Ktoré ekonomiky prispejú najviac ku globálnemu rastu?

Svetová banka očakáva v rokoch 2017-2019 rast reálneho globálneho HDP na úrovni 2,80% ročne. Čína a USA podľa týchto očakávaní vygenerujú viac ako 50% svetového ekonomického rastu. Ako budú vyzerať „príspevky“ ostatých krajín?

Courtesy of: Visual Capitalist

 

Click Here to Leave a Comment Below 0 comments