Čas, diverzifikácia a volatilita výnosov

Opäť tu máme graf zo skvelého reportu Guide to Markets, vyprodukovaného bankou J.P. Morgan.

Ukazuje maximálne a minimálne celkové ročné výnosy investícií do akcií, dlhopisov alebo portfólia 50:50 v 1, 5, 10 a 20-ročných obdobiach v rokoch 1950-2016.

 

Zdroj: Guide to Markets, J.P. Morgan

 

Krásne vidno, že hoci akcie sú v krátkom časovom období výrazne volatilné, ak investičný horizont natiahneme, prestáva to platiť. Pri 20 ročnom horizonte bol minimálny ročný výnos akcií 7% a maximálny 17%. Dlhopisy v rovnakom období ponúkli rozsah výnosov od 1% do 12% ročne.

Už som o tom písal, ale je to také dôležité, že je treba to opakovať stále dokola: v dlhom časovom horizonte sú akcie menej rizikovou investíciou ako dlhopisy (nižšia volatilita, vyššie výnosy).

PSČ, vzdelávanie a poradenstvo, s.r.o.

Reg. OR OS BAIII, Vložka č. 129645/B

IČO: 51791471

RegFAP v NBS: 239450 (viazaný investičný agent)

Obsah

Sociálne siete

© 2024 PSČ – vzdelávanie a poradenstvo, s.r.o.. Všetky práva vyhradené.

By Hanuliak.

This is a staging environment