.st0{fill:#FFFFFF;}

S&P500 – maximálne poklesy vs výnosy 

 30 augusta, 2017

By  Vladimir

Ďaľší zaujímavý graf z reportu Guide to markets, ktorý vytvorila banka J.P.Morgan:

S&P 500 max. poklesy vs celkové ročné výnosy, Zdroj: Guide to Markets, JP Morgan

Červené bodky označujú maximálny pokles indexu v konkrétnom roku, sivé stĺpce ukazujú celkový výnos v danom roku.

Ďaľšia ukážka toho, ako veľmi je pre „pasívnych“ indexových investorov dôležité pochopiť, že volatilita je normálna súčasť života,  a nespanikáriť  pri každom poklese indexu o 5 percent. Napriek tomu, že v priebehu každého roka od roku 1980 index zaznamenal priemerný pokles o 14.10%, v drvivej väčšine rokov (28 z celkových skúmaných 37) bol celkový výnos kladný.

Napr. počas prvých 2 mesiacov roka 2009 index zaznamenal prepad až o 28%, napriek tomu tento rok skončil v pluse 23%.

S volatilitou sa skrátka treba naučiť žiť.

Vladimir


Your Signature

related posts:

{"email":"Email address invalid","url":"Website address invalid","required":"Required field missing"}
>