.st0{fill:#FFFFFF;}

Ako a kedy sa dostanete k svojim peniazom z 2. piliera 

 18 novembra, 2019

By  Vladimir

Dôchodkové sporenie v 2. pilieri by malo byť základným krokom každého, komu záleží na maximalizácií príjmu na dôchodku. O výbere správnej dôchodkovej správcovskej spoločnosti a dôchodkového fondu som písal v tomto článku.

Teraz sa pozrime na to, aké sú možnosti poberania príjmu z 2. piliera. Najprv ale malá odbočka.

Stabilizačná fáza

Základným nástrojom poberania príjmu pre väčšinu sporiteľov v 2. pilieri (minimálne podľa autorov zákona) je doživotný dôchodok. Je to služba, poskytovaná životnými poisťovňami, kde sa tieto zaviaže dôchodcovi vyplácať pravidelný doživotný mesačný príjem, a za túto službu dôchodca zaplatí na začiatku konkrétnu sumu (produkt sa volá tiež anuita).

Znamená to teda, že vaše investície v DSS sa predajú, peniaze sa prevedú do životnej poisťovne a tam si za ne kúpite anuitu.

Ale akcie sú volatilné a teoreticky sa môže stať, že práve v roku, kedy odchádzate do dôchodku, ceny akcií (samozrejme, týka sa vás to vtedy, ak máte väčšinu peňazí zainvestovanú v akciách) masívne klesnú, tým pádom budete mať menej peňazí na kúpu anuity a menší doživotný príjem.

Toto je veľký strašiak pre drvivú väščinu investorov.

Preto zákon určuje, že niekoľko rokov pred dosiahnutím dôchodkového veku sa vaše portfólio musí začať presúvať do dlhopisového garantovaného dôchodkového fondu. Tu je harmonogram:

 • vo veku 52 rokov musíte mať v dlhopisovom dôchodkovom fonde minimálne 10% hodnoty majetku
 • vo veku 53 rokov to musí byť minimálne 20% hodnoty majetku
 • vo veku 54 rokov minimálne 30% hodnoty majetku
 • vo veku 55 rokov minimálne 40% hodnoty majetku
 • vo veku 56 rokov minimálne 50% hodnoty majetku
 • vo veku 57 rokov minimálne 60% hodnoty majetku
 • vo veku 58 rokov minimálne 70% hodnoty majetku
 • vo veku 59 rokov minimálne 80% hodnoty majetku
 • vo veku 60 rokov 90% minimálne hodnoty majetku
 • vo veku 61 rokov 100% hodnoty majetku

Rozumiem motivácii, prečo to tak zákonodarca navrhol. Ako sa hovorí, istota je gulomet a príjem na dôchodku je veľmi citlivá téma.

No diabol sa skrýva v detailoch a cesty do pekla bývajú dláždené tými najlepšími úmyslami. Na základe historických dát sa obávam, že takto navrhnuté riešenie väčšinu ľudí pripraví o časť budúcich príjmov. Viac na túto tému si môžete prečítať tu.

Je však možné znížiť tieto minimálne hodnoty o polovicu, čo považujem za dobrý nápad. Treba o to písomne požiadať DSS. Ak si sporiteľ platí aj dobrovoľné príspevky, tieto nie sú predmetom povinného presunu do garantovaného fondu

Kedy vzniká nárok na príjem z 2. piliera

Podmienkou vyplácania dôchodku z 2. piliera je dosiahnutie dôchodkového veku.

V prípade vyplácania predčasného starobného dôchodku z 2. piliera je podmienkou  získanie predčasného starobného dôchodku (z 1. piliera) a zároveň zároveň musí platiť, že súčet súm predčasného starobného dôchodku (1. pilier) a doživotného predčasného starobného dôchodoku (2. pilier) musí byť minimálne na úrovni 1,2-násobku životného minima.

Spôsoby výberu peňazí z 2. piliera

Sú tri spôsoby výplaty peňazí z 2. piliera:

 • doživotný dôchodok
 • dočasný dôchodok
 • programový výber

Poďme sa teraz pozrieť na každú z týchto možností konkrétnejšie.

1. Doživotný dôchodok

Doživotný dôchodok bude najčastejšie využívaný spôsob výberu. Je to poistný produkt (anuita), kde sa životná poisťovňa zaviaže dôchodcovi do konca jeho života vyplácať pravidelný príjem.

Po podaní žiadosti o výplatu dôchodku z 2. piliera vám Sociálna poisťovňa zašle ponukový list, kde bude ponuka doživotných dôchodkov od rôznych poisťovní, z ktorých si vyberiete jednu.

Doživotný dôchodok nie je predmetom dedenia, no obsahuje garanciu 7-ročnej výplaty - teda aj v prípade úmrtia poberateľa dôchodku bude poisťovňa tento príjem vyplácať 7 rokov od podpísania zmluvy.

Doživotný dôchodok má 4 typy:

 • Doživotný dôchodok. Základná verzia - poisťovňa sa zaväzuje vyplácať rovnakú sumu do konca života poberateľa. V prípade úmrtia po uplynutí 7-ročnej garancie sa prestane vyplácať a pozostalý nemajú nárok na žiadne ďalšie platby. Tu bude vyplácaná najvyššia suma zo všetkých 4 typov. Jeho reálna hodnota však bude s rastúcou infláciou klesať.
 • Dočasný dôchodok s pozostalostným krytím. Poisťovňa sa tu zaväzuje vyplácať pozostalým rovnaký dôchodok ako mal poberateľ ku dňu svojej smrti, po dobu 1 alebo 2 rokov (podľa toho, čo sa dohodlo v zmluve). V tomto prípade bude suma výplaty nižšia ako v základnej verzii
 • Doživotný dôchodok so zvyšovaním. Suma výplaty bude každoročne rásť o vopred pevne určené percento, mala by si však zachovať kúpnu silu (ak inflácia nebude vyššia ako percento stanovené v zmluve). Počiatočná suma výplaty však bude výraze nižšia ako v základnej verzii.
 • Doživotný dôchodok s pozostalostným krytím aj zvyšovaním. Kombinácia druhej a tretej verzie. Počiatočná výška výplaty bude najnižšia zo všetkých štyroch.
2. Dočasný dôchodok

Aj toto je poistný produkt, veľmi podobný doživotnému dôchodku. Jediný (no zásadný) rozdiel je, že sa nevypláca doživotne, ale iba na fixný čas - 5,7 alebo 10 rokov. To na druhej strane znamená, že výška platby bude výrazne vyššia ako v prípade doživotného dôchodku (pri rovnakej cene anuity). V prípade skoršieho úmrtia prostriedky nie sú predmetom dedenia.

3. Programový výber

Jedinou podmienkou pre využitie programového výberu je doživotné dôchodkové zabezpečenie dôchodcu minimálne na úrovni referenčnej sumy.

Znamená to, že suma príjmov dôchodcu zo starobného dôchodku (1. pilier) a všetkých ostatných dávok, ktoré poberá (výsluhový dôchodok a podobne), vrátane potenciálneho doživotného dôchodku, musí dosiahnuť minimálne túto úroveň.

Referenčná suma je úroveň priemerného mesačného dôchodku zo Sociálnej poisťovne. Je určovaná pravidelne k 30.11. a platí celý nasledujúci kalendárny rok. Jej výška je aktuálne 444,10 EUR.

Ak teda po získaní tohto príjmu zostanú na účte v DSS ďalšie peniaze, je možné ich získať formou Programového výberu. Je to vlastne dohoda s DSS o tom, akým spôsobom - v akej výške a ako často sa budú peniaze z účtu vyplácať. Je možné vybrať ich aj jednorazovo.

DSS ich následne bude dôchodcovi vyplácať tak dlho, kým sa prostriedky na účte nevyčerpajú. Frekvenciu aj výšku platieb je možné po dohode s DSS kedykoľvek meniť. Je možné zmeniť aj DSS. V prípade úmrtia poberateľa je tento majetok predmetom dedenia.

Vzhľadom na to, že peniaze zostávajú po celý čas zainvestované, ich hodnota sa môže a bude v čase meniť. Výnosy však nebudú zaujímavé, pretože jediná možnosť investovania je garantovaný dlhopisový fond.


Záver

Až na niekoľko vecí musím povedať, že 2. pilier na sa neustále zlepšuje. Veľmi problematické zatiaľ zostávajú vysoké poplatky, vrátane indexových fondov, ako aj znížený odvod z pôvodných 9%, hoci pomaly sa opäť zdvíha aspoň k 6%.

Pri optimalizácii príjmov z 2. piliera navrhujem postupovať takto:

 • určite si 2. pilier založte
 • všetko investujte do akciového indexového fondu
 • neplaťte žiadne dobrovoľné príspevky (peniaze navyše investujte lepšie - jednoducho, rozumne a lacno)
 • ak máte nadpriemerné príjmy, znížte si povinný presun do garantovaného fondu na polovicu
 • zvážte zníženie povinného presunu do garantovaného fondu aj pri relatívne nižších príjmoch
 • pri rozhodovaní o výbere prostriedkov si doživotný dôchodok nastavte na čo najnižšiu prijateľnú hodnotu (teda zaplaťte za anuitu čo najmenej peňazí tak, aby ste splnili podmienku pre programový výber a zároveň aby vám takýto garantovaný dôchodok pokrýval aspoň nevyhnutné základy)
 • zvyšné peniaze z DSS vyberte jednorazovo a zainvestujte ich lepšie - jednoducho, rozumne a lacno

Vladimir


Your Signature

related posts:

 • V bode 2. mate: „To na druhej strane znamená, že výška platby bude výrazne vyššia ako v prípade dočasného dôchodku.“ Nema tam byt „ako v pripade dozivotneho dochodku“?

 • Dobrý deň. ďakujem za super článok. Chcel by som sa spýtať na jednu vec: čo znamená „ak máte nadpriemerné príjmy, znížte si povinný presun do garantovaného fondu na polovicu“ mohli by ste mi to prosím trochu vysvetliť o čo sa jedná, veľmi tomu nerozumiem.
  za odpoveď vopred ďakujem.

  • Ak som to spravne pochopil, tak napriklad pri 52 roku si mozete znizit tych 10% na polovicu. Rovnako tak pri ostatnych rokoch. Je to uvedene v 3 odstavci pod harmonogramom presunut do dlhopisového garantovaného dôchodkového fondu.

 • {"email":"Email address invalid","url":"Website address invalid","required":"Required field missing"}
  >