Aký je váš názor na online kurz "Perfektné portfólio"?

Povedzte mi niečo o sebe, prosím - v akej fáze investičného cyklu sa nachádzate a čo chcete investovaním dosiahnuť?
Ako ste pristupovali k investovaniu pred tým, než ste si kúpili kurz?
Splnil kurz vaše očakávania?
V čom bol hlavný prínos kurzu pre vás a pre vaše investovanie?
Komu by ste kurz odporučili a prečo?
Môžem vaše odpovede (alebo časti z nich) zverejniť na svojej web stránke, prosím?
>