Do čoho investovať 8

V ďaľšom pokračovaní tejto investičnej série sa pozrieme na 2 akciové a jeden dlhopisový fond.

iShare Core MSCI Emerging Markets IMI UCITS ETF (IS3N)

Popis

Tento fond investuje do širokého spektra malých, stredných aj veľkých firiem z rozvíjajúcich sa krajín.

Investičná stratégia:

Fond trackuje MSCI Emerging Markets Investable Market Index, ktorý pozostáva z akcií spoločností rôznych veľkostí, z rozvíjajúcich sa krajín. Používa metódu samplingu.

Náklady:

Náklady na správu fondu sú 0.25% p.a.

Dividendy:

Fond nevypláca dividendy.

Charakteristika portfólia fondu (k 31.7.2016)

PE (6.9.2016): 11,99

Počet titulov vo fonde: 1881

Celkové čisté aktíva fondu: 3,58mld USD

10 najväčších pozícií predstavuje: 18,83% portfólia fondu

Historické výnosy

screen-shot-2016-09-07-at-22-23-20

 

Zdroj: Blackrock

Geografické rozdelenie

Čína 26,11%

Južná Kórea 15,04%

Taiwan 12,32%

India 8,91%

Brazília 6,87%

Južná Afrika 6,80%

Mexiko 3,68%

Rusko 3,22%

 

Prečo do fondu investovať

Veľmi dobrý kandidát na diverzifikovanie akciovej zložky do volatilnejšieho, no potenciálne ziskovejšieho segmentu. Fond je relatívne nový, napriek tomu má v správe slušný objem prostriedkov. Ďaľším ťahákom sú nízke náklady.Základná mena fondu je USD, no na Deutsche Bourse aj v Amsterdame je listovaný v EUR.

iShares MSCI Europe UCITS ETF Acc (SMEA)

Popis

Tento fond investuje do akcií širokého spektra európskych spoločností.

Investičná stratégia:

Fond trackuje MSCI Europe Index, ktorý pozostáva z akcií európskych spoločností rôznych veľkostí. Používa metódu samplingu.

Náklady:

Náklady na správu fondu sú 0.33% p.a.

Dividendy:

Fond nevypláca dividendy.

Charakteristika portfólia fondu (k 31.7.2016)

PE (6.9.2016): 17,29

Počet titulov vo fonde: 448

Celkové čisté aktíva fondu: 522mio EUR

10 najväčších pozícií predstavuje: 17,54% portfólia fondu

Historické výnosy

screen-shot-2016-09-07-at-22-44-46

 

Zdroj: Blackrock

Geografické rozdelenie

 

screen-shot-2016-09-07-at-22-45-56

Zdroj: Blackrock

Prečo do fondu investovať

Veľmi dobrý kandidát na diverzifikovanie akciovej zložky do stabilnejšieho, ale relatívne lacného, segmentu. Fond je menší a relatívne drahší ako väčšina fondov, ktoré tu spomínam. Základná mena fondu je EUR a v tejto mene je listovaný napríklad na Deutsche Bourse.

 

iShares Global Corporate Bond EUR Hedged UCITS ETF

Popis

Tento fond investuje do dlhopisov spoločností z rozvinutých aj rozvíjajúcich sa krajín z celého sveta. Zameriava sa na 3 hlavné sektory: priemysel, energie a financie.

Investičná stratégia:

Cieľom fondu je čo najlepšie kopírovať vývoj indexu Barclays Global Aggregate Corporate Index (EUR hedged).

Fond investuje pomocou tzv. samplingu, čiže investuje do skupiny cenných papierov tak, aby sa jej zloženie podobalo na zloženie indexu na základe kľúčových rizikových faktorov a iných charakteristík.

Náklady:

Náklady na správu fondu sú 0,25% p.a.

Dividendy:

Fond vypláca dividendy na polročnej báze. Aktuálny div. výnos je cca. 2,48% p.a.

Charakteristika portfólia fondu (k 6.9.2016)

Počet titulov vo fonde: 5.071

Celkové čisté aktíva fondu: 1,37mld EUR

Priemerná splatnosť dlhopisov 8,92 rokov

Priemerná durácia 6,57 roka

Zloženie fondu (k 6.9.2016)

 

screen-shot-2016-09-07-at-23-01-27

Zdroj: Blackrock

Historické výnosy k 31.8.2016

screen-shot-2016-09-07-at-23-02-53

Zdroj: Blackrock

Prečo do fondu investovať

Fond ponúka možnosť vyšších výnosov ako vládne dlhopisové fondy, s nižšou volatilitou ako akciové fondy. Má tiež zaujímavú dividendu. Veľmi dobrý kandidát na diverzifikáciu portfólia. Fond je denominovaný v EUR, listovaný napríklad na Deutsche Bourse.

Photo: Flickr

Comments are closed