Služby OPN - Peniaze sú čas

Pomôžem Vám stanoviť a zrealizovať Vašu investičnú stratégiu tak, aby bola v súlade s Vašimi cieľmi, vzťahom k riziku a investičným horizontom.

Online kurz "Perfektné portfólio"

V kurze sa naučíte, ako investovať tak, aby ste dosiahli svoje finančné ciele:

  • ako si stanoviť realistické investičné ciele, definovať svoj vzťah k riziku a určiť adekvátnu alokáciu do jednotlivých tried aktív
  • ako si vybrať brokera, otvoriť si účet, vybrať vhodné fondy a nakúpiť ich
  • ako portfólio udržiavať a pravidelne rebalansovať

Investičná konzultácia

  • osobné, alebo on-line (pomocou Skype, Wire, Facetime ...) stretnutie
  • pomôžem Vám vyriešiť problémy, s ktorými sa pri investovaní boríte
  • navrhnem Vám vhodný investičný plán
  • odpoviem na Vaše otázky

Inteligentné portfólio Finax

  • prvý slovenský robo-poradca
  • automatické investovanie pomocou ETF
  • nízke poplatky
>