Ako si vybrať podielový fond

Som presvedčený o tom, že investovanie do indexov pomocou ETF je najoptimálnejší spôsob investovania pre väčšinu investorov. Zároveň je mi ale jasné, že stále bude veľký počet tých, ktorým takýto spôsob investovania nevyhovuje. Z rôznych dôvodov – netrúfajú si samostatne nakupovať fondy, neveria brokerom, nechcú tomu venovať ani trochu zo svojho času, je to pre nich príliš komplikované.

Takýmto investorom nezostáva nič iné, len investovať do aktívne spravovaných podielových fondov. Nie je to ideálna stratégia, no nezabúdajte – vždy je lepšie investovať cez vhodné aktívne spravované fondy, než neinvestovať vôbec.

Ako si teda vybrať rozumný podielový fond?

Základný postup je rovnaký, ako keď používate ETF. V prvom rade si treba upratať vo financiách, ujasniť si, čo chceme dosiahnuť a pripraviť aspoň jednoduchý finančný plán.  Druhý najdôležitejší krok je rozhodnúť sa, do ktorých tried aktív budeme investovať (asset alocation). Toto rozhodnutie by malo odrážať investorov časový horizont, očakávania a schopnosť/ochotu tolerovať riziko (resp. volatilitu). Viac som o tom písal tu. Následne treba nájsť také investičné riešenia (fondy), ktoré nám zabezpečia požadovanú alokáciu pri čo najnižších nákladoch. Postup by mal byť teda taký, že si nájdete všetky prijateľné fondy, ktoré investujú do vami požadovaných aktív, a z nich si vybrať tie najlacnejšie.

Američania hovorievajú „You will get what you pay for“, teda dostaneš presne to, za čo si zaplatíš. Inými slovami – ak chceš vyššiu kvalitu, musíš si viac zaplatiť. Logiku to má, ale pri investovaní pomocou fondov to neplatí. Mnohé štúdie ukazujú (pozri napr. tu), že fondy s vyššími poplatkami v dlhodobom časovom horizonte dosahujú pre svojich investorov horšie výsledky ako lacnejšie fondy. Preto by mali byť poplatky kľúčovým faktorom pri výbere fondu (čím nižšie tým lepšie).

Aké poplatky si fondy účtujú

Najdôležitejším dokumentom pre každého potenciálneho investora do podielového fondu je tzv. KIID (Kľúčové informácie pre investorov, z anglického Key Investor Information Document). Zverejňuje ho povinne každý fond a nájdete v ňom informácie o stratégii fondu, rizikovosti a, samozrejme, o poplatkoch. Je tam všetko, čo potrebujete vedieť, aby ste sa mohli rozumne rozhodnúť. Tu je krátky popis jednotlivých typov poplatkov :

  1. Vstupný poplatok

Tento poplatok vám fond zúčtuje pri nákupe podielových listov a presne o jeho výšku sa zníži suma, ktorú zainvestujete. Ak napríklad zainvestujete 1.000 EUR do fondu so vstupným poplatkom 5%, podiely fondu nakúpite len za 952,38 EUR. Zvyšok si zoberie fond ako poplatok. Tieto poplatky sa používajú primárne na výplatu provízií pre distribučné siete.

Z toho plynie obrovský konflikt záujmov, ktoré distribučné siete majú, o ktorom som už písal tu. Na základe tohto článku som sa dostal do debaty s niekoľkými ľuďmi z prostredia finančných sprostredkovateľov (agentov). Súhlasili so mnou, že klientov treba vzdelávať. Na rozdiel odo mňa však tvrdili, že jediný, kto ich vzdelať môže, je finančný agent. Ja, samozrejme, nijako nespochybňujem ich dobré úmysly (Ideálnym kandidátom na vzdelávanie klientov by však podľa mňa bol skutočný investičný poradca. Takí však na Slovensku takmer neexistujú). No výsledky hovoria sami za seba : ak si odmyslíme fondy TAMu a AXA (nepredávajú ich agenti a majú nulové vstupné poplatky), 10 najpredávanejších akciových fondov na Slovensku má priemerný vstupný poplatok 4,19%(!). Skôr to vyzerá tak, že finanční agenti fungujú spôsobom „Čo je dobré pre mňa, je dobré aj pre môjho klienta“. A netýka sa to len investovania.

Iba pre porovnanie – z Investment Company Factbook 2015 vyplýva, že priemerné vstupné poplatky amerických investorov v podielových fondoch v roku 2014 boli 0,90% (pre akciové a zmiešané fondy) a 0,70% (pre dlhopisové fondy).

Čítal som vyjadrenia niektorých finančných agentov, ktorý tvrdili, že ak investujete dlhodobo, na vstupnom poplatku až tak nezáleží. To nie je celkom pravda. Ak napríklad investujete na 5 rokov, každé 1% vstupného poplatku zníži váš ročný výnos o cca. 0,20%. Pri investícii na 10 rokov každé 1% vstupného poplatku zníži váš ročný výnos o cca. 0,10%. Na prvý pohľad sú to malé čísla, ale ich efekt na celkové výsledky je značný, zvlášť pri zmiešaných fondoch, ktoré dosahujú nízke výnosy. Napríklad VUB Vyvážený rastový fond si účtuje vstupný poplatok 2,50%. Ročný výnos, ktorý pre svojich investorov dosiahol za posledných 5 rokov (5 ročný CAGR), je 0,95%. To znamená, že ak ste zainvestovali do tohto fondu, zhruba 2,5 roka vám trvalo, kým ste zarobili len na vstupný poplatok.

2. Priebežné poplatky

Toto sú poplatky, ktoré si fondy účtujú „priebežne“ každý rok a strhnú si ich priamo z majetku fondu. Dôsledkom je, že investor nikde neuvidí, koľko presne fondu týmto spôsobom zaplatil. Paradoxné je, že tieto poplatky budú tvoriť najväčšiu časť nákladov, ktoré mu v súvislosti s investovaním do  fondu vzniknú. Preto im treba venovať maximálnu pozornosť. Niektorí predajcovia totiž idú tak ďaleko, že investorom tieto poplatky zatajujú.

Priebežné poplatky slúžia na úhradu takmer všetkých nákladov, ktoré správcovi v súvislosti s riadením fondu vzniknú. Ich výška kolíše z roka na rok, preto sa v KIID uvádzajú náklady za posledný rok. Nezahŕňa však napr. transakčné náklady (poplatky za obchody atď.), alebo poplatky fondov, do ktorých váš fond investuje.

Priemerné priebežné poplatky v 15 najväčších akciových fondoch na Slovensku sú 1,88%, pre 15 najväčších zmiešaných fondov je to 1,55%.

Porovnanie s americkými fondami opäť nevyznieva nijako priaznivo – v roku 2014 americkí investori platili v akciových podielových fondoch 0,70% a v zmiešaných 0,78%.

3. Výkonnostný príplatok

Niektoré fondy si účtujú tzv. poplatok za zhodnotenie. Vzhľadom na to, že primárnou úlohou podielových fondov JE zhodnocovanie vašich peňazí, je to celkom zábavný fakt. No ale dobre – ak by sa im podaril nejaký mimoriadny výkon, nie je dôvod proti príplatku namietať.

Najlepšie (spomedzi 15 najväčších akciových fondov na Slovensku) majú tento poplatok stanovený Pioneer fondy. Majú jasne stanovený benchmarkový index, a poplatok účtujú, len ak sa im podarí tento benchmark prekonať.

Na opačnej strane spektra stoja (zmiešané) fondy TAMu, ktoré si berú poplatok z pozitívneho zhodnotenia za obdobie 3 rokov. Inými slovami, ak sa im „podarí“ v priebehu 3 rokov neprerobiť, zúčtujú vám príplatok za zhodnotenie.

4. Výstupný poplatok

Toto je poplatok, ktorý si správcovia zúčtujú v momente, keď predávate svoje podielové listy. Efekt je samozrejme ten, že na účet dostanete hodnotu svojej investície, zníženú o výšku poplatku.

Niektoré fondy (napr. TAM) síce majú stanovený výstupný poplatok, no pri investícii dlhšej ako 3 roky tento poplatok klesne na 0. To je veľmi dobrý prístup, pretože podporuje dlhodobé investovanie.

Kritériá na výber fondu

Ako už bolo povedané, neexistuje priama úmera medzi výškou poplatkov, ktoré si fondy účtujú a ich kvalitou (v podobe dhodobého zhodnotenia pre investorov), skôr naopak. Preto si treba vyberať fondy s čo najnižšími poplatkami, konkrétne navrhujem takto:

1. Nulové vstupné a výstupné poplatky. Je hlúposť platiť za niečo, čo môžete mať zadarmo v rovnakej kvalite.

2. Priebežné poplatky by nemali byť vyššie ako 2%, ale radšej menej (priemer 15 najväčších akciových fondov na Slovensku je 1,88%, pri zmiešaných je to 1,55%)

3. Žiadny výkonnostný príplatok. A ak už, tak rozumne postavený (ak sa fondu podarí prekonať jasne stanovený a prijateľný benchmark v dlhom období)

4. Nenaháňajte najvýkonnejšie fondy za posledný rok, dva alebo tri (viac si môžete prečítať tu). To je spoľahlivá cesta do investičného pekla. Výkonnosť fondov má totiž tendenciu „návratu k priemeru“. Krátkodobo najvýnosnejšie fondy mávajú v nasledujúcich rokoch podpriemerné výnosy a naopak. Ak sa vám ale podarí nájsť fond, ktorého výkonnosť za posledných 10 rokov nezaostáva veľmi za benchmarkom (alebo ho nebodaj prekonáva), no v posledných 2-3 rokoch sa mu veľmi nedarí, mohol by to byť ideálny kandidát. Zainvestujte na dlhé obdobie (5,10,15,20 rokov) a dajte jeho managerovi šancu ukázať, čo vie.

Porovnanie výkonnosti fondov s ich benchmarkami nájdete tu.

Porovnanie poplatkov fondov a ich vplyv na výsledky investorov nájdete tu.

 

 

 

Photo: Flickr

2 komentáre o “Ako si vybrať podielový fond

    1. Zdravím, nečítal som detaily, ale na prvý pohľad to vyzerá veľmi zaujímavo, minimálne v porovnaní s poplatkami v sporeniach, ktoré používajú aktívne riadené podielové fondy. Každopádne, pre väčšie portfóliá, povedzme od 50.000EUR, je už aj takýto poplatok, za takúto jednoduchú službu, podľa mňa príliš vysoký. Zahraničie je úplne inde, pozrite si napr. https://www.betterment.com/pricing/, tam poplatky pri vklade 100USD/mesačne začínajú na 0,35% p.a.,a môžu klesnúť až na 0,15% p.a. Samozrejme, väčší trh, blablabla, no aj tak …

Comments are closed.

PSČ, vzdelávanie a poradenstvo, s.r.o.

Reg. OR OS BAIII, Vložka č. 129645/B

IČO: 51791471

RegFAP v NBS: 239450 (viazaný investičný agent)

Obsah

Sociálne siete

© 2024 PSČ – vzdelávanie a poradenstvo, s.r.o.. Všetky práva vyhradené.

By Hanuliak.

This is a staging environment