Ako si postaviť kvalitné investičné portfólio 2

Keď sa raz Karla Gotta pýtali, aký je jeho vzťah k peniazom, odpovedal: Peniaze nie sú všetko, naozaj nie. Niečo treba mať v nehnuteľnostiach, niečo v zlate, niečo v akciách … Bolo to síce v nejakej zábavnej relácii, ale aj tu sa máme od Majstra čo naučiť – je to slušný príklad toho, ako vyzerá diverzifikácia portfólia v praxi.

Čo hovoria dáta?

Otázka, ako čo najefektívnejšie rozložiť svoju investíciu do rôznych tried aktív, nedá spávať mnohým investičným profesionálom. Napríklad aj Meb Faberovi, zakladateľovi spoločnosti Cambria Investment Management, LP, ktorý sa rozhodol otestovať rôzne prístupy ku konštrukcii portfólia a alokácii aktív. Výsledky zverejnil v knihe Global Asset Allocation.

Postavil 7 virtuálnych portfólií podľa stratégií a odporúčaní niektorých z najúspešnejších investorov na svete, pričom každé portfólio malo rôznu alokáciu do 3 základných tried – akcie, dlhopisy a “skutočné” aktíva (komodity, zlato, nehnuteľnosti cez REITs, TIPS – Treasury Inflation Protected Securities). V rámci týchto hlavných kategórií sa alokácie do podtried tiež líšili. Tieto portfóliá potom otestoval na historických dátach medzi rokmi 1973 – 2013 a porovnal s jednoduchým portfóliom 60/40. Tu sú výsledky :

Ako postavit portfolio 2

Zdroj: Meb Faber, Global Asset Allocation

Fascinujúce je, že napriek rôznej komplexnosti a percentuálnej alokácii do jednotlivých tried aktív, rozdiel medzi najlepším a najhorším portfóliom je len 1,92 % ročne. Prínos komplikovaných portfólií (ich väščšia diverzifikácia) ku zníženiu volatility a maximálneho poklesu voči základnému portfóliu 60/40 je tiež malý (výnimkou je Permanentné portfólio, no je to vykúpené najnižsím výnosom). Viac detailov o portfóliách je pod článkom v nepovinnom čítaní.

Z vyššie uvedeného vyplývajú 2 dôležité závery:

  1. Ak máte dobre nastavenú základnú alokáciu do akcií a dlhopisov, ďaľšie skomplikovanie portfólia investovaním do zlata, komodít atď. má len malú pridanú hodnotu
  2. Ďaleko dôležitejšie je sústrediť sa na minimalizáciu nákladov – ak by ste najlepšie portfólio zrealizovali pomocou štandardných aktívne spravovaných podielových fondov, ktoré majú obyčajne poplatky 2% ročne (a viac), váš výsledok by sa dostal pod úroveň najmenej výkonnej stratégie.

Zopakujem ešte raz – vysoké poplatky (aké platíte v aktívne manažovaných podielových fondoch) zabijú aj tú najlepšiu stratégiu.

V prvej časti tejto série sme hovorili o princípoch konštrukcie portfólia, teraz je čas na nejaké praktické závery. Takže :

Praktické závery

Pri konštrukcii portfólia majte na pamäti nasledovné pravidlá :

  • nie je až také dôležité, do akých konkrétnych akcií investujete, pokiaľ máte dostatočnú časť svojho portfólia alokovanú do akcií všeobecne (aspoň 60%)
  • investíciu do akcií tiež treba diverzifikovať, ale nemusíte si kvôli tomu vytrhať vlasy – stačí základná diverzifikácia (geograficky – USA, Európa, Ázia, rozvíjajúce sa trhy; veľkosťou – veľké, stredné, malé firmy)
  • všetko toto vám bohato splní investícia do lacného ETF, ktorý trackuje niektorý zo svetových indexov, napr. MSCI World
  • netrápte sa dopĺňaním komodít, zlata, nehnuteľností a iných tried aktív do portfólia, ich vplyv na celkový výsledok je minimálny, a horeuvedené indexy tieto aj tak obsahujú
  • dlhopisovú zložku vyskladajte z 2 fondov – prvý trackuje krátke americké dlhopisy, druhý trackuje dlhopisy mixu európskych vlád, v rovnakom pomere
  • ujasnite si svoju citlivosť na výkyvy v hodnote vášho portfólia: ak sa bojíte veľmi a máte kratší časový horizont (okolo 10 rokov), dlhopisy by mali tvoriť 40% vášho portfólia, ak sa bojíte málo a máte dlhý časový horizont (15 rokov a viac), akcie by mali tvoriť 90-100 % vášho portfólia
  • portfólio raz ročne rebalansujte
  • ak platíte správcom svojej investície veľké poplatky, ani tá najlepšia stratégia vás nezachráni

Čo je to rebalansovanie portfólia

Ceny aktív, v ktorých máte zainvestované vaše peniaze sa menia a preto sa vám stane že po nejakom čase sa vaša alokácia zmení. Ak napríklad akcie posilnili viac ako dlhopisy (alebo dlhopisy oslabili), bude akciová zložka vášho portfólia zrazu tvoriť nie 60% (ak ste to tak mali nastavené) ale napr. 80% a dlhopisy 20%. Preto treba portfólio periodicky rebalansovať, tzn. predať časť tých aktív, ktorých alokácia narástla (v tomto prípade štvrtinu vašich akcií) a dokúpiť tie, ktorých alokácia klesla (v tomto prípade treba dokúpiť raz toľko dlhopisov). Tým pádom sa vaše portfólio vráti k pôvodnej alokácii 60/40.

Takýto prístup k správe portfólia má 2 výhody : udržuje relatívne konštantnú citlivosť portfólia na volatilitu jednotlivých zložiek (podľa vášho pôvodného plánu) a zároveň automaticky “predávate draho a kupujete lacno”, na rozdiel od väčšiny investorov.

Rebalansovať portfólio stačí raz za rok,vyššia periodicita generuje vysoké náklady a nemá oveľa vyššiu pridanú hodnotu.

V tretej časti tejto krátkej série si ukážeme, ako postaviť konkrétne portfólio z konkrétnych fondov.

 

Doplňujúce informácie – nepovinné čítanie

Príklady fondov, ktoré môžete použiť :

akcie :  iShares Core MSCI World

dlhopisy USA:  iShares US Treasury Bonds 7-10

dlhopisy Európa: iShares Euro Government Bonds 7-10

 

Alokácie do všeobecných tried aktív jednotlivých portfólií:

Ako postavit portfolio 3

Zdroj: Meb Faber, Global Asset Allocation

Konkrétne alokácie jednotlivých portfólií:

ako postavit portfolio 4

Zdroj: Meb Faber, Global Asset Allocation

Photo: Flickr

Comments are closed