Akcie – prečo do nich musíte investovať, 2. časť

Prvú časť tejto krátkej série som ukončil sľubom, že v druhej časti budem hovoriť o rizikách, ktoré predstavujú akcie a investovanie do nich.

Takže poďme na to – investovanie do akcií je rizikové. Musíme si ale vyjasniť, čo presne to znamená.

Cestujete autom a nebojíte sa?!?

Najprv trocha perspektívy – cesta autom z Bratislavy do Košíc je riziková záležitosť, môžete mať nehodu a zabiť sa (v roku 2012 bola na Slovensku 3.533 dopravných nehôd a zomrelo pri nich 59 ľudí). V roku 2010 celosvetovo zomrelo pri automobilových nehodách 1.24 milióna ľudí. Pri teroristických útokoch zomrelo v roku 2013 takmer 18.000 ľudí. V roku 2014 zomrelo pri leteckých nehodách 1.320 ľudí. Pri investovaní do akcií ešte nikto nikdy nezomrel, aspoň sa mi nepodarilo nájsť o tom žiadne dáta (predpokladám, že pár ľudí, väčšinou špekulantov, ktorí skrachovali počas finančných kríz, mohlo spáchať samovraždu, ale to sem nepatrí).

Napriek tomu sa všetci boja teroristov, lietania a investovania do akcií. A po raňajkách naložia deti do auta a odvezú ich do školy. Hm.

Historické výnosy rôznych typov investícií

Preco investovat do akcii 2

Zdroj: Credit Suisse Global Investment Returns Yearbook 2012

Štandardne sa za ukazovateľ rizikovosti vo finančnom svete považuje volatilita (štandardná odchýlka). Aj v priloženej tabuľke je vidno, že akcie ju majú najvyššiu,  17.7%*.

Ďaľším zaujímavým faktom je, že výnosy zlata sú druhé najvolatilnejšie, hneď po akciách, čo nabúrava povesť zlata ako bezpečnej investície. Je pravda, že jedine zlato má pozitívnu koreláciu s infláciou, aj keď veľmi malú. To by mohlo naznačovať, že zlato môže fungovať ako dlhodobá ochrana proti inflácii, nie je to však pravda – jeho dlhodobý reálny výnos je taký nízky, že túto výhodu (voči akciám) totálne neguje.

Posledná vec, na ktorú chcem upozorniť, je to, že investícia do dlhopisov vás neochráni pred infláciou (vysoká negatívna korelácia) a navyše má nízky dlhodobý výnos. Čiže mať väčšinu svojich investícií, z ktorých chcete žiť na dôchodku, v “bezpečných” dlhopisoch, je veľmi nebezpečná stratégia.

Ako teda investovať do akcií

Ale naspäť k rizikovosti akcií – ročné výnosy z akcií sú teda volatilné. To však nehovorí nič (alebo len veľmi málo) o ich riziku.

Najväčšie riziko, ktoré podstupujete pri investíci do akcií, je tzv. business riziko – že firma, ktorej akcie ste kúpili, skrachuje, alebo že jej výsledky nie sú také dobré, ako ste čakali. Toto však viete jednoducho ošetriť dostatočnou diverzifikáciou portfólia. Ak si kúpite celotrhový indexový fond, ktorý obsahuje napr. 500 firiem, tak sa tým vôbec nemusíte trápiť.

Volatilita výnosov z akcií však môže byť pre investora skutočný problém, najmä psychologický. Ak napr. investujete do akcií dnes (cez lacný, diverzifikovaný, najlepšie celosvetový, indexový fond, obchodovaný na burze, tzn. ETF)  a po roku ich hodnota klesne o 20 %, štandardný čovek má tendenciu sa na svoje rozhodnutie spred roka pozerať ako na omyl, akcie predať a už nikdy sa na ne ani nepozrieť.

To by však bola veľká, veľká chyba, viď tabuľka nižšie.

Preco investovat do akcii 3

Zdroj: Firecalc, výpočty autora

Ak predľžite svoj investičný horizont (obdobie, na ktoré investujete) aspoň na 20 rokov, problém volatility akciových výnosov prestane byť taký pálčivý. Ako vidno, za posledných 143 rokov neexistuje ani jedno 20-ročné obdobie, v ktorom by investícia do akcií stratila zo svojej hodnoty.

Čoho sa treba naozaj báť

Na riziko sa vždy musíte pozerať z hľadiska toho, čo chcete dosiahnuť. V našom prípade si chcete vybudovať dostatočne veľký kapitál, aby ste sa stali finančne nezávislými. A riziko, ktoré vám hrozí je, že sa vám nepodarí tento cieľ dosiahnuť.

A z tohto uhla pohľadu dostáva problém rizikovosti celkom nový rozmer. Ak napríklad budete šetriť zo svojho príjmu 10% (čo je štandardná rada finančného poradcu), a budete investovať len do bezpečných dlhopisových investícií, finančnú nezávislosť dosiahnete za 85 rokov. To snáď už ani nestojí za to.  Ak budete šetriť 20% zo svojho príjmu, tak pri investovaní do dlhopisov dosiahnete svoj cieľ o 55 rokov (oproti 31 rokom pri investovaní do akcií). Tiež nič moc.

Ak by ste sa rozhodli investovať napríklad do zlata, alebo nehnuteľností, tak sa môžete rovno začať tešiť na radostnú jeseň života, financovanú štátnym dôchodkom. A to je skutočné riziko.

Rizikové je teda NEINVESTOVAŤ do akcií, pretože tým ohrozujete dosiahnutie svojho cieľa – finančnej nezávislosti.

* V praxi to znamená, že v cca. 66% prípadov (teda v 73 ročných intervaloch zo skúmaných 111) sa výnos z akcií pohyboval od -13.40% ročne do +23.10% ročne.

Photo: Flickr