DÔLEŽITÉ UPOZORNENIE! - Peniaze sú čas
1

DÔLEŽITÉ UPOZORNENIE!

Tento blog sa zaoberá investovaním, ale nepredstavuje žiadnu formu finančného poradenstva. Autor blogu nie je finančný poradca, sprostredkovateľ, ani agent žiadneho druhu.

Názory a informácie prezentované na tomto blogu nemajú za cieľ motivovať ku kúpe konkrétnej investície alebo služby.

Ak si nie ste istí tým, čo robíte, pred nákupom investície alebo finančnej služby sa poraďte s dobrým finančným poradcom (najlepšie takým, ktorého platíte vy sami, nie firma, ktorej produkt sa vám snaží predať).

  • […] hľadá, ako investovať rozumne, bezpečne, jednoducho a lacno, navrhujem nasledovné kroky (toto upozornenie ste už čítali, […]

  • >