S predlžujúcim sa časovým horizontom volatilita priemerných ročných výnosov akcií prudko klesá. Akcie sú ...

​Read More