.st0{fill:#FFFFFF;}

Ako poplatky ničia európskych investorov 

 2 novembra, 2017

By  Vladimir

Európsky úrad pre cenné papiere a trhy (ESMA – European Securities and Markets Authority) vydal v októbri štúdiu s názvom „Dopad poplatkov na výnosy podielových fondov“. Porovnáva v nej výnosy rôznych typov fondov predávaných investorom v Európe a skúma dopad ich poplatkov na konečné výnosy, ktoré investori získali.

Táto štúdia skúmala viac ako 40.000 fondov v období rokov 2013 – 2015.

Dospela k záveru, ktorý ničím neprekvapil – čím vyššie poplatky vo fondoch, tým nižšie výnosy pre investorov. Tu sú výsledky:

 

Zdroj: ESMA, čistý výnos=hrubý výnos-vstupné, výstupné a priebežné poplatky

Hoci samotný výsledok ničím neprekvapuje, niektoré detaily sú zaujímavé:

  • Priemerný európsky fond (bez ohľadu na typ, teda akciové, dlhopisové, zmiešané, alternatívne, aktívne aj pasívne) pripraví investora na poplatkoch o zhruba 20% hrubého výnosu.
  • ETF (opäť – všetky typy takýchto fondov spolu) pripravia investorov na poplatkoch o viac ako 11% hrubého výnosu (aj tu platí – nie je ETF ako ETF)
  • Aktívne akciové fondy boli v danom období schopné získať vyšší hrubý výnos ako pasívne akciové fondy (primárne ETF), no aj tak nevytvorili pre investorov žiadnu pridanú hodnotu – ich čistý výnos bol o viac ako percentuálny bod nižší ako v pasívnych akciových fondoch. Opäť vďaka vysokým poplatkom
  • Najlepšie sú na tom investori v Holandsku a Švédsku, kde fondy na poplatkoch zoberú z výnosu necelých 10%
  • Najhoršie sú na tom investori z Talianska, Rakúska a Luxemburska, kde ich fondy na poplatkoch pripravia o 26% až 28% z hrubého výnosu.

Na záver otázka za 76 bodov: z ktorých krajín pochádzajú správcovia najpredávanejších podielových fondov na Slovensku? Na odpovede sa teším v komentároch.

Tu sú výsledky ešte raz vo forme grafu:

Zdroj: ESMA, graf autor

Vladimir


Your Signature

related posts:

{"email":"Email address invalid","url":"Website address invalid","required":"Required field missing"}
>