Podielové fondy a ich výnosy k 31.3.2019 - Peniaze sú čas

Podielové fondy a ich výnosy k 31.3.2019

Podielové fondy sú zatiaľ najčastejšie využívaným nástrojom na investovanie. Zďaleka však nie najlepším. Porovnanie fondov, resp. ich výkonnosti s relevantnými benchmarkami vám umožní urobiť si lepší názor na to, či má zmysel investovať vaše ťažko zarobené peniaze pomocou aktívne spravovaných podielových fondov.

Úvod

Na tomto mieste nájdete pravidelne, na kvartálnej báze, aktualizované porovnanie výnosov najpredávanejších podielových fondov na Slovensku. Ide o 8 najpredávanejších aktívne spravovaných akciových a 5 zmiešaných fondov na Slovensku. Porovnávam ich s výnosmi benchmarkových, teda pasívnych akciových alebo zmiešaných indexových fondov, tzv. ETF.

Prečo ETF? Exchange Traded Funds sú rozumnou, pohodlnou, a hlavne lacnou alternatívou investovania do podielových fondov, ktorú môže využiť naozaj takmer každý.

Budete si tak môcť utvoriť nezaujatý názor na to, či vám aktívne spravované fondy prinášajú dostatočnú pridanú hodnotu a či má zmysel do nich investovať vaše ťažko zarobené peniaze.

Pre veľký záujem čitateľov som do porovnania doplnil aj 3 portfóliá zo sporiacej schémy RYTMUS. Nie sú to samostatné fondy (každé portfólio obsahuje 3 alebo 4 fondy). Plnia však rovnakú funkciu a sú u nás dosť populárne, takže v tom nevidím problém. Dnes prvý krát som tiež do porovnania zaradil aj Inteligentné potfóliá Finax.

Pri rátaní výsledkov používam dáta o výkonnosti jednotlivých fondov zverejňované ich správcami. V niekoľkých výnimočných prípadoch, kedy benchmarkové ETF nemajú dostatočne dlhú históriu, používam výkonnosť ich podkladového indexu, zníženého o náklady fondu.

Dáta o výkonnosti portfólií Finax pochádzajú priamo z Finaxu a zahŕňajú všetky poplatky, ktoré si spoločnosť účtuje. Investovanie vo Finaxe nemá ešte takú dlhú históriu, preto sú výsledky vyrátané na základe historickej výkonnosti fondov, použitých na vytvorenie konkrétnych portfólií.

Tabuľky 1 a 2 porovnávajú historické výkonnosti najpredávanejších akciových fondov s ich benchmarkami, ako aj historický vývoj objemu investície. Tabuľky 3 a 4 porovnávajú výkonnosti najpredávanejších zmiešaných fondov s benchmarkom, ako aj historický vývoj objemu investície.

1. Akciové podielové fondy a ich historické výkonnosti

Porovnanie fondov investujúcich výhradne do akcií - prehľad historických výkonností najpredávanejších akciových fondov na Slovensku a ich porovnanie s historickou výkonnosťou relevantných benchmarkov. Všetky dáta k 31.3.2019. Kliknite na tabuľku pre zväčšenie.

Napríklad fond Pioneer Global Select dosiahol za posledných 10 rokov priemerný ročný výnos 11,27%, čo na prvý pohľad vôbec nie je zlé. No jeho benchmarkový fond (iShares MSCI World UCITS ETF) v rovnakom období dosiahol priemerný ročný výnos o takmer 2% vyšší.

Žiadnemu podielovému fondu sa nepodarilo prekonať benchmark. Jediná výnimka bola 100% akciová stratégia Finax, ktorej sa to podarilo v 10-ročnom časovom horizonte. V 3- a 5-ročnom horizonte sa benchmark nepodarilo prekonať ani Finaxu, no rozdiely sú, v porovnaní s ostatnými fondami, najnižšie (relatívne dobrý výsledok dosiahol ešte TAM Americký akciový v 10-ročnom intervale).

Rozdiely v ročnom zhodnotení sa nemusia zdať veľké, no dôsledky sú ďalekosiahle, viď tabuľka 2.

2. Akciové podielové fondy - vývoj hodnoty investície.

Porovnanie nárastu hodnoty investície vo výške 10.000 EUR do jednotlivých fondov (tzn. akú hodnotu by mala vaša investícia do daného fondu dnes, ak by ste ju urobili pred 3, 5, 10 rokmi) a porovnanie s koncovou výškou investície pri investovaní do benchmarkového fondu k 31.3.2019.

Toto porovnanie neberie do úvahy rozdiely v zdaňovaní ziskov z podielových fondov vs. ETF (ak držíte ETF dlhšie ako rok, zrealizované kapitálové zisky sa nezdaňujú). Rozdiely po zdanení by teda boli ešte väčšie (v neprospech podielových fondov). 

Klikni pre zväčšenie.

Tabuľka ukazuje, že ak by ste pred 10 rokmi zainvestovali 10.000EUR napríklad do fondu IAD Global Index, ku koncu marca by hodnota vašej investície bola 22.908 EUR. To je na prvý pohľad veľmi dobrý výsledok.

No ak by ste v rovnakom období svoje peniaze vložili do iShares MSCI World UCITS ETF (benchmarkový fond pre IAD Global Index), pri prakticky rovnakom riziku by hodnota vašej investície dnes bola viac ako 34.500EUR! To je o  50% viac!

V peňažnom vyjadrení by ste tak za posledných 10 rokov investovaním do IAD Global Index  v porovnaní s benchmarkom, primárne vďaka šokujúco vysokým poplatkom, stratili pekných takmer 12.000 EUR.

To je viac ako výška vašej pôvodnej investície!

Podielové fondy si účtujú vysoké poplatky za to, že svojim podielnikom spravujú investície. Keď sa však pozriete na ich dlhodobé výsledky, zistíte, že za svoje peniaze nedostávate žiadnu pridanú hodnotu.

Ak chcete maximalizovať svoje výnosy, musíte sa vyhnúť aktívne spravovaným fondom a sústrediť sa na lacné indexové fondy, obchodované na burze. Ide tu totiž naozaj o veľké peniaze.

O vaše.

Čo je to tá KKIS???

Zmiešané fondy v nasledujúcich 2 tabuľkách porovnávam s tzv. Kuchynskou konzervatívnou investičnou stratégiou (KKIS), ktorú vie zrealizovať každý, kto má pripojenie na internet a 15 minút času, u seba v kuchyni.

Skladá sa zo 60% akciovej zložky, reprezentovanej fondom iShares Core MSCI World ETF, a 40% dlhopisovej zložky, reprezentovanej fondom Xtrackers II Global Government Bond UCITS ETF​.

Investícia je rebalansovaná raz ročne.  

3. Zmiešané podielové fondy a ich historické výkonnosti.

Porovnanie fondov, investujúcich do akcií, dlhopisov a iných aktív - prehľad historických výkonností 6 najpredávanejších zmiešaných fondov na Slovensku (ktoré majú históriu aspoň 3 roky) a ich porovnanie s historickou výkonnosťou benchmarkovej stratégie KKIS (tzv. Kuchynská Konzervatívna Investičná Stratégia). Takisto som doplnil Inteligentné portfólio Finax (60% akcie a 40% dlhopisy). Všetky dáta k 31.3.2019.

Všimnite si OBROVSKÝ rozdiel výkonnosti zmiešaných fondov voči benchmarkovej stratégii. Jedinou výnimkou je Finax.

Dalo by sa namietať, že pri niektorých fondoch toto porovnanie nie je fér, pretože KKIS má výrazne väčšiu akciovú zložku. No stále musíme mať na pamäti, že cieľom investovania by malo byť minimálne zachovať kúpnu silu vašich prostriedkov (dosiahnuť čistý výnos vyšší ako inflácia).

Cieľom zmiešaného fondu by malo byť (minimálne) zachovanie kúpnej sily investície pri nižšej volatilite ako v čisto akciových fondoch. To sa bez dostatočne veľkej akciovej zložky dosiahnuť nedá (ako vidno z výsledkov). Priemerná ročná inflácia za posledných 10 rokov bola približne 1,30%.

Preto takéto porovnanie považujem za adekvátne. 

4. Zmiešané podielové fondy - vývoj hodnoty investície

Porovnanie nárastu hodnoty investície vo výške 10.000 EUR do jednotlivých fondov (tzn. akú hodnotu by mala vaša investícia do daného fondu dnes, ak by ste ju urobili pred 3, 5 alebo 10 rokmi) a porovnanie s koncovou výškou investície pri investovaní do benchmarkovej stratégie KKIS. Klikni pre zväčšenie. 

Bohužiaľ, zmiešané fondy neplnia ani svoju základnú funkciu - v dlhodobom horizonte udržať kúpnu silu investície.

Na tovary, ktoré ste si v roku 2008 mohli kúpiť za 10.000 EUR, by ste v roku 2018 potrebovali približne 11.400 EUR.

Zmiešané podielové fondy vás pred infláciou, hoci tá bola na historicky nízkych úrovniach, neochránili.

Primárnym dôvodom sú nevhodná alokácia do jednotlivých tried aktív a obrovské poplatky (vrátane tzv. výkonnostných).

Jedinou výnimkou bolo Rytmus Balansované portfólio, a to hlavne vďaka výrazne väčšej alokácii do akcií, ako ostatné porovnávané fondy. No napriek tomu, že má dokonca vyššiu alokáciu do akcií než KKIS, celkový výnos bol, v porovnaní s KKIS, slabý. Dôvod - poplatky. 

No a samozrejme Finax, ktorý vďaka inteligentnému investovaniu do ETF dosiahol zďaleka najlepšie zo všetkých porovnávaných stratégií, hoci ani toto portfólio neskončilo lepšie ako KKIS.

Posledných 10 rokov akciové trhy zažívajú boom, darí sa aj dlhopisovým ETFkám, no zmiešané podielové fondy, napriek bombastickým vyhláseniam ("zastúpenie všetkých tried aktív – ste v správnom čase na správnom mieste"), nedokázali túto skutočnosť využiť v prospech svojich klientov.

Záver

Aktívne spravované podielové fondy sú najrozšírenejším spôsobom investovania. Zďaleka však nie je najlepším.

Prvým problémom sú vysoké poplatky. Druhým je nevhodný spôsob investovania - rozdiel mezi ich výnosmi v porovnaní s benchmarkovými ETF sú väčšie než rozdiel v úrovni nákladov. Platí to pri akciových fondoch, a v oveľa väčšej miere pri fondoch zmiešaných.

A nielen to - existujú fondy, ktoré nielenže pripravia investorov o výnosy relatívne v porovnaní s benchmarkom. Sú na tom horšie aj absolútne - po 3, 5 alebo 10 rokoch je hodnota vašej investície NIŽŠIA, než objem peňazí, ktoré ste do nej vložili.

Záver je jednoznačný - investovaním do aktívne spravovaných podielových fondov investori nechávajú na stole (a vo vreckách správcovských spoločností) obrovské peniaze.

Zamyslite sa nad tým - v ostatných 10 rokoch sme zažili jeden z najväčších akciových bullmarketov v histórii. No vaša investícia vo fondoch, ktoré si bez hanby a začervenania dávajú odvážne mená ako Smart, Harmonic,  Active Magnifica a Aktívne portfólio, má prakticky rovnakú hodnotu ako pred 10 rokmi. V niektorých prípadoch dokonca MENŠIU. Ich výnosy väčšinou nepokrývajú ani infláciu. Ako to ovplyvnilo správcov týchto fondov?

Nijako - predaje utešene rastú a poplatky sa hrnú. 

Ak chcete svoje peniaze zhodnocovať lepšie, dá sa to - dohodnite si so mnou konzultáciu a ja vám pomôžem investovať rozumne, jednoducho a lacno, pomocou ETF.

Ak na samostatné investovanie nemáte čas ani chuť, a chcete, aby to niekto celé vyriešil za vás, investujte do Inteligentných portfólií Finax.


>