Do čoho investovať 9

V poslednej časti tejto série si predstavíme 4 fondy – 2 akciové a 2 dhopisové. Aj tieto fondy som použil na konštrukciu portfólia v tomto článku. Tak poďme na to.

iShare MSCI Japan UCITS ETF (SXR5)

Popis

iShares MSCI Japan ponúka diverzifikovanú investíciu do akcií japonských firiem.

Investičná stratégia:

Fond trackuje MSCI Japan Index Net, ktorý pozostáva z akcií japonských spoločností s veľkou a strednou trhovou kapitalizáciou. Používa metódu priamej investície, čiže presne kopíruje zloženie indexu a investuje priamo do spoločností, ktoré ho tvoria.

Náklady:

Náklady na správu fondu sú 0.48% p.a.

Dividendy:

Fond nevypláca dividendy.

Charakteristika portfólia fondu (k 21.9.2016)

PE: 14,17

Počet titulov vo fonde: 319

Celkové čisté aktíva fondu: 494mio USD

10 najväčších pozícií predstavuje: 20,75% portfólia fondu

Historické výnosy

screen-shot-2016-09-22-at-13-39-59

 

Zdroj: Blackrock

Geografické rozdelenie

Japonsko 99,89%

Ostatné  0,11%

Prečo do fondu investovať

MSCI Japan je jeden z menších a trochu drahších fondov. Je to daň za relatívne úzku špecializáciu na jednu krajinu. Veľmi dobrý kandidát na diverzifikovanie akciovej zložky na geografickej báze. Základná mena fondu je USD, no na Deutsche Bourse je listovaný v EUR.

iShares Core Pacific ex-Japan UCITS ETF (SXR1)

Popis

Tento fond investuje do akcií širokého spektra spoločností z rozvinutých krajín pacifického regiónu, okrem Japonska.

Investičná stratégia:

Fond trackuje MSCI Pacific ex Japan Index, ktorý pozostáva z akcií spoločností rôznych veľkostí z tohto regiónu. Používa metódu samplingu.

Náklady:

Náklady na správu fondu sú 0.20% p.a.

Dividendy:

Fond nevypláca dividendy.

Charakteristika portfólia fondu (k 21.9.2016)

PE: 14,06

Počet titulov vo fonde: 151

Celkové čisté aktíva fondu: 592mio USD

10 najväčších pozícií predstavuje: 37,82% portfólia fondu

Historické výnosy

screen-shot-2016-09-22-at-13-54-52

 

Zdroj: Blackrock

Geografické rozdelenie

screen-shot-2016-09-22-at-13-56-06

 

Zdroj: Blackrock

Prečo do fondu investovať

Veľmi dobrý kandidát na diverzifikovanie akciovej zložky na regionálnej báze. Fond je menší, ale veľmi lacný. Základná mena fondu je USD, ale na Deutsche Bourse je listovaný v EUR.

iShares $ Treasury Bond 20+yr UCITS ETF

Popis

Tento fond investuje do dlhodobých dlhopisov vlády USA.

Investičná stratégia:

Cieľom fondu je čo najlepšie kopírovať vývoj indexu ICE U.S. Treasury 20+ Year Bond Index.

Fond investuje pomocou tzv. samplingu, čiže investuje do skupiny cenných papierov tak, aby sa jej zloženie podobalo na zloženie indexu na základe kľúčových rizikových faktorov a iných charakteristík.

Náklady:

Náklady na správu fondu sú 0,20% p.a.

Dividendy:

Fond vypláca dividendy na polročnej báze. Aktuálny distr. výnos je cca. 2,34% p.a.

Charakteristika portfólia fondu (k 21.9.2016)

Počet titulov vo fonde: 35

Celkové čisté aktíva fondu: 293mio USD

Priemerná splatnosť dlhopisov 26,56 rokov

Priemerná durácia 18,02 roka

Zloženie fondu (k 21.9.2016)

 

Vláda USA 99,97%

Iné 0,03%

Historické výnosy k 31.8.2016

screen-shot-2016-09-22-at-21-14-18

 

Zdroj: Blackrock

Prečo do fondu investovať

Fond ponúka možnosť investovať do najmenej rizikových cenných papierov na svete – dlhu vlády USA. Je to dobrý kandidát na hlavnú zložku dlhopisovej časti portfólia. Fond je vhodný pre investorov, ktorí potrebujú/chcú znížiť volatilitu portfólia. Ponúka tiež zaujímavý pravidelný cash výnos. Vznikol relatívne nedávno, preto má zatiaľ nízky objem, ale myslím, že do budúcna sa to zlepší. Fond je denominovaný v USD, v EUR je listovaný napríklad na Deutsche Bourse.

 

iShares Global Inflation Linked Government Bond UCITS ETF

Popis

Tento fond investuje do globálnych vládnych dlhopisov v investičnom stupni, ktorých výnosy sú naviazané na infláciu.

Investičná stratégia:

Cieľom fondu je čo najlepšie kopírovať vývoj Barclays World Government Inflation-Linked Bond indexu.

Fond investuje pomocou tzv. samplingu, čiže investuje do skupiny cenných papierov tak, aby sa jej zloženie podobalo na zloženie indexu na základe kľúčových rizikových faktorov a iných charakteristík.

Náklady:

Náklady na správu fondu sú 0,25% p.a.

Dividendy:

Fond nevypláca dividendy.

Charakteristika portfólia fondu (k 21.9.2016)

Počet titulov vo fonde: 128

Celkové čisté aktíva fondu: 570mio USD

Priemerná splatnosť dlhopisov 13,73 rokov

Priemerná durácia 12,68 roka

Zloženie fondu (k 21.9.2016)

screen-shot-2016-09-22-at-21-26-56

Zdroj: Blackrock

Historické výnosy k 31.8.2016

screen-shot-2016-09-22-at-21-28-42

 

Zdroj: Blackrock

Prečo do fondu investovať

Fond ponúka možnosť investovať do skupiny najmenej rizikových cenných papierov na svete – medzinárodné vládne dlhopisy v investičnom stupni. Navyše sú to všetko dlhopisy, ktorých výnosy sú naviazané na infláciu, investor má teda garantované minimálne zachovanie reálnej kúpyschopnosti investície. Fond je denominovaný v USD, v EUR je listovaný napríklad na Deutsche Bourse.

Photo: Flickr

Photo: Flickr