Do čoho investovať – úvod.

Čo je to investovanie?

Predtým, než začneme hovoriť o tom, do čoho sa dá investovať, mali by sme aspoň pár slovami naznačiť, čo to vlastne to investovanie je.

Takže – investovanie znamená poskytnutie peňazí alebo kapitálu za nejakým účelom (firma, projekt atď) TERAZ, s cieľom dosiahnuť NESKÔR nejakú formu profitu alebo príjmu. Ten môže mať formu jednorazového zisku, zvýšenia hodnoty vášho kapitálu, úrokov alebo dividend.

Investovať môžeme napríklad aj svoj čas, ale témou tohto blogu je finančné investovanie, budeme teda rozprávať primárne o investovaní peňazí.

Peniaze možno investovať mnohými spôsobmi – môžete napríklad založiť alebo kúpiť firmu. Môžete niekomu poskytnúť úver na základe zmluvy o úvere alebo pomocou rôznych online lending platforiem. Môžete si kúpiť nehnuteľnosť a prenajímať ju. Alebo môžete nakúpiť cenné papiere. Táto posledná možnosť je podľa mňa vhodný spôsob investovania pre začínajúcich aj skúsených investorov, z niekoľkých dôvodov – dlhá tradícia, solídny legislatívny rámec, široký výber možností, dobrá likvidita a nízke náklady.

A aké druhy cenných papierov prichádzajú do úvahy? Je ich mnoho rôznych typov, spomenieme tu len tie najdôležitejšie.

Akcie

Mnoho ľudí si pod pojmom „investovanie do akcií“ predstavuje nákup nejakého „papiera“, na ktorom je napísané číslo (cena akcie), ktoré sa veľmi často a prudko mení. Ak číslo narastie, zarobíte veľa peňazí, a ak číslo klesne, tak veľa peňazí prerobíte. To je však veľmi povrchný pohľad. V realite akcie predstavujú asi najrozšírenejší typ tzv. majetkového cenného papiera. Ak nakúpite akcie nejakej firmy, stávate sa jej spolumajiteľom. To vás oprávňuje hlasovať na valnom zhromaždení. Ak je firma zisková a rozhodne sa distribuovať časť alebo celý zisk akcionárom formou dividendy, máte nárok získať adekvátnu časť tohto zisku. To je všetko. Nemáte nič garantované a nikto vám za nič neručí. Jediné, čo môžete urobiť, ak sa vám nepáči, čo firma robí (a nevastníte dostatočne veľkú časť na to, aby ste mohli adekvátne ovplyvňovať rozhodnutia valného zhromaždenia), je svoje akcie predať.

Na druhú stranu – ak nakúpite akcie skvelej firmy (alebo firiem) za dobrú cenu – stanete sa súčasťou malého zázraku. Budú pre vás pracovať top svetoví manageri. Zamestnáte tisíce ľudí po celom svete. „Vaša“ firma bude produkovať služby alebo výrobky, ktoré zlepšujú alebo zjednodušujú život ľuďom v mnohých krajinách. Alebo im len jednoducho spôsobujú radosť a dobrý pocit. A vy popri tom zarobíte veľa peňazí, bez toho aby ste museli vstať od stola. Cool!

Dlhopisy

Dlhopisy sú najznámejším predstaviteľom tzv. dlhových cenných papierov. Kúpou dlhopisu vlastne poskytujete jeho emitentovi úver za podmienok, ktoré sú na tom dlhopise „napísané“. Nestávate sa majiteľom ničoho, na druhú stranu máte zákonný nárok, aby emitent dlhopisu splnil to, čo sľúbil – primárne k dohodnutému dátumu vrátil všetky peniaze, ktoré ste mu takto „požičali“, vrátane dohodnutých úrokov. Navyše, vzhľadom na to, že je to cenný papier, môžete ho kedykoľvek predať.

Na základe týchto faktov sú dlhopisy považované za bezpečnejšiu inestíciu ako akcie. To však zároveň znamená, že za štandardných okolností sú výnosy dlhopisov nižšie ako výnosy akcií. Okrem toho – bezpečnosť dlhopisov môže byť iluzórna. Ak by ste si trebárs kúpili dlhopisy Enronu, alebo Grécka, veľmi pokojne asi spávať nebudete. Pre bezpečnosť vašich investícií je dôležitejší emitent a cena ktorú platíte, než forma cenného papiera. Samozrejme, dlhopisy majú miesto v pasívnych portfóliách mnohých investorov a preto ponúkam jednoduché dvojkrokové pravidlo, ako si vybrať : ak dlhopisy, tak vládne. Ak vládne dlhopisy, tak USA.

Podielové fondy

Investovať priamo do individuálnych akcií alebo dlhopisov nie je pre každého. Vyžaduje to čas, skúsenosti a  isté zručnosti. No aj pre tých, ktorí si na to netrúfajú, existuje riešenie – podielové fondy. Štandardný podielový fond je typickým nástrojom kolektívneho investovania. A kolektívne investovanie je „podnikanie, ktorého predmetom je zhromažďovanie peňažných prostriedkov od investorov, s cieľom investovať v súlade s určenou investičnou politikou prostriedky v  prospech osôb, ktorých peňažné prostriedky boli zhromaždené (hovorí NBS)“. Povedané ľudskou rečou – nákupom podielových jednotiek podielového fondu zveríte svoje peniaze správcovi, ktorý bude vaše peniaze investovať do akcií a/alebo dlhopisov za vás. Za to mu zaplatíte dohodnutú odmenu. Je to šikovné, pohodlné, legálne a z hľadiska vás ako investorov v týchto fondoch veľmi, veľmi neefektívne.

Indexové fondy

Prakticky identická štruktúra ako podielové fondy. Jediný rozdiel je v tom, že manažér podielového fondu spravuje peniaze investorov aktívne – nákupmi a predajmi rôznych investičných nástrojov sa snaží dosiahnuť tzv. alfa výnos – teda lepšie, ako trhové zhodnotenie. Podarí sa to však len naozaj málokomu. Na druhej strane indexový fond je manažovaný pasívne – jeho zloženie kopíruje zloženie vybraného trhu alebo indexu a cieľom takéhoto fondu je čo najviac sa priblížiť trhovému výnosu. Poplatky v takomto fonde sú potom ďaleko nižšie ako v aktívne spravovanom fonde. A priemerné výsledky ďaleko lepšie.

ETF fondy

Ide o veľmi podobnú štruktúru ako indexový alebo podielový fond, s podstatným rozdielom – ETF nevydáva „podiely“, ktoré distribuujú investorom cez distribučné centrá (banky, finančný agenti a podobne), ale akcie, ktoré sa voľne predávajú na akciovom trhu. Takže vstup alebo výstup z fondu je otázkou nákupu alebo predaja akcií na trhu. ETF majú rôzne podoby, nás zaujímajú najjednoduchšie indexové ETF, ktoré investujú priamo do akcií alebo dlhopisov.

Alternatívne investície a deriváty

Všetky horepopísané nástroje sú tzv. hotovostné nástroje (cash investments) – investíciou do nich kupujete reálne existujúce veci (firmy), alebo poskytujete reálne financovanie reálne existujúcim entitám (firmám alebo štátom).

Deriváty sú finančné nástroje, ktorých cena sa odvíja od nejakého iného (tzv. podkladového) aktíva. Napríklad futures na úrokové sadzby, konkrétne akcie alebo akciové indexy či rôzne komodity. Takisto opcie rôznych druhov alebo forwardové kontrakty. Môžu slúžiť na hedging rizík aj čisté špekulácie. V rukách ľudí, ktorí vedia, čo robia, to môžu byť veľmi užitočné nástroje. Pre dlhodobých pasívnych investorov však podľa mňa nemajú žiadnu pridanú hodnotu.

Sem rátam aj FOREX, komodity, umenie, víno či veterány.

Myslím si, že zo všetkých uvedených možností sú pre dlhodobých pasívnych investorov najvhodnejšie ETF fondy. V nasledujúcich častiach vám predstavím niekoľko zaujímavých kandidátov, z ktorých sa dajú postaviť veľmi dobré pasívne portfóliá. Tu je prvá z nich.

Photo: Flickr

 

 

 

PSČ, vzdelávanie a poradenstvo, s.r.o.

Reg. OR OS BAIII, Vložka č. 129645/B

IČO: 51791471

RegFAP v NBS: 239450 (viazaný investičný agent)

Obsah

Sociálne siete

© 2024 PSČ – vzdelávanie a poradenstvo, s.r.o.. Všetky práva vyhradené.

By Hanuliak.

This is a staging environment