Autor blogu je síce registrovaný finančný agent, ale žiadny obsah, zverejnený na tejto web stránke nepredstavuje žiadnu formu finančného poradenstva. 

Ak si nie ste istí tým, čo robíte, pred nákupom investície alebo finančnej služby sa poraďte s dobrým finančným poradcom/agentom (najlepšie takým, ktorého platíte vy sami, nie firma, ktorej produkt sa vám snaží predať).

>