Nespoliehajte sa, že sa dôchodku nedočkáte 2

Už sme o tom hovorili, ale má zmysel pripomínať to znova: v prípade 65 ročných ľudí, ktorí žijú v páre, je 92% šanca, že sa aspoň jeden z nich dožije veku 80 rokov, a 50% šanca, že sa aspoň jeden z nich dožije veku 90 rokov.

Sporte a investujte podľa toho.

PSČ, vzdelávanie a poradenstvo, s.r.o.

Reg. OR OS BAIII, Vložka č. 129645/B

IČO: 51791471

RegFAP v NBS: 239450 (viazaný investičný agent)

Obsah

Sociálne siete

© 2024 PSČ – vzdelávanie a poradenstvo, s.r.o.. Všetky práva vyhradené.

By Hanuliak.

This is a staging environment