.st0{fill:#FFFFFF;}

Novoročný checklist pre všetkých, ktorým ich peniaze nie sú ukradnuté, ver. 2018 

 30 januára, 2018

By  Vladimir

Začiatok roka je vhodné obdobie na zrevidovanie stavu našich financií, ako aj plánov na najbližšie obdobie.

Minuloročný článok na túto tému nájdete tu. Okrem checklistu som sa v ňom venoval aj predsavzatiam. Tie dnes ale odložím do niektorého budúceho článku.

Prečo checklist?

Je to skvelý nástroj na zvýšenie produktivity. Osobne používam checklisty všade, kde sa často opakujú tie isté úlohy, či už je to pri správe našich financií, blogu, domácnosti, ale aj napr. pri cvičení. Hlavná výhoda takéhoto prístupu je, že nemusím „vymýšľať koleso“ vždy, keď potrebujem napr. aktualizovať porovnanie fondov.

Okrem toho mi použitie checklistu garantuje, že na nič nezabudnem. A to je absolútny „lifesaver“.

Niektoré checklisty sú konkrétne zoznamy krokov, ktoré treba urobiť, iné sú všeobecnejšie a slúžia aj ako podklady k urobeniu ďalších plánov a rozhodnutí.

Z tohto súdka je aj ten dnešný. Používame ho primárne pre kontrolu toho, ako sa nám darí plniť náš finančný plán a či a kde treba urobiť nejaké zmeny.

Prechádzame ho pravidelne každý január. Pomáha nám to nielen mať lepší prehľad o našej finančnej situácii, ale tiež vnímať  naše financie v širších súvislostiach.

1. Koľko peňazí sme za minulý rok minuli? Vybudovanie dostatočne vysokého majetku je primárne funkciou rozdielu medzi tým, koľko míňame a koľko zarábame. Nad výdajmi máme väčšiu kontrolu ako nad príjmami. Preto si na každý rok naplánujeme, koľko chceme/potrebujeme minúť (škaredé slovo je rozpočet)  a je dobré skontrolovať, či sa nám ho podarilo splniť. Toto číslo pre nás nie je nejaké zásadné prekvapenie, pretože ho monitorujeme v priebehu celého roka na mesačnej báze. Pohľad na  celé obdobie však má svoju hodnotu.

2. Kam išli naše peniaze? Nestačí len vedieť, koľko sme minuli, veľmi užitočná informácia pre nás je aj to, na čo sme míňali. Ak je treba robiť korekcie, tieto dáta nám to uľahčia. Naše najväčšie položky boli bývanie, hypotekárne úroky a dovolenka.

3. Aké boli naše príjmy? Tu hovoríme o tzv. aktívnych príjmoch, pochádzajúcich zo zamestnania, alebo podnikania (tzn. výplata). Pozeráme, či sme zarobili viac, alebo menej, ako sme očakávali, zisťujeme, čo spôsobilo rozdiely. Možno sa vám to zdá zbytočné (“Preca viem, koľko zarobím, chodí mi to na účet!”), no pre mnohých ľudí, zvlášť tých, ktorí si nerobia sami daňové priznanie, takýto ucelený pohľad na svoje ročné príjmy môže byť skutočný “eye opener”.

Zaujímavá (reálna) konverzácia:

PI (Potenciálny Investor): Aj ja by som chcel začať sporiť a investovať, ale nejako sa mi nedarí…

PSČ (to akože ja – Peniaze sú čas): Aha … a koľko peňazí si zarobil minulý rok?

PI: Neviem …

PSČ: A koľko si minulý rok minul?

PI: Tiež neviem …

PSČ: No tak čo sa divíš?!?

Kľúčom k vybudovaniu majetku je maximalizovanie rozdielu medzi 1 a 2. Ak nemáte predstavu o tom, aké veľké tieto položky sú, nemáte ani predstavu o tom, aké sú vaše možnosti, čo sa reálne dá dosiahnuť a kde treba urobiť zmeny. Také je to jednoduché.

4. Koľko sme usporili? Podarilo sa nám dosiahnuť náš plánovaný “savings rate”? Ak poznáme 1 a 3, odpoveď na túto otázku je ľahká. Hneď vzápätí však treba položiť aj ďaľšiu otázku – Ako sme s úsporami naložili (železná rezerva, predčasné splátky úverov, investovanie)? Za minulý rok boli naše náklady 57% z príjmov, čo je trocha viac, ako sme zvyknutí. Takže to budeme tento rok riešiť.

5. Ako sa zmenila hodnota nášho majetku? Sem rátame nielen zhodnotenie, alebo znehodnotenie majetku na základe zmien trhových cien (tzv. papierové zisky/straty) ale aj všetky kapitálové zisky/straty (realizovné) a všetky typy “pasívnych” príjmov – dividendy, príjmy z prenájmov nehnuteľností a úroky (všetky pasívne príjmy reinvestujeme, pretože ešte stále máme aj 3). Sem zahrnieme aj (príjmy znížime o) náklady, ktoré priamo s týmito príjmami súvisia – zrážkové dane, dane z nehnuteľností, náklady na opravy, poplatky, odmeny za správu atď. V tejto oblasti je ťažšie plánovať, takže si veľmi vlasy netrháme, ak niečo nedopadne úplne podľa predstáv a ani sa veľmi netešíme, ak niečo dopadne oveľa lepšie, než sme rátali. Dôležitý je dlhodobý vývoj.

Samozrejme, výsledok treba znížiť o výšku všetkých úverov, ktoré máme. Tak sa dopracujeme k hodnote čistého majetku (net worth).

Net worth považujeme za najdôležitejší ukazovateľ našej finančnej situácie, preto mu venujeme patričnú pozornosť. Od neho totiž závisí výška nášho “pasívneho” príjmu.

Ak ste vo fáze budovania majetku, toto je vhodný moment na zrevidovanie, či majetok, ktorý ste si naplánovali dosiahnuť (a tým pádom aj výška príjmu, ktorý z neho bude plynúť), je stále dostatočný. Okolnosti sa menia, môžu sa zmeniť aj vaše potreby či preferencie. Ak tu nastala nejaká zmena, treba samozrejme zmeniť aj ostatné komponenty vášho plánu. Napríklad náš cieľ, odkedy sme si ho prvýkrát stanovili pred 10 rokmi, narástol na dvojnásobok.

Ak výška vášho čistého majetku ešte zďaleka nie je tam, kde by ste potrebovali, nezúfajte. Oveľa dôležitejší je smer jeho vývoja. Ak rastie, super – gratulujem. Ak stagnuje, alebo nebodaj klesá, treba zbystriť pozornosť.

Pre nás bol minulý rok opäť veľmi pozitívny, z čoho sa tešíme, no zostávame „v strehu“. Ako som už písal vyššie – dlhodobý vývoj je oveľa dôležitejší než jeden medziročný rast alebo pokles.

 

6. Aké je zloženie nášho čistého majetku? Nejde len o samotné číslo, dôležitá je aj kompozícia. Cieľom vybudovania majetku (aspoň v našom prípade) je získanie stabilného príjmu. Keďže čítate tento blog, predpokladám, že je to aj vašim cieľom. No ak je váš majetok z 95% tvorený nehnuteľnosťou, v ktorej bývate, tak máte problém. Nie je to však beznádejná situácia a takýto checklist vám pomôže naplánovať si cestu k riešeniu.

7. Ako vyzerá alokácia nášho investičného portfólia? Zloženie portfólia by malo odpovedať vašej potrebe, ale aj schopnosti a ochote znášať riziko. Vo všeobecnosti, čím dlhší investičný horizont pred sebou máte, tým viac majetku by ste mali mať v najvýnosnejšom (a najvolatilnejšom) segmente – v akciách. Čím viac sa blížite k dobe, kedy chcete začať zo svojho majetku generovať “pasívny” príjem, tým viac treba zvážiť zahrnutie aj stabilnejšej investície (dlhopisy). Každopádne, záleží na osobných preferenciách a povahe každého investora – radšej investovať konzervatívnejšie, ako vôbec, a radšej konzervatívnejšie, ako zbytočne agresívne a potom urobiť hlúposť v tom najnevhodnejšom čase (z mojich skúseností však väčšina ľudí investuje príliš konzervatívne, na svoju vlastnú škodu).

V priebehu roka sa ceny mohli zmeniť a vaša aktuálna alokácia už nie je taká, akú ste si nastavili vo svojom pláne (máte plán, však?). Z toho vám vyplynie potreba niečo predať a niečo iné zase kúpiť, aby ste sa dostali tam, kde chcete byť.

Akcie aktuálne tvoria takmer 85% nášho investičného portfólia, čo je nárast z minuloročných zhruba 77%. Spôsobené je to, samozrejme, rastom akciových trhov počas minulého roka.

Náš dlhodobý cieľ je 80-90% portfólia alokovaných v akciách, takže tu neplánujeme robiť žiadne zásadné zmeny. Zvýšime však alokáciu do európskych a rozvíjajúcich sa trhov.

8. Aký je stav našich úverov? Prílišná zaúverovanosť je najväčšia prekážka dosiahnutia finančnej stability, resp. nezávislosti. Preto treba úverom venovať patričnú pozornosť. Cieľom by malo byť zbaviť sa všetkých úverov, okrem hypotéky, čo najskôr. Dôvodom sú ich vysoké úrokové sadzby (v porovnaní s tým, čo sú schopné zarobiť vaše investície).

9. Koľko máme hotovosti? Hlavným účelom riadenia našich financií je podľa mňa riadenie rizika, ktoré podstupujeme. Nevieme, čo nás čaká v budúcnosti, ale určite je dobré trochu plánovať a byť pripravení aspoň na niektoré nástrahy, ktoré nám život môže nachystať. Čo ak ochoriem, alebo prídem o prácu? Čo ak dám výpoveď ja? Môže sa vám pokaziť práčka alebo vám príde vysoký nedoplatok za plyn. Hotovosť na účte vám pomôže všetky tieto situácie s chladnou hlavou vyriešiť.   No netreba to zase prehnať – držať celý svoj majetok len v hotových peniazoch nie je dobrý nápad. Cash má veľmi nízky výnos a jeho hodnota stabilne klesá o infláciu.

Dobrým cieľom pre väčšinu ľudí, ktorí si majetok ešte len budujú, je mať toľko hotovosti, aby pokryla všetky nevyhnutné náklady na 3 – 6 mesiacov.

Hotovosť vám tiež umožní využiť nečakané príležitosti. Možno objavíte váš “dream house”, ktorý je zrazu na predaj, a vďaka hotovosti, ktorú máte, budete môcť zložiť zálohu a rýchlo vybaviť hypotéku. Možno poklesnú akciové trhy a budete môcť investovať pri lepších cenách. Alebo narazíte na zaujímavú business príležitosť.

V tomoto prípade platí – cash is king.

10. Máme poistené všetko, čo treba? Sú udalosti, ktoré môžu nepríjemne zatriasť s rodinnými financiami. Okrem hotovosti nám v tomto pomáha aj poistenie. Nehnuteľnosti treba mať poistené vždy, auto, pokiaľ nie je staršie ako 8-10 rokov, tiež. Podľa individuálnej situácie je vhodné zvážiť životné poistenie (v žiadnom prípade ale IŽP).

Koľko sme zaplatili investičných a bankových popatkov? Túto oblasť monitorujeme kvôli tomu, aby sme sa uistili, že nemáme príliš veľa bankových účtov, kariet a iných služieb. Nemáme.

No pre ľudí, ktorí ešte stále investujú do štandardných, aktívne spravovaných podielových fondov, navrhujem monitorovať nasledovné:

 • zrátajte všetky nové investície do vašich fondov za minulý rok a vynásobte ich výškou vstupného poplatku
 • priemernú hodnotu vašej investície v každom fonde za minulý rok (hodnota na začiatku plus hodnota na konci delené dvomi) vynásobte výškou priebežného poplatku
 • zrátajte tieto 2 sumy  poplatkov
 • porovnajte s výnosom vášho fondu

Z výsledku určite budete prekvapení (obávam sa, že nepríjemne).

Pravidelná kontrola stavu vašich financií a dosahovania finančných cieľov zrejme nebude väčšinou ľudí považovaná za zábavnú činnosť. Ak sa však v tejto oblasti chcete niekam dopracovať, považujem to za nevyhnutné. Takýto finančný novoročný checklist nám pomáha urobiť to efektívne a rýchlo. A má to pre nás ešte jednu nezanedbateľnú výhodu – vďaka tomu je príprava daňového priznania totálna „brnkačka“.

A ako ste na tom vy – robíte pravidelnú kontrolu svojich financií? Používate checklist? Robíte aj niečo, čo som nespomenul? Ozvite sa v komentároch!

Photo: Flickr

 

 

Vladimir


Your Signature

related posts:

 • Zdravím, ako je to s pasívnym nákupom ETF A daňovým priznaním? A čo odvody do zdravotnej poisťovne? Ďakujem

 • Zdravím Vladimír,

  ktorý európsky index odporúčate – Euro STOXX 50/MSCI Europe/STOXX Europe 600? Vďaka.

  • Záleží na tom, čo chcete dosiahnuť a ako vyzerá vaše aktuálne portfólio. Ale vo všeobecnosti, ako jeden z core fondov radšej stoxx 600, obsahuje aj stredné a malé firmy.

  • Toto je na dlhú odpoveď. Ale hlavný problém tohto článku je, že vytrháva z kontextu jednu vec. EV/S je zaujímavý ukazovateľ, ale sám o sebe vám toho veľa nepovie, rovnako ako PE. A trochu skresľujú situáciu – npr. graf, ktorý označujú ako „Vývoj tržieb“, v skutočnosti ukazuje „Vývoj rastu tržieb“. Dosť rozdiel A v ich prudkej analýze ich vôbec nezaujíma jeden z najdôležitejších ukazovateľov a to je ziskovosť. Napr. McDonaldu sa v roku 2017 podarilo otočiť negatívny vývoj rastu ziskovosti, preto jeho cena začala rásť. A na záver – trackovanie indexu váženého kapitalizáciou teoreticky nie je ideálna stratégia, pretože čím je firma drahšia, tým má väčšiu váhu v indexe, tým viac ju treba kupovať, tým je drahšia, tým má väčšiu váhi v indexe atď. Pravdou ale je, že málokomu sa podarí dosiahnuť lepšie výsledky. Okrem toho – tento bull market je historicky jeden z mála, kde je rast rovnomerne rozložený medzi firmy (väčšinou to ťahá len niekoľko firiem).

 • {"email":"Email address invalid","url":"Website address invalid","required":"Required field missing"}
  >