Podielové fondy a ich výnosy k 31.12.2022

Investovanie do fondov je najjednoduchší spôsob investovania a aktívne spravované podielové fondy sú na Slovensku (zatiaľ) najčastejšie využívaným nástrojom.

Zďaleka však nie najlepším.

Pripravil som preto krátku analýzu výkonností najpredávanejších fondov na Slovensku. Ich porovnanie s s relevantnými benchmarkami vám umožní urobiť si lepší názor na to, či má zmysel investovať vaše ťažko zarobené peniaze pomocou nich, alebo hľadať lepšie riešenie.

Záver je jednoznačný - hľadať lepšie riešenie zmysel má.

V najpredávanejších investičných riešeniach totiž investori často zbytočne prichádzajú o obrovské peniaze. 

Dôležité upozornenie - tento článok má len informačný účel, nič z tu napísaného nemožno brať ako investičné odporúčanie  a minulé výnosy, samozrejme, nie sú zárukou výnosov budúcich.

Úvod

Na tomto mieste nájdete pravidelne, na kvartálnej báze, aktualizované porovnanie výnosov najpredávanejších podielových fondov na Slovensku.

 Porovnávam ich s výnosmi benchmarkových, teda pasívnych akciových alebo zmiešaných indexových fondov, tzv. ETF.

Prečo ETF? Exchange Traded Funds sú rozumnou, pohodlnou, a hlavne lacnou alternatívou pre klasické investovanie do fondov. A môže ju využiť naozaj takmer každý.

Pri rátaní výsledkov používam dáta o výkonnosti jednotlivých fondov zverejňované ich správcami.

Do tabuliek som tiež doplnil rizikový rating každého fondu (SRRI), vyrátaný na základe ich volatility. Budete tak môcť lepšie zhodnotiť, či dané investičné riešenie dosahuje lepšie výnosy podstupovaním vyššieho rizika, alebo lepším manažovaním, či nižšími nákladmi. Ukazovateľ môže nadobúdať hodnotu 1-7 a platí, že čím vyššie číslo, tým vyššia volatilita fondu.

Dáta o výkonnosti portfólií Finax pochádzajú priamo z Finaxu a zahŕňajú všetky poplatky, ktoré si spoločnosť účtuje. Pre horizonty do 3 rokov používame výnosy reálnych klientskych účtov. Pri dlhších obdobiach kombinujeme reálnu výkonnosť s výkonnosťou modelových portfólií. Dôvodom je, že investovanie vo Finaxe nemá ešte takú dlhú históriu.

1. Akciové podielové fondy a ich historické výkonnosti

V tejto tabuľke porovnávam historické výkonností najstupnpredávanejších akciových fondov na Slovensku voči výkonnosti relevantných benchmarkov. Všetky dáta k 31.12.2022. Kliknite na tabuľku pre zväčšenie.

porovnanie výnosov akciových fondov

Z dlhodobého hľadiska ( v prípade tohto porovnania je to 10 rokov) najhorším z porovnávaných fondov stále zostáva Global Index od IAD. Investuje síce pomocou indexových ETF, ale účtuje si za to šialene vysoké poplatky - za správu je to neuveriteľných 3,64% ročne a k tomu je vstupný poplatok až 2,00%. A jeho výnosy tieto poplatky odzrkadľujú.

Za ostatnú dekádu dosiahol fond priemerný ročný výnos 6,65%, čo na prvý pohľad vôbec nie je zlé. No jeho benchmarkový fond (iShares MSCI ACWI UCITS ETF) v rovnakom období dosiahol priemerný ročný výnos 9,93%!

V porovnaní s 100% akciovým portfóliom Finax dosahuje na 10-ročnom časovom horizonte Global Index ročné výnosy nižšie o takmer 3,00%! A to je tento fond v rizikovej triede 6, v porovnaní s SRRI ratingom 5, ktoré má 100% akciové portfólio Finax.

Investori v tomto fonde teda nielenže dosahujú VÝRAZNE nižšie výnosy, no podstupujú pritom vyššie riziko (volatilitu), čo je veľmi zlá kombinácia.

Napriek všetkému tento fond zostáva však jedným z najpredávanejších na Slovensku. Ktovie prečo? Takisto nerozumiem, ako mohol tento fond získať cenu Zlatá minca za rok 2020 ... ?!?

Podobne zle je na tom fond UNIQA Selection Global Equity. V 10-ročnom horizonte za svojim benchmarkom zaostáva o takmer 2,50% ročne.

Fond maximalizovaných výnosov stále zaostáva

Stále sa nedarí "predkrízovej hviezde" aktívnych podielových fondov - Fondu maximalizovaných výnosov. Za benchmarkom masívne zaostávajú vo všetkých sledovaných časových horizontoch.

Minulý rok som sa dostával do diskusií z ľuďmi, ktorí tvrdili, že prichádza koniec ETF, pretože keď trhy stúpajú, je to ľahké. No až v kríze sa ukáže neflexibilita pasívneho investovania a aktívny manažéri zažiaria. Nuž, kríza a poklesy prišli, ale výsledky tohto fondu sa zhoršili. 

To mi nevychádza...

Naopak vynikajúco sa v 2022 darilo AF Pioneer Global Equity fondu, ktorý v predchádzajúcich rokoch nebol ničím výnimočný. Vďaka skvelým tohtoročným výsledkom dosahuje v 3-ročnom intervale obrovský nadvýnos. V dlhších horizontoch už je pod benchmarkom (to je vďaka slabým výsledkom fondu pred rokom 2022), ale stále je to veľmi dobré.

Tieto 2 tituly pekne ilustrujú problém s aktívnymi fondami - vždy sa nájde nejaký, ktorý bude dosahovať v nejakom období výsledky lepšie ako benchmark. Je však veľmi ťažké identifikovať takýto fond vopred, a pravdepodobnosť, že sa mu podarí udržať takúto výkonnosť aj v budúcnosti, je nízka.

Rozdiely vo výnosnosti väčšiny aktívnych fondov voči benchmarkom v ročnom zhodnotení sa nemusia zdať veľké, no dôsledky sú ďalekosiahle, viď tabuľka 2.

2. Akciové podielové fondy - vývoj hodnoty investície.

V tejto časti analýzy ma zaujíma nárast nominálnej hodnoty investície vo výške 10.000 EUR do jednotlivých fondov, resp. portfólií. Vyrátam, akú hodnotu by mala investícia do daného fondu dnes, po všetkých poplatkoch, ak by bola urobená pred 3, 5, 10 rokmi. Následne ju porovnanávam s koncovou výškou investície pri investovaní do benchmarkového fondu k 31.12.2022.

Toto porovnanie neberie do úvahy rozdiely v zdaňovaní. Zisky z podielových fondov podliehajú štandardnému zdaneniu. No kapitálové zisky z ETF, vrátane portfólií Finax (ak ich držíte dlhšie ako rok) sa nezdaňujú. Rozdiely po zdanení by teda boli ešte väčšie (v neprospech podielových fondov).

Kliknite pre zväčšenie.

Tabuľka ukazuje, že ak by ste pred 10 rokmi zainvestovali 10.000EUR napríklad do IAD Global Index, ku koncu septembra 2022 by hodnota vašej investície bola 18.322 EUR. To je na prvý pohľad veľmi dobrý výsledok.

No ak by ste v rovnakom období svoje peniaze vložili do iShares MSCI ACWI UCITS ETF (benchmarkový fond pre Fond maximalizovaných výnosov), pri prakticky rovnakom riziku by hodnota vašej investície dnes bola o viac ako 7.000 EUR vyššia!

V porovnaní s investíciou 10.000 EUR do 100% akciového portfólia Finax by ste vo fonde IAD Global Index prišli o viac ako 6.000 EUR, po zdanení by strata narástla na viac ako 7.000 EUR.

Na poplatkoch stále záleží

Podielové fondy si účtujú vysoké poplatky za to, že svojim podielnikom spravujú investície. Keď sa však pozriete na ich dlhodobé výsledky, zistíte, že v mnohých prípadoch za svoje peniaze nedostávate žiadnu pridanú hodnotu. Jedinou výnimkou je v tomto porovnaní už spomínaný Pioneer Global Equity. Aj to iba v roku 2022.

Výška poplatkov je jeden z dôvodov, prečo Finax 100% akciová investícia dosahuje v 10-ročnom horizonte dlhodobo najlepší relatívny výsledok (porovnanie s benchmarkom pri danej rizikovosti).  V tomto kvartály žiadny iný z porovnávaných fondov nedosiahol lepšie výsledky. A to PRED zdanením

  V 5-ročnom intervale je z globálnych fondov lepší ako Finax len GLobal Equity, no po zdanení sa táto výhoda stratí.

 Po zdanení by rozdiely v prospech portfólia Finax (alebo samostatnej investície do ETF) boli ešte výrazne väčšie.

Ak chcete skutočne maximalizovať svoje výnosy, musíte sa vyhnúť aktívne spravovaným fondom a sústrediť sa na lacné indexové fondy, obchodované na burze. Ide tu totiž naozaj o veľké peniaze.

O vaše.

Chcete investovať lepšie? Staňte sa mojim klientom vo Finaxe!

Ak chcete svoje peniaze zhodnocovať lepšie, dá sa to - staňte sa mojim klientom vo Finaxe a investujte pomcou ETF, jednoducho rozumne a lacno.

Čo je to tá KKIS???

Zmiešané fondy v nasledujúcich 2 tabuľkách porovnávam s tzv. Kuchynskou konzervatívnou investičnou stratégiou (KKIS), ktorú vie zrealizovať každý, kto má pripojenie na internet a 15 minút času, u seba v kuchyni.

Skladá sa zo 60% akciovej zložky, reprezentovanej fondom iShares MSCI ACWI World ETF, a 40% dlhopisovej zložky, reprezentovanej fondom Xtrackers II Global Government Bond UCITS ETF.

Investícia nie je rebalansovaná.  


3. Zmiešané podielové fondy a ich historické výkonnosti.

V tretej časti tejto analýzy sa pozerám na historické výkonností 6 z najpredávanejších zmiešaných fondov na Slovensku a porovnávam ich s historickou výkonnosťou benchmarkovej stratégie KKIS (tzv. Kuchynská Konzervatívna Investičná Stratégia). Všetky dáta k 31.12.2022.

porovnanie výnosov zmiešaných fondov

Všimnite si OBROVSKÝ rozdiel výkonnosti zmiešaných fondov voči benchmarkovej stratégii.

Jedinou výnimkou medzi podielovými fondami je tento kvartál AMundi S7plus vyvážené portfólio v 3-ročnom horizonte. A potom Finax, najviac v 10-ročnom časovom intervale.

Žiadny iný fond, či portfólio z porovnania sa v dlhších horizontoch (5 a 10 rokov) k týmto výsledkom nedokázal ani priblížiť.

Dalo by sa namietať, že pri niektorých fondoch toto porovnanie nie je fér, pretože KKIS má výrazne väčšiu akciovú zložku. No stále musíme mať na pamäti, že cieľom investovania by malo byť minimálne zachovať kúpnu silu vašich prostriedkov (dosiahnuť čistý výnos vyšší ako inflácia).

To sa bez dostatočne veľkej akciovej zložky dosiahnuť nedá (ako vidno z výsledkov). Priemerná ročná inflácia za posledných 10 rokov bola približne 1,30%. A samozrejme, za ostatný rok narástla výrazne viac - na konci mája 2022 bola úroveň ročnej inflácie na Slovensku 12,60%.

Okrem toho, všetky porovnávané fondy a portfólia sú v rizikovej triede 3 a 4, teda majú veľmi podobné riziko (merané volatilitou).

Preto takéto porovnanie považujem za adekvátne. 

4. Zmiešané podielové fondy - vývoj hodnoty investície

V poslednej tabuľke si ukážeme nárast hodnoty investície 10.000 EUR do jednotlivých fondov, ak by sme ju urobili pred 3, 5 alebo 10 rokmi. Následne ju provnáme s koncovou výškou investície do benchmarkovej stratégie KKIS. Kliknite pre zväčšenie. 

porovnanie vývoja hodnoty investície v zmiešaných fondoch

Bohužiaľ, zmiešané fondy neplnia ani svoju základnú funkciu - v dlhodobom horizonte udržať kúpnu silu investície.

Na tovary, ktoré ste si v roku 2012 mohli kúpiť za 10.000 EUR, by ste v roku 2022 potrebovali približne 11.550EUR.

Investovanie do mnohých fondov tohto typu vás pred infláciou neochránilo. V niektorých z nich  investori dokonca prišli o peniaze aj nominálne. 

A to hovoríme o výsledkoch PRED zdanením. Po zarátaní dane zo zisku by výsledky zmiešaných fondov boli ešte horšie, hoci zisky boli naozaj mizerné. A, samozrejme, tam, kde bolo čo zdaňovať.

Primárnym dôvodom sú nevhodná alokácia do jednotlivých tried aktív a obrovské poplatky (vrátane tzv. výkonnostných).

Jedinou výnimkou je Finax stratégia 60/40. Tá vďaka inteligentnému investovaniu do ETF dosiahla v dlhších časových horizontoch zďaleka najlepšie výsledky zo všetkých porovnávaných stratégií. Dobre sa darilo aj Amundi S7 vyváženému portfóliu, tu však musíte zisky zdaňovať.

Vo Finax investičných stratégiách zisky nepodliehajú dani z príjmu, rovnako ako v prípade KKIS.

Zmiešané fondy sú vo väčšine prípadov veľmi zlou kombináciou. Z krátkodobého hľadiska svojich investorov neochránia pred poklesmi, z dlhodobého hľadiska ich neochránia pred infláciou.

Ak chcete, aby vaše investície manažoval niekto iný, a vyberiete si zle, bude vás to stáť obrovské peniaze.

10 000 EUR, zanivestovaných pred 10 rokmi do portfólia Finax 60/40, v rizikovej triede 4, by dnes malo hodnotu 16 920 EUR. Rovnaká investícia vo fonde Eurizon Dynamické portfólio, PRI ROVNAKOM RIZIKU (riziková trieda 4), má dnes hodnotu 9 757 EUR.

 Inými slovami, investovaním do fondu Dynamické portfólio ste za ostatných 10 rokov, v porovnaní s portfóliom Finax 60/40, pri rovnakom riziku, prišli o takmer polovicu svojho majetku.

Najlepšia stratégia je zmiešaným podielovým fondom sa vyhnúť.

Záver

Investovanie do fondov predstavuje pre väčšinu investorov najjednoduchší spôsob, ako nakúpiť akcie, dlhopisy, či iné triedy aktív. A hoci je investovanie pomocou rozumne vybraných aktívne spravovaných podielových fondov lepšie, ako neinvestovať vôbec, nie je to ideálne.

Tu sú dôvody:

  • Vysoké poplatky. Čím viac platíte na poplatkoch, tým menej vám zostane.
  • Nevhodný spôsob investovania - rozdiel mezi ich výnosmi v porovnaní s benchmarkovými ETF sú väčšie než rozdiel v úrovni nákladov. Platí to pri akciových fondoch, a v oveľa väčšej miere pri fondoch zmiešaných. A nielen to - existujú fondy, ktoré nielenže pripravia investorov o výnosy relatívne v porovnaní s benchmarkom. Sú na tom horšie aj absolútne - po 3, 5 alebo 10 rokoch môže v niektorých prípadoch hodnota vašej investície byť NIŽŠIA, než objem peňazí, ktoré ste do nej vložili.
  • Zisky v klasických podielových fondoch sa, na rozdiel od ETF (v prípade, že ich držíte dlhšie ako rok), zdaňujú. A prečo zbytočne stratiť 19% alebo 25% výnosu?

Záver je jednoznačný - investovaním do aktívne spravovaných podielových fondov investori nechávajú na stole (a vo vreckách správcovských spoločností) obrovské peniaze.

Chcete investovať lepšie? Staňte sa mojim klientom vo Finaxe!

Ak chcete svoje peniaze zhodnocovať lepšie, dá sa to - staňte sa mojim klientom vo Finaxe a investujte pomcou ETF, jednoducho rozumne a lacno.

>