.st0{fill:#FFFFFF;}

Krajiny s najbohatšími domácnosťami 

 13 júla, 2018

By  Vladimir

Porovnanie veľkosti priemerného čistého finančného majetku domácností (nezahŕňa primárnu nehnuteľnosť – net financial wealth) medzi krajinami OECD. Veľkosť kruhu vyjadruje veľkosť majetku (čím väčší kruh, tým väčší majetok), farba kruhu vyjadruje výšku priemerného ročného použiteľného čistého príjmu domácností (net adjusted disposable income).

Slovensko v tomto porovnaní skončilo s priemernou výškou majetku 10.836USD na 34. mieste (z 38) a s čistým priemerným ročným príjmom 20.265 USD na 27. mieste (z 38).

 

 

Zdroj: HowMuch

Vladimir


Your Signature

related posts:

{"email":"Email address invalid","url":"Website address invalid","required":"Required field missing"}
>