fbpx

Podielové fondy a ich výnosy k 30.9.2020

Investovanie do fondov je najjednoduchší spôsob investovania a aktívne spravované podielové fondy sú zatiaľ najčastejšie využívaným nástrojom na investovanie. Zďaleka však nie najlepším.

Pripravil som preto krátku analýzu výkonností najpredávanejších fondov na Slovensku. Ich porovnanie s s relevantnými benchmarkami vám umožní urobiť si lepší názor na to, či má zmysel investovať vaše ťažko zarobené peniaze pomocou nich, alebo hľadať lepšie riešenie.

Záver je jednoznačný - má zmysel hľadať lepšie riešenie. V takýchto podielových fondoch totiž investori zbytočne prichádzajú o obrovské peniaze. 

Úvod

Na tomto mieste nájdete pravidelne, na kvartálnej báze, aktualizované porovnanie výnosov najpredávanejších podielových fondov na Slovensku.

 Porovnávam ich s výnosmi benchmarkových, teda pasívnych akciových alebo zmiešaných indexových fondov, tzv. ETF.

Dôležitá poznámka - do porovnania som opäť zaradil fondy a portfóliá Rytmus Amundi (bývalé Pioneer), keďže už sú k dispozícii potrebné dáta.

Prečo ETF? Exchange Traded Funds sú rozumnou, pohodlnou, a hlavne lacnou alternatívou pre klasické investovanie do fondov. A môže ju využiť naozaj takmer každý.

Pri rátaní výsledkov používam dáta o výkonnosti jednotlivých fondov zverejňované ich správcami. V niekoľkých výnimočných prípadoch, kedy benchmarkové ETF nemajú dostatočne dlhú históriu, používam výkonnosť ich podkladového indexu, zníženého o náklady fondu, resp. tracking error.

Dáta o výkonnosti portfólií Finax pochádzajú priamo z Finaxu a zahŕňajú všetky poplatky, ktoré si spoločnosť účtuje. Investovanie vo Finaxe nemá ešte takú dlhú históriu, preto sú výsledky vyrátané na základe historickej výkonnosti fondov, použitých na vytvorenie konkrétnych portfólií.

1. Akciové podielové fondy a ich historické výkonnosti

V tejto tabuľke porovnávam historické výkonností najpredávanejších akciových fondov na Slovensku voči výkonnosti relevantných benchmarkov. Všetky dáta k 30.9.2020. Kliknite na tabuľku pre zväčšenie.

Napríklad fond IAD Global Index dosiahol za posledných 10 rokov priemerný ročný výnos 6,43%, čo na prvý pohľad vôbec nie je zlé. No jeho benchmarkový fond (iShares MSCI ACWI UCITS ETF) v rovnakom období dosiahol priemerný ročný výnos 10,45%!

Podobne zle je na tom portfólio Rytmus S10+, označované ako hodnotové. V praxi je to však skôr európske portfólio (minimálne 66% portfólia je zainvestovaných do európskych akcií), čo je jeden z dôvodov zlých výsledkov v porovnaní s globálnym benchmarkom. No aj benchmark, ktorý si stanovil priamo Amundi, dosahuje výrazne lepšie výsledky (6,57% p.a. za ostatných 10 rokov).

Stala sa tiež dlho nevídaná vec - Fondu maximalizovaných výnosov sa v 3 aj 5 ročnom intervale podarilo prekonať svoj benchmarkový ETF! Treba povedať, že manažéri tohto fondu, minimálne z krátkodobého hľadiska, robia dobrú robotu. Na pokrytie poplatkov to však nestačí. A v 10-ročnom intervale je to už výrazne horšie.

V 10-ročnom horizonte je relatívne aj absolútne najlepšie portfólio Rytmus S15plus, primárne vďaka masívnemu preváženiu malých rastových amerických akcií v porovnaní s globálnym portfóliom (teda za cenu vyššieho rizika). To je aj prípad TAM Amerického fondu, ktorý do US akcií investuje exkluzívne. .

Rozdiely v ročnom zhodnotení sa nemusia zdať veľké, no dôsledky sú ďalekosiahle, viď tabuľka 2.

2. Akciové podielové fondy - vývoj hodnoty investície.

V tejto časti analýzy ma zaujíma nárast nominálnej hodnoty investície vo výške 10.000 EUR do jednotlivých fondov, resp. portfólií. Vyrátam, akú hodnotu by mala investícia do daného fondu dnes, po všetkých poplatkoch, ak by bola urobená pred 3, 5, 10 rokmi. Následne ju porovnanávam s koncovou výškou investície pri investovaní do benchmarkového fondu k 30.9.2020.

Toto porovnanie neberie do úvahy rozdiely v zdaňovaní. Zisky z podielových fondov podliehajú štandardnému zdaneniu. No kapitálové zisky z ETF, vrátane portfólií Finax (ak ich držíte dlhšie ako rok) sa nezdaňujú. Rozdiely po zdanení by teda boli ešte väčšie (v neprospech podielových fondov).

Klikni pre zväčšenie.

Tabuľka ukazuje, že ak by ste pred 10 rokmi zainvestovali 10.000EUR napríklad do IAD Global Index, ku koncu septembra 2020 by hodnota vašej investície bola 17.952 EUR. To je na prvý pohľad veľmi dobrý výsledok.

No ak by ste v rovnakom období svoje peniaze vložili do iShares MSCI ACWI UCITS ETF (benchmarkový fond pre Fond maximalizovaných výnosov), pri prakticky rovnakom riziku by hodnota vašej investície dnes bola takmer viac ako 27.000EUR! To je o  polovicu viac!

V peňažnom vyjadrení by ste tak za posledných 10 rokov investovaním do fondu IAD Global Index,  v porovnaní s benchmarkom, stratili pekných viac ako 9.000 EUR. To je veľká väčšina pôvodnej investície.

Podielové fondy si účtujú vysoké poplatky za to, že svojim podielnikom spravujú investície. Keď sa však pozriete na ich dlhodobé výsledky, zistíte, že za svoje peniaze nedostávate žiadnu pridanú hodnotu. Napríklad Fond maximalizovaných výnosov dosiahol lepší výnos ako benchmark v 3 a 5-ročnom časovom horizonte. Po zarátaní poplatkov však investori dopadli horšie ako v benchmarkovom fonde.

Poplatky sú jeden z dôvodov, prečo Finax 100% akciová investícia dosahuje v 10-ročnom horizonte najlepší relatívny výsledok (porovnanie s benchmarkom) a nominálne druhý najlepší výsledok, hneď po TAM Americkom fonde. V kratších časových intervaloch je z globálnych fondov mierne lepší len Fond maximalizovaných výnosov.

 Porovnanie je tiež robené pred zdanením. Po zdanení by rozdiely boli ešte výrazne väčšie.

Ak chcete skutočne maximalizovať svoje výnosy, musíte sa vyhnúť aktívne spravovaným fondom a sústrediť sa na lacné indexové fondy, obchodované na burze. Ide tu totiž naozaj o veľké peniaze.

O vaše.

Čo je to tá KKIS???

Zmiešané fondy v nasledujúcich 2 tabuľkách porovnávam s tzv. Kuchynskou konzervatívnou investičnou stratégiou (KKIS), ktorú vie zrealizovať každý, kto má pripojenie na internet a 15 minút času, u seba v kuchyni.

Skladá sa zo 60% akciovej zložky, reprezentovanej fondom iShares MSCI ACWI World ETF, a 40% dlhopisovej zložky, reprezentovanej fondom Xtrackers II Global Government Bond UCITS ETF.

Investícia je rebalansovaná raz ročne.  

Hoci je takýto spôsob trocha komplikovanejší, ako klasické investovanie do fondov, výsledky určite stoja za to.

3. Zmiešané podielové fondy a ich historické výkonnosti.

V tretej časti tejto analýzy sa pozerám na historické výkonností 6 najpredávanejších zmiešaných fondov na Slovensku (ktoré majú históriu aspoň 3 roky) a porovnávam ich s historickou výkonnosťou benchmarkovej stratégie KKIS (tzv. Kuchynská Konzervatívna Investičná Stratégia). Takisto som doplnil Inteligentné portfólio Finax (60% akcie a 40% dlhopisy). Všetky dáta k 30.9.2020.

Všimnite si OBROVSKÝ rozdiel výkonnosti zmiešaných fondov voči benchmarkovej stratégii. Väčšina týchto fondov vykazuje nominálne straty až v 5-ročnom horizonte.

Jedinou výnimkou je Finax, primárne v 10-ročnom časovom intervale. Ten síce tiež vykázal stratu voči benchmarku, no výrazne nižšiu, ako všetko ostatné. Žiadna iná investícia ho nedokázala preknať.

Relatívne veľké straty Finax 60/40 voči benchmarku v 3- a 5-ročnom časovom období boli spôsobené korporátnymi dlhopismi v dlhopisovej časti portfólia, ktoré KKIS neobsahuje.

Dalo by sa namietať, že pri niektorých fondoch toto porovnanie nie je fér, pretože KKIS má výrazne väčšiu akciovú zložku. No stále musíme mať na pamäti, že cieľom investovania by malo byť minimálne zachovať kúpnu silu vašich prostriedkov (dosiahnuť čistý výnos vyšší ako inflácia).

To sa bez dostatočne veľkej akciovej zložky dosiahnuť nedá (ako vidno z výsledkov). Priemerná ročná inflácia za posledných 10 rokov bola približne 1,30%.

Preto takéto porovnanie považujem za adekvátne. 

4. Zmiešané podielové fondy - vývoj hodnoty investície

V poslednej tabuľke si ukážeme nárast hodnoty investície 10.000 EUR do jednotlivých fondov, ak by sme ju urobili pred 3, 5 alebo 10 rokmi. Následne ju provnáme s koncovou výškou investície do benchmarkovej stratégie KKIS. Klikni pre zväčšenie. 

Bohužiaľ, zmiešané fondy neplnia ani svoju základnú funkciu - v dlhodobom horizonte udržať kúpnu silu investície.

Na tovary, ktoré ste si v roku 2009 mohli kúpiť za 10.000 EUR, by ste v roku 2019 potrebovali približne 11.600 EUR.

Investovanie do fondov tohto typu vás pred infláciou neochránilo, hoci tá bola na historicky nízkych úrovniach. V jednom z nich  investori dokonca prišli v 10-ročnom intervale o peniaze aj nominálne. 

A to hovoríme o výsledkoch PRED zdanením. Po zarátaní dane zo zisku by výsledky zmiešaných fondov boli ešte horšie, hoci zisky boli naozaj mizerné.

Primárnym dôvodom sú nevhodná alokácia do jednotlivých tried aktív a obrovské poplatky (vrátane tzv. výkonnostných).

Jedinou výnimkou je Finax stratégia 60/40, ktorá vďaka inteligentnému investovaniu do ETF dosiahla zďaleka najlepšie výsledky zo všetkých porovnávaných stratégií. Tieto zisky nepodliehajú dani z príjmu, rovnako ako v prípade KKIS.

Zmiešané fondy sú veľmi zlou kombináciou - z krátkodobého hľadiska svojich investorov neochránia pred poklesmi, z dlhodobého hľadiska im neprinesú dostatočné nominálne, ani reálne výnosy.

Najlepšia stratégia je vyhnúť sa im.

Záver

Investovanie do fondov predstavuje pre väčšinu investorov najjednoduchší spôsob, ako nakúpiť akcie, dlhopisy, či iné triedy aktív. A hoci je investovanie pomocou rozumne vybraných aktívne spravovaných podielových fondov lepšie, ako neinvestovať vôbec, nie je to ideálne.

Prvým problémom sú vysoké poplatky. Druhým je nevhodný spôsob investovania - rozdiel mezi ich výnosmi v porovnaní s benchmarkovými ETF sú väčšie než rozdiel v úrovni nákladov. Platí to pri akciových fondoch, a v oveľa väčšej miere pri fondoch zmiešaných.

A nielen to - existujú fondy, ktoré nielenže pripravia investorov o výnosy relatívne v porovnaní s benchmarkom. Sú na tom horšie aj absolútne - po 3, 5 alebo 10 rokoch je hodnota vašej investície NIŽŠIA, než objem peňazí, ktoré ste do nej vložili.

Ďaľším negatívom je, že zisky v klasických podielových fondoch sa, na rozdiel od ETF (v prípade, že ich držíte dlhšie ako rok), zdaňujú.

Záver je jednoznačný - investovaním do aktívne spravovaných podielových fondov investori nechávajú na stole (a vo vreckách správcovských spoločností) obrovské peniaze.

Zamyslite sa nad tým - v ostatných 10 rokoch sme zažili jeden z najväčších akciových bullmarketov v histórii. No vaša investícia vo fondoch, ktoré si bez hanby a začervenania dávajú odvážne mená ako Smart, Harmonic,  Active Magnifica a Aktívne portfólio, má prakticky rovnakú hodnotu ako pred 10 rokmi. V niektorých prípadoch dokonca MENŠIU. Ich výnosy v niektorých prípadoch nepokrývajú ani infláciu. Väčšina z nich počas krízy z ferbuára a marca tohto roka, napriek tvrdeniam, že manažéri vedia promptne zareagovať na vývoj na trhu, zažila masívne poklesy hodnoty.

 Ako to ovplyvnilo správcov týchto fondov?

Nijako - predaje utešene rastú a poplatky sa hrnú.

Ak chcete svoje peniaze zhodnocovať lepšie, dá sa to - dohodnite si so mnou konzultáciu a ja vám pomôžem investovať rozumne, jednoducho a lacno, pomocou ETF.

Ak na samostatné investovanie nemáte čas ani chuť, a chcete, aby to niekto celé vyriešil za vás, investujte do Inteligentných portfólií Finax.


>