Najväčší nepriateľ investora? Investor.

Už niekoľkokrát som písal o tom, že výsledky investorov viac závisia od ich chovania, než od aktív, do ktorých investujú. Tým, že investori kontinuálne robia zlé rozhodnutia, ich výsledky sú horšie, ako výsledky ich vlastných investícií. Hovorí sa tomu aj Investors‘ Behavior Gap.

Rok 2016 nebol žiadna výnimka:

Zdroj: Dalbar Study

Napriek tomu, že index S&P dosiahol v tomto období výnos takmer 12%, výnos priemerného investora bol len niečo vyše 7%.

Ak časový horizont natiahneme na 30 rokov, je to ešte horšie.

Toto sa nedá nazvať inak, ako čistá katastrofa: priemernému investorovi sa podarilo získať len necelých 40% trhových výnosov za dané obdobie. Zmena v dolárových hodnotách investície hovorí sama za seba – priemerný investor s investíciou 100.000 USD vďaka vlastným chybám prišiel za 30 rokov o 1.5 milióna USD!

 

PSČ, vzdelávanie a poradenstvo, s.r.o.

Reg. OR OS BAIII, Vložka č. 129645/B

IČO: 51791471

RegFAP v NBS: 239450 (viazaný investičný agent)

Obsah

Sociálne siete

© 2024 PSČ – vzdelávanie a poradenstvo, s.r.o.. Všetky práva vyhradené.

By Hanuliak.

This is a staging environment