Poplatky vo fondoch 02012016

Vysvetlenie pojmov:

  • 5y CAGR – Compound Annual Growth Rate, po slovensky 5 ročný priemerný (geometrický) výnos za posledných 5 rokov, alebo jednoducho výnos per annum (p.a.)
  • 5y CAGR upravený – 5y CAGR upravený o efekt vstupných a výstupných poplatkov, teda aký skutočný výnos by ste dosiahli, ak by ste vstúpili do fondu a po 5 rokoch z neho vystúpili
  • Koľko z ročného výnosu zoberú poplatky – akú časť vášho p.a. výnosu počas každého z piatich rokov, kedy ste boli vo fonde zainvestovaný, zoberú vstupné a výstupné poplatky. Ak je napríklad 5y CAGR 3% a upravený 5y CAGR 1,5%, znamená to, že polovicu vašich výnosov (teda 50%) vám každý rok „zožrali“ vstupné a výstupné poplatky

Viac o vplyve poplatkov na vaše výnosy si môžete prečítať tu.

>