Ako a kedy sa dostanete k svojim peniazom z 3. piliera

​Ako a kedy sa dostanete k svojim peniazom z 3. piliera

​Dôchodkové doplnkové sporenie v 3. pilieri je ďalšou možnosťou, ako využiť štátom podporované nástroje na maximalizácií príjmu na dôchodku. Nie je to však ideálne a nie je vhodné pre každého. O výbere správnej doplnkovej dôchodkovej sp​oriteľne a fondu som písal v tomto článku.

Teraz sa pozrime na to, aké sú možnosti poberania príjmu z 3. piliera. ​

​Kedy ​vzniká nárok na príjem z 3. piliera

​Podmienky vyplácania doplnkového starobného dôchodku (príjem z 3. piliera) sú:

 • vznik nároku na výplatu dôchodku z 1. piliera​, alebo
 • vznik nároku na výplatu predčasného dôchodku z 1. piliera, alebo
 • dosiahnutie veku 62 rokov

​K časti nasporených peňazí sa môžete dostať aj pred splnením týchto podmienok, viac detailov nižšie.

​Spôsoby výberu peňazí z 3. piliera

​Sú štyri spôsoby​:

 • doplnkový starobný dôchodok (doživotný alebo dočasný)
 • doplnkový výsluhový starobný dôchodok (doživotný alebo dočasný)
 • ​​jednorazové vyrovnanie
 • pr​edčasný výber

Poďme sa teraz pozrieť na každú z týchto možností konkrétnejšie.

​1. Doplnkový dôchodok

​Doplnkový dôchodok funguje rovnako ako doživotný dôchodok z 2. piliera. ​Je to poistný produkt (anuita), kde sa životná poisťovňa zaviaže dôchodcovi do konca jeho života vyplácať pravidelný príjem.

Zmluvu so životnou poisťovňou si však musíte dohodnúť sami, nerieši to za vás Sociálna poisťovňa. ​

Pri doživotnom dôchodku je až 50% z prostriedkov na vašom účte možné nechať si vyplatiť jednorazovo. Zvyšok pošle DDS do životnej poisťovne, podľa vami dohodnutej zmluvy.

Dočasný dôchodok funguje úplne rovnako, no doba vyplácania má presné ohraničenie, minimálne 5 rokov. Aj tu je možné časť prostriedkov si nechať vyplatiť jednorazovo, maximálne však 25% z objemu účtu.

​2. Doplnkový výsluhový dôchodok

​​Funguje úplne rovnako ako doplnkový dôchodok, je však určený pre zamestnancov 3. a 4. kategórie a pre profesionálnych tanečníkov a hráčov na dychové nástroje. Podmienkou získania je trvanie pracovného pomeru aspoň 10 rokov a dovŕšenie veku 55 rokov.

3. Jednorazové vyrovnanie

​Predstavuje možnosť dostať sa naraz ku všetkým prostriedkom na vašom účte, dokonca aj počas doby sporenia.

Podmienky sú nasledovné:

 • bol vám priznaný invalidný dôchodok
 • spĺňate nároky na vyplácanie doplnkového dôchodku a suma prostriedkov na vašom účte je nižšia ako dvojnásobok aktuálnej priemernej mesačnej mzdy
 • bol zrušený váš dôchodkový fond alebo dôchodková sporiteľňa
​4. ​Predčasný výber

​Predčasný výber umožňuje vybrať z účtu časť prostriedkov, aj keď ešte neboli splnené podmienky na získanie doplnkového dôchodku (teda pred dovŕšením dôchodkového veku).

Po podaní žiadosti o predčasný výber DDS vyplatí sporiteľovi aktuálnu hodnotu dôchodkových jednotiek nakúpených z príspevkov sporiteľa. Dôchodkové jednotky nakúpené z príspevkov zamestnávateľa nie je možné vyplatiť prostredníctvom predčasného výberu.

Predčasný výber je možné urobiť iba raz za 10 rokov a prvýkrát je možné podať takúto žiadosť najskôr po 10 rokoch od uzatvornia zmluvy.

​Tieto 4 možnosti sa týkajú len tých sporiteľov, ktorí si založili účastnícku zmluvu po 1.1.2014. Pre zmluvy, založené skôr, upravuje spôsob výplaty dávkový plán, ktorý je ich súčasťou.

​Zdaňovanie

​VŠETKY dávky z 3. piliera podliehajú zrážkovej dani 19%, ktorú za vás odvedie vaša DDS.

​Záver

​3. pilier ​je zaujímavou možnosťou investovania na dôchodok pre niektorých investorov. Nie je však ideálny.

Veľmi problematické sú vysoké poplatky v ponúkaných fondoch, vrátane indexových.​

Naopak, veľkým plusom je možnosť príspevku zamestnávateľa, ktorý vysoké poplatky bohato kompenzuje.

Sporenie v 3. pilieri ponúka možnosť odpočítať príspevky z daňového základu. Táto výhoda je však kompletne znegovaná následným zdaňovaním dávok.

Pri optimalizácii príjmov z 3. piliera navrhujem postupovať takto:

 • ​3. pilier založte len v prípade, ak vám váš zamestnávateľ bude prispievať (ak ste živnostník alebo podnikateľ, 3. pilieru sa oblúkom vyhnite)
 • vlastné príspevky nastavte na úroveň príspevku zamestnávateľa, nie viac. Ak viete investovať viac, sú lepšie možnosti.
 • všetko investujte do akciového indexového fondu
 • ​ak vám v priebehu sporenia zamestnávateľ prestane prispievať (alebo zmeníte zamestnanie, kde táto možnosť nie je) a šanca, že sa to zmení, je nízka, využite predčasný výber. Vaše prostriedky vyberte a zainvestujte ich jednoducho, rozumne a lacno
 • ​pri rozhodovaní o spôsobe výplaty si anuitu kúpte len za 50% hodnoty vášho účtu. ​Zvyšné peniaze z DDS vyberte jednorazovo a zainvestujte ich lepšie – jednoducho, rozumne a lacno

​Viac info o 3. pilieri si prečítajte na stránke Ministerstva práce alebo v týchto 2 blogoch: Finax vs 3. pilier 1, Finax vs 3. pilier 2.

Photo: Flickr

2 komentáre o “Ako a kedy sa dostanete k svojim peniazom z 3. piliera

 1. Velmi dobry clanok. K tej optimalizacii by som dal este jeden bod ak tomu spravne rozumiem. Nasporene vlastne prostriedky (nie od zamestnavatela) vybrat vzdy po uplynuti 10 rokov a zainvestovat lepsie a lacnejsie. T.j. ak budem sporit 30 rokov, tak by som teoreticky 3* vedel vybrat nasporene prostriedky a zainvestovat individualne. Uvazujem spravne?

Comments are closed.

PSČ, vzdelávanie a poradenstvo, s.r.o.

Reg. OR OS BAIII, Vložka č. 129645/B

IČO: 51791471

RegFAP v NBS: 239450 (viazaný investičný agent)

Obsah

Sociálne siete

© 2024 PSČ – vzdelávanie a poradenstvo, s.r.o.. Všetky práva vyhradené.

By Hanuliak.

This is a staging environment