Prvé rebalansovanie Globálneho portfólia

This is a staging environment