Prvé rebalansovanie Jednoduchého portfólia

This is a staging environment