Finax

Prečo sa stať mojim klientom vo Finaxe

Pomôžem vám investovať jednoducho, rozumne a lacno.

Chcete investovať jednoducho, rozumne a lacno, pomocou ETF, no nemáte na to čas? Zdá sa vám téma investovania príliš komplikovaná, aby ste sa do toho pustili sami? Alebo jednoducho chcete, aby sa o vaše investície postaral, dobre a zodpovedne, niekto iný za vás? 

Vo Finaxe vám postavíme portfólio na mieru vašej situácii a cieľom, a budeme sa oň dlhodobo starať.

Vďaka tomu dosiahnete svoje investičné ciele efektívnejšie – rýchlejšie, s nižšími nákladmi a/alebo pri nižšom podstupovanom riziku.

Inteligentné investovanie vo Finaxe

Investovanie pomocou ETF

Na stavbu portfólií Finax používa kvalitné, lacné a likvidné ETF renomovaných správcov.

Vysoký užívateľský komfort

Otvorenie účtu a nastavenie investičnej stratégie je veľmi jednoduché a celé prebieha online.

Riadenie rizika

Zloženie portfólia zodpovedá cieľu, ktorý chcete dosiahnuť, časovému horizontu a vašej ochote/schopnosti znášať riziko.

Vyššie výnosy

Portfóliá Finaxu dosahujú v dlhodobom horizonte výnosy blízke trhovým.

Ako vám vie pomôcť roboporadca?

Väčšina ľudí bohužiaľ neinvestuje. No aj tí, čo investujú, zďaleka nedosahujú také výnosy, aké by mali, alebo mohli. A „vďaka“ tomu investovaním nedosiahnu to, čo chcú alebo potrebujú. Dôvodov je, z mojich skúseností, niekoľko:
Roboporadca vám pomôže nastaviť ciele, k nim pripraví investičný plán, navrhne adekvátne portfólio pre každý cieľ, toto portfólio vytvorí a bude udržiavať. Vďaka tomu získate z dlhodobého hľadiska výnosy blízke trhovým. Takto nastavený investičný proces zároveň maximalizuje pravdepodobnosť dosiahnutia vašich cieľov v požadovanom časovom horizonte.
Účet vo finaxe

Otvorte si váš účet vo Finaxe už dnes!

Investujte pohodlne, jednoducho, rozumne a lacno.
Otvorenie účtu prebieha celé on-line a zaberie vám len niekoľko minút.

Čo hovoria moji klienti

Cena

Koľko táto služba stojí?

Finax si účtuje IBA 1 poplatok

Poplatok za riadenie portfólia 1% z objemu prostriedkov na účte + DPH ročne.

To je všetko – žiadne ďalšie poplatky (transakčné, výstupné atď) Finaxu ani mne, ako vášmu poradcovi, neplatíte. Navyše – výšku poplatkov vidíte transparentne zobrazené na svojom účte a vo výpisoch, takže máte presný prehľad, koľko vás služba stojí.

Pre klientov Elite (min. hodnota majetku na účte 100.000 EUR) je poplatok 0,85% plus DPH.

Fondy, ktoré Finax používa na stavbu portfólií, si účtujú poplatky priemerne vo výške 0,20% z objemu prostriedkov v správe, celková výška vašich nákladov, vrátane DPH, sa tak pohybuje okolo 1,40% ročne. Finax takisto ponúka niekoľko typov zliav, ktoré môžu vaše náklady znížiť ešte viac.

Doplnkové služby

Aké ďalšie služby poskytujem svojim klientom?

Ak si otvoríte účet vo Finaxe ako môj klient, nestojí vás to nič navyše. Dostanete však odo mňa zdarma tieto služby

V tomto prípade si poplatok za riadenie portfólia s Finaxom delíme na polovicu. Toto rozdelenie takisto prehľadne uvidíte na svojom účte.

Čo všetko ponúka Finax

Na otvorenie účtu vo Finaxe je niekoľko dobrých dôvodov. Tu je 7 z nich.

1.

Vysoká bezpečnosť. Finax je slovenský obchodník s cennými papiermi, licencovaný NBS. Majetok klientov je striktne oddelený od majetku spoločnosti a chránený Garančným fondom investícií do výšky 50 000EUR. Finax je tiež členom Asociácie obchodníkov s cennými papiermi a riadi sa jej Etickým kódexom.

2.

Investovanie zamerané na klienta. Zloženie  portfólií vždy zodpovedá cieľu, ktorý chcete dosiahnuť, vášmu časovému horizontu a ochote a schopnosti znášať riziko.

3.

Diverzifikácia rizika a nízke náklady. Na stavbu portfólií Finax používa kvalitné, likvidné a lacné ETF od renomovaných svetových správcov. Alokované môžu byť od 100% globálne akcie/ 0% globálne vládne dlhopisy až po 0% globálne akcie/100% globálne vládne dlhopisy. Portfóliá sú automaticky pravidelne rebalansované, čo udržuje riziko na zvolenej úrovni a mierne zvyšuje dlhodobé výnosy.

4.

Prehľadnosť a transparentnosť. Otvorenie účtu a nastavenie investičnej stratégie celé prebieha online a je veľmi jednoduché. O svojich investíciách máte neustály prehľad v prehľadnej a užívateľsky „prítulnej“ oplikácii. V nej vidíte aj výšku poplatkov, ktoré Finaxu platíte. Vaše peniaze sú vám zároveň kedykoľvek k dispozícii.

5.

Nízke náklady. Finax si účtuje len 1 poplatok – poplatok za riadenie portfólia vo výške 1% + DPH z objemu majetku v správe ročne. ETF, používané na stavbu portfólií majú priemernú výšku nákladov približne 0,20% ročne. Pre klientov Elite (min. hodnota majetku 100.000 EUR je poplatok 0,85% plus DPH. Žiadne ďaľšie poplatky (výstupné, transakčné, za zhodnotenie či iné skryté poplatky) Finaxu ani mne ako vášmu poradcovi neplatíte.

6.

Vysoké výnosy. Vďaka nízkym nákladom a rozumnému spôsobu investovania sa výnosy portfólií vo Finaxe približujú trhovým výnosom.

7.

Nulové dane. Keďže na stavbu portfólií Finax používa ETF, zisky z vašich investícií (pri splnení požiadavky držania investície minimálne 1 rok) nepodliehajú dani z príjmu. Túto okolnosť berie Finax do úvahy aj pri rebalansovaní portfólií.

O autorovi

VLADIMÍR JURÍK investor a bloger

Vďaka svojim 25-ročným skúsenostiam a vedomostiam, ktoré som v oblasti investovania získal jednak prácou pre rôzne finančné inštitúcie, ale primárne štúdiom a investovaním svojich vlastných peňazí, mám teraz čas venovať sa veciam, ktoré ma bavia a považujem ich za dôležité. Mojim cieľom je pomôcť investovať jednoducho, rozumne a lacno čo najväčšiemu počtu ľudí.

Preto som začal v roku 2015 písať blog „Peniaze sú čas“. V spoločnosti Finax som sa spolupodieľal na designe investičných stratégií, som členom jej investičného výboru ako aj viazaný finančný agent.

Ak chcete investovať pohodlne, jednoducho, rozumne a lacno, lepšie riešenie na Slovensku podľa mňa nenájdete.

Pridajte sa k mojim spokojným klientom

Účet vo finaxe

Najlepší čas začať investovať je práve teraz!

Najlepší spôsob, ako si vybudovať majetok je pravidelné dlhodobé investovanie do globálnych akcií a dlhopisov pomocou lacných ETF. A čím skôr začnete, tým lepšie výsledky dosiahnete. Staňte sa mojim klientom vo Finaxe už dnes a začnite investovať pohodlne, jednoducho, rozumne a lacno.

Aké výnosy dosahujú portfóliá Finax

Pozrite si výnosy všetkých portfólií Finax, vrátane všetkých poplatkov a po zdanení k 31.5.2024 (p.a.):

Často kladené otázky

Ako rýchlo sa dostanem k svojim peniazom, keď sa rozhodnem ich vybrať?

Aktuálne má Finax 2 obchodné dni (deň keď nakupuje a predáva akcie v portfóliách) v mesiaci, takže podľa toho, v ktorom dni podáte žiadosť, to bude trvať 3 až 17 dní.

Aké druhy zliav ponúkate?

Finax ponúka 2 typy zliav:

    1. <li „=““ class=“ class=“ tve-droppable“=““>Zľava za odporúčanie. Ak odporučíte investovanie vo Finaxe svojmu známemu, a on/ona si skutočne účet otvorí, obidvom bude Finax spravovať časť majetku 5 rokov zdarma, v závislosti od výšky vkladu vášho známeho. Pre vklady do 24 999 EUR to bude 500 EUR, pre vklady do 99 999 EUR to bude 2 000 EUR a pre vklady 100 000 EUR a viac to bude 10 000 EUR spravovaných zdarma po dobu 5 rokov vám obidvom.

 

    <li „=““ class=“ class=“ tve-droppable“=““>Zľava za prenesenie inevstície. Ak si do Finaxu prenesiete svoje už existujúce investície, 10% z tejto sumy bude Finax spravovať zdarma po dobu 5 rokov. Platí pre vklady vyššie ako 1 000 EUR.

 

Ako sa počíta poplatok za riadenie portfólia?

Poplatok vo výške 1% + DPH ročne sa ráta z celkovej výšky vášho majetku na účte (cenné papiere plus hotovosť). Účtuje sa na mesačnej báze.

Aký je minimálny vklad?

Výška minimálneho vkladu je 20 EUR.

Je investovanie s Finaxom naozaj oslobodené od dane?

Finax investuje vaše finančné prostriedky tak, aby dosiahnuté výnosy boli oslobodené od dane. Používame na to kombináciu daňových výhod v zmysle platnej legislatívy. Aby ste mali istotu, že vaše výnosy budú oslobodené od dane, je však potrebné, aby ste pri výbere peňazí, resp. ukončení investovania, dodržali správny postup, o ktorom vás budeme informovať. Toto všetko platí pre slovenských daňových rezidentov.

Ako sú moje peniaze chránené?

V prvom rade Finax používa investičnú stratégiu, ktorá je nastavená tak, aby z dlhodobého hľadiska minimalizovala pravdepodobnosť, že vaše investovanie skončí so stratou.

Okrem toho sa Finax zúčastňuje na systéme ochrany vkladov prostredníctvom Garančného fondu investícií. Váš majetok je chránený do výšky 50 000 eur.

Navyše ako obchodník s cennými papiermi Finax dodržuje veľmi prísne pravidlá pri správe vášho majetku a váš majetok striktne oddeľuje od majetku spoločnosti. Viac informácií nájdete na stránke www.garancnyfond.sk.

PSČ, vzdelávanie a poradenstvo, s.r.o.

Reg. OR OS BAIII, Vložka č. 129645/B

IČO: 51791471

RegFAP v NBS: 239450 (viazaný investičný agent)

Sociálne siete

© 2024 PSČ – vzdelávanie a poradenstvo, s.r.o.. Všetky práva vyhradené.

By Hanuliak.

This is a staging environment