Ako a kedy sa dostanete k svojim peniazom z 2. piliera

​Dôchodkové sporenie v 2. pilieri by malo byť základným krokom každého, komu záleží na maximalizácií príjmu na dôchodku. O výbere správnej dôchodkovej správcovskej spoločnosti a dôchodkového fondu som písal v tomto článku.

Teraz sa pozrime na to, aké sú možnosti poberania príjmu z 2. piliera. Najprv ale malá odbočka.

​Stabilizačná fáza

​Základným nástrojom poberania príjmu pre väčšinu sporiteľov v 2. pilieri (minimálne podľa autorov zákona) je doživotný dôchodok. Je to služba, poskytovaná životnými poisťovňami, kde sa tieto zaviaže dôchodcovi vyplácať pravidelný doživotný mesačný príjem, a za túto službu dôchodca zaplatí na začiatku konkrétnu sumu (produkt sa volá tiež anuita).

​Znamená to teda, že vaše investície v DSS sa predajú, peniaze sa prevedú do životnej poisťovne a tam si za ne kúpite anuitu.

​Ale akcie sú volatilné a teoreticky sa môže stať, že práve v roku, kedy odchádzate do dôchodku, ceny akcií (samozrejme, týka sa vás to vtedy, ak máte väčšinu peňazí zainvestovanú v akciách) masívne klesnú, tým pádom budete mať menej peňazí na kúpu anuity a menší doživotný príjem.

Toto je veľký strašiak pre drvivú väščinu investorov.

​Preto zákon určuje, že niekoľko rokov pred dosiahnutím dôchodkového veku sa vaše portfólio musí začať presúvať do dlhopisového garantovaného dôchodkového fondu. Tu je harmonogram:

 • vo veku 52 rokov musíte mať v dlhopisovom dôchodkovom fonde minimálne 10% hodnoty majetku
 • vo veku 53 rokov to musí byť minimálne 20% hodnoty majetku
 • vo veku 54 rokov minimálne 30% hodnoty majetku
 • vo veku 55 rokov minimálne 40% hodnoty majetku
 • vo veku 56 rokov minimálne 50% hodnoty majetku
 • vo veku 57 rokov minimálne 60% hodnoty majetku
 • vo veku 58 rokov minimálne 70% hodnoty majetku
 • vo veku 59 rokov minimálne 80% hodnoty majetku
 • vo veku 60 rokov 90% minimálne hodnoty majetku
 • vo veku 61 rokov 100% hodnoty majetku

Rozumiem motivácii, prečo to tak zákonodarca navrhol. Ako sa hovorí, istota je gulomet a príjem na dôchodku je veľmi citlivá téma.

No diabol sa skrýva v detailoch a cesty do pekla bývajú dláždené tými najlepšími úmyslami. Na základe historických dát sa obávam, že takto navrhnuté riešenie väčšinu ľudí pripraví o časť budúcich príjmov. Viac na túto tému si môžete prečítať tu.

​Je však možné znížiť tieto minimálne hodnoty o polovicu, čo považujem za dobrý nápad. Treba o to písomne požiadať DSS. Ak si sporiteľ platí aj dobrovoľné príspevky, tieto nie sú predmetom povinného presunu do garantovaného fondu

​Kedy ​vzniká nárok na príjem z 2. piliera

​Podmienkou vyplácania dôchodku z 2. piliera je dosiahnutie dôchodkového veku.​

V prípade vyplácania predčasného starobného dôchodku z 2. piliera je podmienkou  získanie predčasného starobného dôchodku (z 1. piliera) a zároveň zároveň musí platiť, že súčet súm predčasného starobného dôchodku (1. pilier) a doživotného predčasného starobného dôchodoku (2. pilier) musí byť minimálne na úrovni 1,2-násobku životného minima.

​Spôsoby výberu peňazí z 2. piliera

​Sú tri spôsoby výplaty peňazí z 2. piliera:

 • doživotný dôchodok
 • ​dočasný dôchodok
 • programový výber

Poďme sa teraz pozrieť na každú z týchto možností konkrétnejšie.

​1. Doživotný dôchodok

​Doživotný dôchodok bude najčastejšie využívaný spôsob výberu. Je to poistný produkt (anuita), kde sa životná poisťovňa zaviaže dôchodcovi do konca jeho života vyplácať pravidelný príjem.

Po podaní žiadosti o výplatu dôchodku z 2. piliera vám Sociálna poisťovňa zašle ponukový list, kde bude ponuka doživotných dôchodkov od rôznych poisťovní, z ktorých si vyberiete jednu.

Doživotný dôchodok nie je predmetom dedenia, no obsahuje garanciu 7-ročnej výplaty – teda aj v prípade úmrtia poberateľa dôchodku bude poisťovňa tento príjem vyplácať 7 rokov od podpísania zmluvy.

Doživotný dôchodok má 4 typy:

 • Doživotný dôchodok. Základná verzia – poisťovňa sa zaväzuje vyplácať rovnakú sumu do konca života poberateľa. V prípade úmrtia po uplynutí 7-ročnej garancie sa prestane vyplácať a pozostalý nemajú nárok na žiadne ďalšie platby. Tu bude vyplácaná najvyššia suma zo všetkých 4 typov. Jeho reálna hodnota však bude s rastúcou infláciou klesať.
 • Dočasný dôchodok s pozostalostným krytím. Poisťovňa sa tu zaväzuje vyplácať pozostalým rovnaký dôchodok ako mal poberateľ ku dňu svojej smrti, po dobu 1 alebo 2 rokov (podľa toho, čo sa dohodlo v zmluve). V tomto prípade bude suma výplaty nižšia ako v základnej verzii
 • Doživotný dôchodok so zvyšovaním. Suma výplaty bude každoročne rásť o vopred pevne určené percento, mala by si však zachovať kúpnu silu (ak inflácia nebude vyššia ako percento stanovené v zmluve). Počiatočná suma výplaty však bude výraze nižšia ako v základnej verzii.
 • Doživotný dôchodok s pozostalostným krytím aj zvyšovaním. Kombinácia druhej a tretej verzie. Počiatočná výška výplaty bude najnižšia zo všetkých štyroch.
​2. Dočasný dôchodok

​Aj toto je poistný produkt, veľmi podobný doživotnému dôchodku. Jediný (no zásadný) rozdiel je, že sa nevypláca doživotne, ale iba na fixný čas – 5,7 alebo 10 rokov. To na druhej strane znamená, že výška platby bude výrazne vyššia ako v prípade doživotného dôchodku (pri rovnakej cene anuity). V prípade skoršieho úmrtia prostriedky nie sú predmetom dedenia.

​3. Programový výber

Jedinou podmienkou pre využitie programového výberu je doživotné dôchodkové zabezpečenie dôchodcu minimálne na úrovni referenčnej sumy.

​Znamená to, že suma príjmov dôchodcu zo starobného dôchodku (1. pilier) a všetkých ostatných dávok, ktoré poberá (výsluhový dôchodok a podobne), vrátane potenciálneho doživotného dôchodku, musí dosiahnuť minimálne túto úroveň.

Referenčná suma je úroveň priemerného mesačného dôchodku zo Sociálnej poisťovne. Je určovaná pravidelne k 30.11. a platí celý nasledujúci kalendárny rok. Jej výška je aktuálne 444,10 EUR.

Ak teda po získaní tohto príjmu zostanú na účte v DSS ďalšie peniaze, je možné ich získať formou Programového výberu. Je to vlastne dohoda s DSS o tom, akým spôsobom – v akej výške a ako často sa budú peniaze z účtu vyplácať. Je možné vybrať ich aj jednorazovo.

DSS ich následne bude dôchodcovi vyplácať tak dlho, kým sa prostriedky na účte nevyčerpajú. Frekvenciu aj výšku platieb je možné po dohode s DSS kedykoľvek meniť. Je možné zmeniť aj DSS. V prípade úmrtia poberateľa je tento majetok predmetom dedenia.

Vzhľadom na to, že peniaze zostávajú po celý čas zainvestované, ich hodnota sa môže a bude v čase meniť. Výnosy však nebudú zaujímavé, pretože jediná možnosť investovania je garantovaný dlhopisový fond.

​Záver

​Až na niekoľko vecí musím povedať, že 2. pilier na sa neustále zlepšuje. Veľmi problematické zatiaľ zostávajú vysoké poplatky, vrátane indexových fondov, ako aj znížený odvod z pôvodných 9%, hoci pomaly sa opäť zdvíha aspoň k 6%.

Pri optimalizácii príjmov z 2. piliera navrhujem postupovať takto:

 • určite si 2. pilier založte
 • všetko investujte do akciového indexového fondu
 • neplaťte žiadne dobrovoľné príspevky (peniaze navyše investujte lepšie – jednoducho, rozumne a lacno)
 • ak máte nadpriemerné príjmy, znížte si povinný presun do garantovaného fondu na polovicu
 • zvážte zníženie povinného presunu do garantovaného fondu aj pri relatívne nižších príjmoch
 • ​pri rozhodovaní o výbere prostriedkov si doživotný dôchodok nastavte na čo najnižšiu prijateľnú hodnotu (teda zaplaťte za anuitu čo najmenej peňazí tak, aby ste splnili podmienku pre programový výber a zároveň aby vám takýto garantovaný dôchodok pokrýval aspoň nevyhnutné základy)
 • zvyšné peniaze z DSS vyberte jednorazovo a zainvestujte ich lepšie – jednoducho, rozumne a lacno

Photo: Flickr

9 komentáre o “Ako a kedy sa dostanete k svojim peniazom z 2. piliera

 1. V bode 2. mate: „To na druhej strane znamená, že výška platby bude výrazne vyššia ako v prípade dočasného dôchodku.“ Nema tam byt „ako v pripade dozivotneho dochodku“?

 2. Dobrý deň. ďakujem za super článok. Chcel by som sa spýtať na jednu vec: čo znamená „ak máte nadpriemerné príjmy, znížte si povinný presun do garantovaného fondu na polovicu“ mohli by ste mi to prosím trochu vysvetliť o čo sa jedná, veľmi tomu nerozumiem.
  za odpoveď vopred ďakujem.

  1. Ak som to spravne pochopil, tak napriklad pri 52 roku si mozete znizit tych 10% na polovicu. Rovnako tak pri ostatnych rokoch. Je to uvedene v 3 odstavci pod harmonogramom presunut do dlhopisového garantovaného dôchodkového fondu.

Comments are closed.

PSČ, vzdelávanie a poradenstvo, s.r.o.

Reg. OR OS BAIII, Vložka č. 129645/B

IČO: 51791471

RegFAP v NBS: 239450 (viazaný investičný agent)

Obsah

Sociálne siete

© 2024 PSČ – vzdelávanie a poradenstvo, s.r.o.. Všetky práva vyhradené.

By Hanuliak.

This is a staging environment