Nastavenie alokácií v portfóliu

This is a staging environment