Ako si zlepšiť úverové skóre

Na Slovensku sa, bohužiaľ, k svojmu úverovému skóre nedostanete. Každá banka má svoj vlastný spôsob jeho výpočtu, považuje ho za obchodné tajomstvo a nezverejňuje ho.

V USA všetky banky používajú tzv. FICO skóre (ja viem, ja viem … skratka znamená Fair Isaac Corporation, čo je spoločnosť, ktorá toto skóre počíta), ktorého spôsob výpočtusíce tiež nie je úplne známy, no sú zverejnené základné faktory, ktoré ho ovplyvňujú.

U nás to nebude veľmi odlišné, pretože princípy sú všade rovnaké. Takže čo najviac ovplyvňuje výšku vášho úverového skóre (a tým aj výšku vašich úrokových sadzieb):

  1. Platobná história – bonitný klient spláca všetko včas a nemá dlžoby. To sa týka platieb za energie, poistky, úvery atď. Ak si myslíte, že nikto nevie, že ste niekde niečo nezaplatili včas, tak sa mýlite. Na Slovensku existujú 2 registre, jeden bankový a jeden nebankový. Tieto udržiavajú všetky informácie o dlžníkoch a spolupracujú s nimi aj sieťové podniky (distribúcie energií a pod.) Ak chcete získať lepšiu bonitu, plaťte vždy všetko včas.
  2. Aktuálna čerpanosť úverov – porovnáva, koľko úverov máte poskytnutých a koľko z nich reálne čerpáte. Je to ukazovateľ vašej úverovej „kapacity“. Ak máte nesplatený zostatok na kreditkách, neustále ste v povolenom prečerpaní na účte a zo spotrebáku ste zatiaľ splatili 1. splátku, vaše skóre to ovplyvní negatívne. Bonitný klient kreditné karty pravidelne mesačne splatí do posledného EUR, povolené prečerpanie zásadne nevyužíva a má málo nesplatených úverov. Inými slovami, je dobre mať k dispozícii úvery pre prípad potreby, ale neyužívať ich.
  3. Úverová história – čím dlhšie máte k dispozícii úvery – kreditky, prečerpania, hypotéky a zodpovedne ich manažujete, tým lepšie pre vaše úverové skóre. Má to však svoj limit – ak máte trebárs 60 rokov, vaša kapacita splácať sa znižuje a tým aj vaše skóre.
  4. Úverový mix – čím viac rôznych typov úverov v bode 3, tým lepšie pre vaše skóre. Skúsenosti!
  5. Nové úvery – toto je negatívny signál. Ak ste si v blízkej minulosti nabrali príliš veľa rôznych úverov, vaše úverové skóre a schopnosť brať si ďaľšie to zníži.

To je zhruba všetko. Záver je jasný – čím menej úvery potrebujete, tým je lepšie vaše úverové skóre a tým aj rastie vaša schopnosť získať úver za dobrých podmienok. Možno je to paradox, ale je to tak.

Samozrejme, ochotu banky dať vám úver ovplyvňujú aj iné faktory, primárne výška vášho príjmu a to, koľko voľných prostriedkov vám po splatení všetkých splátok zostane. Alebo potenciálne ručenie. Úverové skóre je však jedným z najdôležitejších.

PSČ, vzdelávanie a poradenstvo, s.r.o.

Reg. OR OS BAIII, Vložka č. 129645/B

IČO: 51791471

RegFAP v NBS: 239450 (viazaný investičný agent)

Obsah

Sociálne siete

© 2024 PSČ – vzdelávanie a poradenstvo, s.r.o.. Všetky práva vyhradené.

By Hanuliak.

This is a staging environment