Do čoho investovať 6 – krátke dlhopisy

Pre väčšinu investorov je dobrý nápad mať v portfóliu zastúpené aj dlhopisy. Majú totiž nižšiu volatilitu ako akcie a tým pádom tlmia výkyvy celého portfólia. Musia to však byť kvalitné a bezpečné papiere – najlepšie vládne, vydané vládami spoľahlivých, solventných krajín. Je pravda, že úrokové sadzby sú dnes veľmi nízko  a pravdepodobnosť, že by prudko klesali ďalej je zrejme iba veľmi nízka (ceny dlhopisov sa pohybujú opačným smerom ako úrokové sadzby, resp. výnosy dlhopisov – ak úrokové sadzby klesajú, ceny dlhopisov rastú a naopak). Napriek tomu však majú dlhopisy svojej miesto v portfóliách menej aj viac konzervatívnych investorov, teda takých, ktorí sa obávajú volatility.  V tomto článku si ukážeme 3 ETF-ká, ktoré sa hodia aj do situácie, v akej sme teraz – teda že úrokové sadzby budú zrejme v dlhšom časovom horizonte rásť, čo je v princípe pre dlhopisy negatívny scenár.

Tu je prvá časť tejto krátkej, tu je druhá časť, tu tretia časť, vo štvrtej časti sme hovorili o trochu netradičných spôsoboch pasívneho investovania. V piatej časti sme si ukázali prvú skupinu dlhopisových ETF.

Takže tu sú:

1.Vanguard Short Term Government Bond ETF

Tu je linka na stránku fondu:

https://personal.vanguard.com/us/funds/snapshot?FundIntExt=INT&FundId=0928#tab=0

Ospravedlňujem sa, stále mi správne nefungujú niektoré linky, musíte to skopírovať do browsera.

Popis fondu

Fond investuje do krátkych amerických vládnych dlhopisov s investičným ratingom.

Investičná stratégia:

Cieľom je kopírovať zloženie indexu Barclays US 1-3 Year Government Float Adjusted Bond Index, používa techniku samplingu.

Náklady:

Náklady na správu fondu sú 0,10% p.a.

Dividendy:

Fond vypláca dividendy na mesačnej báze. Aktuálny div. výnos je cca. 0.71% p.a.

Charakteristika portfólia fondu (k 31.6.2016)

Počet titulov vo fonde: 142

Celkové čisté aktíva fondu: 1,30mld USD

Priemerná splatnosť dlhopisov 1,9 rokov

Priemerná durácia 1,9 roka

Zloženie fondu (k 31.6.2016)

Dlhopisy vlády USA 99,90%

Dlhopisy Aaa 0,10%

Dlhopisy s ratingom horším ako Aaa 0%

Historické výnosy k 30.6.2016

Screen Shot 2016-07-03 at 22.55.39

Zdroj: Vanguard

Prečo do fondu investovať

Stabilný a bezpečný fond s nízkou volatilitou, ponúkajúci možnosť pravidelného príjmu. Vzhľadom na krátku duráciu portfólia je menej citlivý na rast úrokových sadzieb (ale aj na pokles). Veľmi dobrý kandidát na diverzifikáciu akciového portfólia v situácii, keď pravdepodobnosť rastu úrokových sadzieb je výrazne väčšia ako pravdepodobnosť ďaľšieho poklesu. Fond je denominovaný v USD, listovaný na NYSE Arca.

2. iShares US Treasury Bonds 1-3 years UCITS ETF Acc

Tu je linka na stránku fondu:

https://www.ishares.com/uk/individual/en/products/253499/ishares-usd-government-bond-13-ucits-etf-acc-fund

Ospravedlňujem sa, stále mi správne nefungujú niektoré linky, musíte to skopírovať do browsera.

Popis fondu

Fond investuje do krátkych amerických vládnych dlhopisov s investičným ratingom.

Investičná stratégia:

Cieľom je kopírovať zloženie indexu ICE US Treasury Bonds 1-3 Year Bond Index, používa techniku samplingu.

Náklady:

Náklady na správu fondu sú 0,20% p.a.

Dividendy:

Fond nevypláca dividendy.

Charakteristika portfólia fondu (k 31.5.2016)

Počet titulov vo fonde: 38

Celkové čisté aktíva fondu: 78mio USD

Priemerná splatnosť dlhopisov 1,95 rokov

Priemerná durácia 1,92 roka

Zloženie fondu (k 31.6.2016)

Dlhopisy vlády USA 99,82%

 

Historické výnosy k 30.6.2016

 

Screen Shot 2016-07-03 at 23.09.40

Zdroj: Blackrock

Prečo do fondu investovať

Stabilný a bezpečný fond s nízkou volatilitou, ktorý nevypláca dividendy, je teda vhodný pre investorov, ktorý nepožadujú tento príjem. Vzhľadom na krátku duráciu portfólia je menej citlivý na rast úrokových sadzieb (ale aj na pokles). Veľmi dobrý kandidát na diverzifikáciu akciového portfólia v situácii, keď pravdepodobnosť rastu úrokových sadzieb je výrazne väčšia ako pravdepodobnosť ďaľšieho poklesu. Fond je denominovaný v USD. V tejto mene sa obchoduje na London Stock Exchange alebo Deutsche Boerse. Môžete doň však investovať aj v EUR, konkrétne na Euronext Amsterdam. Nevýhodou môže byť jeho veľkosť – oproti fondom Vanguardu je to v podstate trpaslík, čo zvyšuje riziko likvidity.

 

3. iShares Euro Government Bond 1-3 year UCITS ETF 

Tu je linka na stránku fondu:

https://www.ishares.com/uk/individual/en/products/251733/ishares-euro-government-bond-13yr-ucits-etf

Ospravedlňujem sa, stále mi správne nefungujú niektoré linky, musíte to skopírovať do browsera.

Popis fondu

Fond investuje do krátkych dlhopisov európskych vlád s investičným ratingom.

Investičná stratégia:

Cieľom je kopírovať zloženie indexu Barclays Euro Government Bond 1-3 Year Term Index, používa techniku samplingu.

Náklady:

Náklady na správu fondu sú 0,20% p.a.

Dividendy:

Fond vypláca dividendy polročne, aktuálny výnos je cca 0,15% p.a.

Charakteristika portfólia fondu (k 31.6.2016)

Počet titulov vo fonde: 7

Celkové čisté aktíva fondu: 993mio EUR

Priemerná splatnosť dlhopisov 1,92 rokov

Priemerná durácia 1,92 roka

Zloženie fondu (k 31.6.2016)

Dlhopisy vlády Talianska 53,74%

Dlhopisy vlády Španielska 46,25%

Historické výnosy k 30.6.2016

Screen Shot 2016-07-03 at 23.27.54

 

Zdroj: Blackrock

Prečo do fondu investovať

Stabilný a bezpečný fond s nízkou volatilitou, ktorý ponúka možnosť pravidelného príjmu. Pre investorov, ktorý nepožadujú tento príjem, je k dispozícii aj vo verzii bez distribúcie. Vzhľadom na krátku duráciu portfólia je menej citlivý na rast úrokových sadzieb (ale aj na pokles). Veľmi dobrý kandidát na diverzifikáciu akciového portfólia v situácii, keď pravdepodobnosť rastu úrokových sadzieb je výrazne väčšia ako pravdepodobnosť ďaľšieho poklesu. Ak investujete v EUR, chcete sa vyhnúť kurzovému riziku a zároveň ste ochotní požičať peniaze európskym vládam, toto je fond pre vás. Fond je denominovaný v EUR. V tejto mene sa obchoduje na London Stock Exchange alebo Deutsche Boerse.

Comments are closed