

Kráľom porovnania stále zostáva  AF Pioneer Global Equity fondu, ktorý v predchádzajúcich rokoch nebol ničím výnimočný. Vďaka skvelým výsledkom v roku 2022 a 2023 dosahuje v 3-ročnom intervale nadvýnos, hoci už nie taký veľký ako v predchádzajúcom štvrťroku. V dlhších horizontoch už je pod benchmarkom (to je vďaka slabým výsledkom fondu pred rokom 2022), ale stále je to veľmi dobré – z porovnávaných fondov/riešení je aktuálne najlepší.

Tieto 2 tituly pekne ilustrujú problém s aktívnymi fondami – vždy sa nájde nejaký, ktorý bude dosahovať v nejakom období výsledky lepšie ako benchmark. Je však veľmi ťažké identifikovať takýto fond vopred, a pravdepodobnosť, že sa mu podarí udržať takúto výkonnosť aj v budúcnosti, je nízka.

Rozdiely vo výnosnosti väčšiny aktívnych fondov voči benchmarkom v ročnom zhodnotení sa nemusia zdať veľké, no dôsledky sú ďalekosiahle, viď tabuľka 2.

2. Akciové podielové fondy – vývoj hodnoty investície.

V tejto časti analýzy ma zaujíma nárast nominálnej hodnoty investície vo výške 10.000 EUR do jednotlivých fondov, resp. portfólií. Vyrátam, akú hodnotu by mala investícia do daného fondu dnes, po všetkých poplatkoch, ak by bola urobená pred 3, 5, 10 rokmi. Následne ju porovnanávam s koncovou výškou investície pri investovaní do benchmarkového fondu k 31.3.2024.

Toto porovnanie neberie do úvahy rozdiely v zdaňovaní. Od roka 2024 by však mali byť minimálne – na zisky z podielových fondov sa bude vzťahovať 3-ročný časový test. Ak fond budete držať dlhšie, zisky z neho sa zdaňovať nebudú.  Pri kapitálové ziskoch z akcií a ETF, vrátane portfólií Finax sa uplatňuje časový test 1 rok, po jeho uplynutí sa zisky nezdaňujú.

Tabuľka ukazuje, že ak by ste pred 10 rokmi zainvestovali 10.000EUR napríklad do IAD Global Index, ku koncu marca 2024 by hodnota vašej investície bola 20.089 EUR. To je na prvý pohľad veľmi dobrý výsledok.

No ak by ste v rovnakom období svoje peniaze vložili do iShares MSCI World UCITS ETF (benchmarkový fond pre Fond maximalizovaných výnosov), pri prakticky rovnakom riziku by hodnota vašej investície dnes bola o viac ako 10.000 EUR vyššia!

V porovnaní s investíciou 10.000 EUR do modelového 100% akciového portfólia Finax (v hypotetickom porovnaní na tomto časovom horizonte skončilo na 3. mieste o necelých 1.500 EUR pred zdanením. Po zdanení by bolo bezkonkurenčne na 1. mieste) by ste vo fonde IAD Global Index prišli o viac ako 5.200 EUR.

Reálne portfólio Finax skončilo v 5- ročnom horizonte v tomto porovnaní na 4. mieste, pri 3-ročnom časovom intervale to bolo tentokrát takisto 4. miesto. Po zdanení však vo všetkých intervaloch na 1. mieste.

Na poplatkoch stále záleží

Podielové fondy si účtujú vysoké poplatky za to, že svojim podielnikom spravujú investície. Keď sa však pozriete na ich dlhodobé výsledky, zistíte, že v mnohých prípadoch za svoje peniaze nedostávate žiadnu pridanú hodnotu. Jedinou výnimkou je v tomto porovnaní už spomínaný Pioneer Global Equity. Aspoň zatiaľ.

Výška poplatkov je jeden z dôvodov, prečo Finax 100% akciová investícia dosahuje v 10-ročnom horizonte dlhodobo najlepší, alebo takmer najlepší, relatívny výsledok (porovnanie s benchmarkom pri danej rizikovosti).  V tomto kvartály bol lepšie len 2 z porovnávaných fondov. A ak už nejaký fond lepší je, nebýva to ten istý, ako pred rokom alebo dvoma.

  V 3- a 5-ročnom intervale boli z globálnych fondov lepší ako Finax len 3.  

Ak chcete skutočne maximalizovať svoje výnosy, musíte sa vyhnúť aktívne spravovaným fondom a sústrediť sa na lacné indexové fondy, obchodované na burze. Ide tu totiž naozaj o veľké peniaze.

O vaše.

Účet vo finaxe

Chcete investovať lepšie? Staňte sa mojim klientom vo Finaxe!

Investujte pohodlne, jednoducho, rozumne a lacno.
Ak chcete svoje peniaze zhodnocovať lepšie, dá sa to – staňte sa mojim klientom vo Finaxe a investujte pomcou ETF, jednoducho rozumne a lacno.
Čo je to tá KKIS???

Zmiešané fondy v nasledujúcich 2 tabuľkách porovnávam s tzv. Kuchynskou konzervatívnou investičnou stratégiou (KKIS), ktorú vie zrealizovať každý, kto má pripojenie na internet a 15 minút času, u seba v kuchyni.

Skladá sa zo 60% akciovej zložky, reprezentovanej fondom iShares MSCI ACWI World ETF, a 40% dlhopisovej zložky, reprezentovanej fondom Xtrackers II Global Government Bond UCITS ETF.

Investícia nie je rebalansovaná.  

3. Zmiešané podielové fondy a ich historické výkonnosti.

V tretej časti tejto analýzy sa pozerám na historické výkonností 6 z najpredávanejších zmiešaných fondov na Slovensku a porovnávam ich s historickou výkonnosťou benchmarkovej stratégie KKIS (tzv. Kuchynská Konzervatívna Investičná Stratégia). Všetky dáta k 31.3.2024.


Všimnite si OBROVSKÝ rozdiel výkonnosti zmiešaných fondov voči benchmarkovej stratégii.

Jedinou výnimkou medzi podielovými fondami je aj tento kvartál AMundi S7plus vyvážené portfólio v 3-ročnom horizonte. A potom portfóliá Finax, vo všetkých intervaloch (v 10-ročnom horizonte malo modelované portfólio výnos nižší oproti benchmarku len o cca 0,74%). 

Žiadny iný fond (okrem spomínaného s7PLUS), sa k týmto výsledkom nedokázal ani len priblížiť.

Dalo by sa namietať, že pri niektorých fondoch toto porovnanie nie je fér, pretože KKIS má výrazne väčšiu akciovú zložku. No stále musíme mať na pamäti, že cieľom investovania by malo byť minimálne zachovať kúpnu silu vašich prostriedkov (dosiahnuť čistý výnos vyšší ako inflácia).

To sa bez dostatočne veľkej akciovej zložky dosiahnuť nedá (ako vidno z výsledkov). Priemerná ročná inflácia za posledných 10 rokov bola približne 3,40%. A samozrejme, za ostatný rok narástla výrazne viac – v roku 2023 bola úroveň ročnej inflácie na Slovensku 10.50 %.

Okrem toho, všetky porovnávané fondy a portfólia majú veľmi podobné riziko (merané volatilitou, ukazovateľ SRRI).

Preto takéto porovnanie považujem za adekvátne. 

4. Zmiešané podielové fondy – vývoj hodnoty investície

V poslednej tabuľke si ukážeme nárast hodnoty investície 10.000 EUR do jednotlivých fondov, ak by sme ju urobili pred 3, 5 alebo 10 rokmi. Následne ju provnáme s koncovou výškou investície do benchmarkovej stratégie KKIS. Kliknite pre zväčšenie. 


Bohužiaľ, zmiešané fondy neplnia ani svoju základnú funkciu – v dlhodobom horizonte udržať kúpnu silu investície.

Na tovary, ktoré ste si v roku 2014 mohli kúpiť za 10.000 EUR, by ste v roku 2024 potrebovali približne 14.727EUR.

Investovanie do mnohých fondov tohto typu vás pred infláciou neochránilo. V niektorých z nich  investori dokonca prišli o peniaze aj nominálne. 

Primárnym dôvodom sú nevhodná alokácia do jednotlivých tried aktív a obrovské poplatky (vrátane tzv. výkonnostných).

Jedinou výnimkou je Finax stratégia 60/40. Tá vďaka inteligentnému investovaniu do ETF dosiahla vo všetkých časových horizontoch zďaleka najlepšie výsledky.  Dobre sa darilo aj Amundi S7 vyváženému portfóliu, najmä v 3-ročnom intervale. Tu však portfólio má vyššiu volatilitu ako portfólio Finaxu.

Zmiešané fondy sú vo väčšine prípadov veľmi zlou kombináciou. Z krátkodobého hľadiska svojich investorov neochránia pred poklesmi, z dlhodobého hľadiska ich neochránia pred infláciou.

Ak chcete, aby vaše investície manažoval niekto iný, a vyberiete si zle, bude vás to stáť obrovské peniaze.

10 000 EUR, zanivestovaných pred 10 rokmi do modelového portfólia Finax 60/40, v rizikovej triede 3, by dnes malo teoretickú hodnotu 17 573 EUR. Rovnaká investícia vo fonde Eurizon Dynamické portfólio, PRI ROVNAKOM RIZIKU (riziková trieda 3), má dnes hodnotu 9 757 EUR.

 Inými slovami, investovaním do fondu Dynamické portfólio ste za ostatných 10 rokov, v porovnaní s portfóliom Finax 60/40, pri rovnakom riziku, prišli o takmer polovicu svojho majetku.

Najlepšia stratégia je zmiešaným podielovým fondom sa vyhnúť.

Záver

Investovanie do fondov predstavuje pre väčšinu investorov najjednoduchší spôsob, ako nakúpiť akcie, dlhopisy, či iné triedy aktív. A hoci je investovanie pomocou rozumne vybraných aktívne spravovaných podielových fondov lepšie, ako neinvestovať vôbec, nie je to ideálne.

Tu sú dôvody:

  • Vysoké poplatky. Čím viac platíte na poplatkoch, tým menej vám zostane.
  • Nevhodný spôsob investovania – rozdiel mezi ich výnosmi v porovnaní s benchmarkovými ETF sú väčšie než rozdiel v úrovni nákladov. Platí to pri akciových fondoch, a v oveľa väčšej miere pri fondoch zmiešaných. A nielen to – existujú fondy, ktoré nielenže pripravia investorov o výnosy relatívne v porovnaní s benchmarkom. Sú na tom horšie aj absolútne – po 3, 5 alebo 10 rokoch môže v niektorých prípadoch hodnota vašej investície byť NIŽŠIA, než objem peňazí, ktoré ste do nej vložili

Záver je jednoznačný – investovaním do aktívne spravovaných podielových fondov investori nechávajú na stole (a vo vreckách správcovských spoločností) obrovské peniaze.

Účet vo finaxe

Chcete investovať lepšie? Staňte sa mojim klientom vo Finaxe!

Investujte pohodlne, jednoducho, rozumne a lacno.
Ak chcete svoje peniaze zhodnocovať lepšie, dá sa to – staňte sa mojim klientom vo Finaxe a investujte pomcou ETF, jednoducho rozumne a lacno.

PSČ, vzdelávanie a poradenstvo, s.r.o.

Reg. OR OS BAIII, Vložka č. 129645/B

IČO: 51791471

RegFAP v NBS: 239450 (viazaný investičný agent)

Sociálne siete

© 2024 PSČ – vzdelávanie a poradenstvo, s.r.o.. Všetky práva vyhradené.

By Hanuliak.

This is a staging environment