.st0{fill:#FFFFFF;}

Aký veľký majetok by ste potrebovali – výsledky 

 23 mája, 2018

By  Vladimir

Minulý týždeň som zverejnil malý prieskum na tému, aký veľký majetok by ste potrebovali, aby ste sa cítili komfortne, resp. bohatí. Prieskumu sa doteraz zúčastnilo 129 čitateľov, ktorých som rozdelil do 5 skupín podľa veku, no aspoň trochu relevantný počet odpovedí som dostal len v 3 – 20 až 29, 30 až 39 a 40 až 49.

Tu sú sľúbené výsledky:

Koľko majetku potrebujete, aby ste sa cítili finančne komfortne?

Výsledky sú relatívne konzistetné, bez ohľadu na vek. Najväčší počet respondentov sa prikláňa k názoru, že na finančne komfortný život je treba mať majetok od 100.000EUR do 300.000 EUR. No 20-tnikov je v tejto skupine výrazne viac.

Podobný počet ľudí, opäť bez ohľadu na vek, považuje za dostatočný majetok vo výske 300.000 – 500.000EUR.

Opäť zaujímavé je, že majetok 1-5mio EUR považuje za potrebný na kokfortný život len okolo 10% respondentov, no medzi 40-tnikmi je to až 2krát toľko – viac ako 21%.

Koľko majetku potrebujete, aby ste sa cítili bohatí?

V odpovedi na túto otázku panuje výrazne väčšia medzigeneračná zhoda – a väčšina ľudí by sa považovala za bohatých s majetkom vo výške 1-5mio EUR.

Ak ste sa prieskumu ešte nezúčastnili, a chcei by ste, môžete tak urobiť na tejto linke.

 

Vladimir


Your Signature

related posts:

{"email":"Email address invalid","url":"Website address invalid","required":"Required field missing"}
>