.st0{fill:#FFFFFF;}

Ako investujú najbohatší 

 11 novembra, 2019

By  Vladimir

​Ako investujú najbohatší

​Určite ste sa už stretli s nejakou verziou nasledovného tvrdenia: "Treba investovať do X, pretože takto investujú najbohatší". Prípadne s mojou obľúbenou alternatívou: "Najbohatší (najúspešnejší) majú tretinu portfólia v X, tretinu v Y a tretinu v Z. Preto odporúčam takto investovať aj vám."

​Riadiť sa pri investovaní takýmito radami je nebezpečné z 2 dôvodov:

  1. Nie je to pravda. Len predajný ťah - vo väčšine prípadov to, do čoho akože "investujú najbohatší" je presne to, čo predáva daný človek.
  2. Aj keby to pravda bola, neznamená to, že je to pre vás dobrý nápad. Zloženie vášho portfólia by malo vychádzať z vašej aktuálnej situácie, cieľov, ktoré chcete dosiahnuť a časového horizontu, ktorí máte k dispozícii. A stavím sa, že vaša situácia, ciele a časový horizont sú úplne iné, než majú najbohatší.

​No pozrieť sa na to, ako najbohatší investujú NAOZAJ, je napriek tomu veľmi zaujímavé cvičenie.

​Švajčiarska banka UBS každoročne vydáva "The Global Family Office Report", ktorý monitoruje, ako investujú svoj majetok najbohatšie rodiny na svete.

​Najprv zadefinujme, čo je "Family Office". Je to spoločnosť (organizácia), ktorej jedinou úlohou je manažovanie majetku konkrétnej rodiny, alebo skupiny rodín.

Prieskumu sa tento rok zúčastnilo 360 takýchto spoločností z celého sveta, čo predstavuje asi 4% z ich celkového počtu. Priemerný "Family Office" (FO) má v správe približne 917 miliónov USD. Priemerný majetok v správe FO, ktoré sa zúčastnili prieskumu, je 1.2​ miliardy USD.

​Takto vyzerá ich priemerné portfólio:

​Zdroj: The UBS / Campden Wealth Global Family Office Survey 2019

​Ešte raz to isté, zosumarizované v tabuľke:

​Základné stavebné kamene týchto portfólií sú akcie firiem (a podobné nástroje), vládne dlhopisy, nehnuteľnosti a hotovosť, pričom viac ako polovicu tvoria akcie.

Alternatívy tvoria len menšiu časť (napr. zlato len 0,80%, poľnohospodárstvo, teda lesy a pôda, iba 1,4%).

Deklarovaným cieľom väčšiny FO je udržanie hodnoty majetku, a tomu zodpovedá aj relatívne konzervatívna alokácia.

Na otázku o pripravovaných zmenách  v portfóliu väčšina FO reagovala, že sa obávajú prichádzajúcej recesie a preto budú zvyšovať alokácie portfólií do hotovosti a nehnuteľností.

Celý report si môžete pozrieť na tejto linke.


​Záver

​Základom portfólií aj tých najbohatších rodín na svete je nejaký mix investícií do akcií firiem (v rôznych formách, väčšinovo verejne obchodované akcie, v menšej miere private equity či priame investície), vládnych dlhopisov a nehnuteľností.

​Alternatívne investície ako hedge fondy, komodity, pôda, lesy tvoria len menšiu časť takýchto portfólií. Exotické veci ako historické autá či umenie sa nespomínajú vôbec.

Ak si chcete prečítať viac o tom, ako si postaviť rozumné portfólio, pozrite si tento článok.

Vladimir


Your Signature

related posts:

{"email":"Email address invalid","url":"Website address invalid","required":"Required field missing"}
>