Porovnanie fondov k 30.6.2017 (aj RYTMUS!)

Na tomto mieste nájdete pravidelne, na kvartálnej báze, aktualizované porovnanie fondov predávaných na Slovensku a ich výkonnosti (ide o 8 najpredávanejších aktívne spravovaných akciových a 5 zmiešaných fondov na Slovensku) s ich benchmarkami, teda pasívnymi akciovými alebo zmiešanými indexovými fondami, tzv. ETF.

Budete si tak môcť utvoriť nezaujatý názor na to, či vám aktívne spravované fondy prinášajú dostatočnú pridanú hodnotu a či má zmysel do nich investovať vaše ťažko zarobené peniaze. Pre viac info kliknite sem.

Pre veľký záujem čitateľov som do porovnania doplnil aj 3 portfóliá zo sporiacej schémy RYTMUS. Nie sú to samostatné fondy (každé portfólio obsahuje 3 alaebo 4 fondy), no plnia rovankú funkciu a sú u nás dosť populárne, takže v tom nevidím problém.

Tabuľky 1 a 2 porovnávajú historické výkonnosti najpredávanejších akciových fondov s ich benchmarkami, ako aj historický vývoj objemu investície. Tabuľky 3 a 4 porovnávajú výkonnosti najpredávanejších zmiešaných fondov s benchmarkom, ako aj historický vývoj objemu investície.

  1. Porovnanie fondov – historické výkonnosti akciových fondov

Porovnanie fondov investujúcich výhradne do akcií – prehľad historických výkonností najpredávanejších akciových fondov na Slovensku a ich porovnanie s historickou výkonnosťou relevantných benchmarkov. Všetky dáta k 30.6.2017. Kliknite na tabuľku pre zväčšenie.

 

Pekne vidno, že z dlhodobého hľadiska (10 rokov) ani jeden z najpredávanejších fondov nepriniesol lepšie zhodnotenie ako jeho benchmark.  Rozdiely v ročnom zhodnotení sa nemusia zdať veľké, no dôsledky sú ďalekosiahle, viď tabuľka 2.

 

 

2. Porovnanie fondov – vývoj hodnoty investície do akciových fondov

Porovnanie nárastu hodnoty investície vo výške 10.000 EUR do jednotlivých fondov (tzn. akú hodnotu by mala vaša investícia do daného fondu dnes, ak by ste ju urobili pred 3, 5, 10 rokmi) a porovnanie s koncovou výškou investície pri investovaní do benchmarkového fondu k 30.6.2017. Klikni pre zväčšenie.

 

 

Tu vidno obrovské dopady nízkych výnosov v aktívnych podielových fondoch. V porovnaní s lacnými pasívnymi ETF v priebehu 10 rokov investori  stratili aj viac ako 70% svojej pôvodnej investície!

Ak chcete maximalizovať svoje výnosy, musíte sa vyhnúť aktívne spravovaným fondom a sústrediť sa na lacné indexové fondy, obchodované na burze. Ide tu totiž naozaj o veľké peniaze. O vaše.

Poznámka : pri prepočtoch som použil dáta zo stránok správcov jednotlivých fondov. V prípade, že benchmarkové fondy nemali dostatočne dlhú históriu, použil som výkonnosť podkladového indexu zníženú o TER daného ETF.

 

Zmiešané fondy v nasledujúcich 2 tabuľkách porovnávam s tzv. Kuchynskou konzervatívnou investičnou stratégiou (KKIS), ktorú vie zrealizovať každý, kto má pripojenie na interet a 15 minút času, u seba v kuchyni. Skladá sa zo 60% akciovej zložky, reprezentovanej fondom iShares Core MSCI World ETF, a 40% dlhopisovej zložky, reprezentovanej fondami iShares Core Eur Government Bond a iShares US Treasuries 7-10 years. Investícia, kvôli zjednodušeniu výpočtu, nie je rebalansovaná. EUR Government Bond ETF nemá dostatočne dlhú históriu, takže pri 10 ročnom období som použil index S&P EUROZONE DEVELOPED SOVEREIGN BOND INDEX.

3. Porovnanie fondov – výkonnosť najväčších zmiešaných fondov

Porovnanie fondov, investujúcich do akcií, dlhopisov a iných aktív – prehľad historických výkonností 6 najpredávanejších zmiešaných fondov na Slovensku (ktoré majú históriu aspoň 3 roky) a ich porovnanie s historickou výkonnosťou benchmarkovej stratégie KKIS (tzv. Kuchynská Konzervatívna Investičná Stratégia). Všetky dáta k 30.6.2017.

 

Opäť vidno obrovský rozdiel výkonnosti zmiešaných fondov voči benchmarkovej stratégii. Dalo by sa namietať, že pri niektorých fondoch toto porovnanie nie je fér, pretože KKIS má výrazne väčšiu akciovú zložku. No stále musíme mať na pamäti, že cieľom investovania by malo byť minimálne zachovať kúpnu silu vašich prostriedkov (dosiahnuť čistý výnos vyšší ako inflácia). Cieľom zmiešaného fondu by malo byť (minimálne) zachovanie kúpnej sily investície pri nižšej volatilite ako v čisto akciových fondoch. To sa bez dostatočne veľkej akciovej zložky dosiahnuť nedá (ako vidno z výsledkov). Preto takéto porovnanie považujem za adekvátne.

 

4. Porovnanie fondov – vývoj hodnoty investície v zmiešaných fondoch

Porovnanie nárastu hodnoty investície vo výške 10.000 EUR do jednotlivých fondov (tzn. akú hodnotu by mala vaša investícia do daného fondu dnes, ak by ste ju urobili pred 3, 5 alebo 10 rokmi) a porovnanie s koncovou výškou investície pri investovaní do benchmarkového stratégie KKIS. Klikni pre zväčšenie.

 

Bohužiaľ, zmiešané fondy neplnia ani svoju základnú funkciu – v dlhodobom horizonte udržať udržať kúpnu silu investície. Primárnym dôvodom sú nevhodná alokácia do jednotlivých tried aktív a obrovské poplatky (vrátane tzv. výkonnostných). Posledných 5 rokoch akciové trhy zažívajú boom, darí sa aj dlhopisovým ETFkám, no zmiešané fondy, napriek bombastickým vyhláseniam (“zastúpenie všetkých tried aktív – ste v správnom čase na správnom mieste”), nedokázali túto skutočnosť využiť v prospech svojich klientov.

Záver je jednoznačný – investovaním do týchto zmiešaných fondov investori nechávajú na stole (a vo vreckách správcovských spoločností) obrovské peniaze.

Výkonnosť zmiešaných fondov sa nebojím nazvať investičnou tragédiou desaťročia. Zamyslite sa nad tým – po 10 rokoch investovania v období, kde sme zažili veľký akciový (aj veľký dlhopisový) bullmarket v histórii, má vaša investícia vo fondoch, ktoré si bez hanby a začervenania dávajú bombastické mená ako Smart, Harmonic,  Active Magnifica a Aktívne portfólio prakticky rovnakú hodnotu ako pred 10 rokmi. V niektorých prípadoch dokonca MENŠIU. Ako to ovplyvnilo správcov týchto fondov? Nijako – predaje utešene rastú a poplatky sa hrnú.