Porovnanie poplatkov vo fondoch

 

Poplatky vo fondoch 02012016

Vysvetlenie pojmov:

  • 5y CAGR – Compound Annual Growth Rate, po slovensky 5 ročný priemerný (geometrický) výnos za posledných 5 rokov, alebo jednoducho výnos per annum (p.a.)
  • 5y CAGR upravený – 5y CAGR upravený o efekt vstupných a výstupných poplatkov, teda aký skutočný výnos by ste dosiahli, ak by ste vstúpili do fondu a po 5 rokoch z neho vystúpili
  • Koľko z ročného výnosu zoberú poplatky – akú časť vášho p.a. výnosu počas každého z piatich rokov, kedy ste boli vo fonde zainvestovaný, zoberú vstupné a výstupné poplatky. Ak je napríklad 5y CAGR 3% a upravený 5y CAGR 1,5%, znamená to, že polovicu vašich výnosov (teda 50%) vám každý rok „zožrali“ vstupné a výstupné poplatky

Viac o vplyve poplatkov na vaše výnosy si môžete prečítať tu.

PSČ, vzdelávanie a poradenstvo, s.r.o.

Reg. OR OS BAIII, Vložka č. 129645/B

IČO: 51791471

RegFAP v NBS: 239450 (viazaný investičný agent)

Obsah

Sociálne siete

© 2024 PSČ – vzdelávanie a poradenstvo, s.r.o.. Všetky práva vyhradené.

By Hanuliak.

This is a staging environment