Do čoho investovať 5 – dlhopisy

Pre väčšinu investorov je dobrý nápad mať v portfóliu zastúpené aj dlhopisy. Majú totiž nižšiu volatilitu ako akcie a tým pádom tlmia výkyvy celého portfólia. Musia to však byť kvalitné a bezpečné papiere – najlepšie vládne, vydané vládami spoľahlivých, solventných krajín. Dnes si ukážeme niekoľko príkladov ETF-iek, ktoré splnia presne tento účel.

Tu je prvá časť tejto krátkej, tu je druhá časť, tu tretia časť, vo štvrtej časti sme hovorili o trochu netradičných spôsoboch pasívneho investovania.

A teraz tie dlhopisy:

 

1.Vanguard Total Bond ETF

Tu je linka na stránku fondu:

https://personal.vanguard.com/us/funds/snapshot?FundIntExt=INT&FundId=0928#tab=0

Ospravedlňujem sa, stále mi správne nefungujú niektoré linky, musíte to skopírovať do browsera.

Popis fondu

Fond investuje do amerických dlhopisov s investičným ratingom.

Investičná stratégia:

Cieľom fondu je čo najlepšie kopírovať vývoj indexu Barclays U.S. Aggregate Float Adjusted Index. Tento index predstavuje široké spektrum amerických verejne obchodovateľných dlhopisov s investičným ratingom, podliehajúcim zdaneniu. Ide o vládne, korporátne,aj medzinárodné dlhopisy denominované v USD, ako aj hypotekárne záložné listy a iné cenné papiere, kryté aktívami (asset-backed securities). Všetky musia mať splatnosť dlhšiu ako 1 rok.

Fond investuje pomocou tzv. samplingu, čiže investuje do skupiny cenných papierov tak, aby sa jej zloženie podobalo na zloženie indexu na základe kľúčových rizikových faktorov a iných charakteristík.

Náklady:

Náklady na správu fondu sú 0,06% p.a.

Dividendy:

Fond vypláca dividendy na mesačnej báze. Aktuálny div. výnos je cca. 2.00% p.a.

Charakteristika portfólia fondu (k 31.5.2016)

Počet titulov vo fonde: 8 087

Celkové čisté aktíva fondu: 163,30mld USD

Priemerná splatnosť dlhopisov 8 rokov

Priemerná durácia 5,7 roka

Zloženie fondu (k 31.5.2016)

Dhopisy vlády USA 62,90%

Dlhopisy Aaa 6,00%

Dlhopisy Aa 4,10%

Dlhopisy A 12.40%

Dlhopisy Baa 14,60%

Dlhopisy s ratingom horším ako Baa 0%

Historické výnosy k 31.5.2016

 

Screen Shot 2016-06-29 at 14.04.56

Zdroj: Vanguard

Prečo do fondu investovať

Stabilný a bezpečný fond s nízkou volatilitou, ponúkajúci možnosť relatívne zaujímavého pravidelného príjmu, určený na stredno až dlhodobé investovanie. Veľmi dobrý kandidát na diverzifikáciu akciového portfólia. Fond je denominovaný v USD, listovaný na NYSE Arca.

2. Vanguard Intermediate Term Government Bond ETF

Tu je linka na stránku fondu:

https://personal.vanguard.com/us/funds/snapshot?FundIntExt=INT&FundId=3143#tab=0

Cieľom fondu je trackovať výnos trhovo váženého indexu amerických vládnych dlhopisov so strednou dobou splatnosti (Barclays U.S. 3–10 Year Government Float Adjusted Index)

.Popis fondu

Fond investuje do amerických dlhopisov s investičným ratingom.

Investičná stratégia:

Cieľom fondu je čo najlepšie kopírovať vývoj indexu Barclays U.S. 3–10 Year Government Float Adjusted Index. Tento index zahŕňa vládne dlhopisy, dlhopisy rôznych vládnych agentúr, ako aj korporátny alebo zahraničný dlh denominovaný v USD a garantovaný vládou USA. Splatnosť týchto dlhopisov je 3 až 10 rokov.

Fond investuje pomocou tzv. samplingu, čiže investuje do skupiny cenných papierov tak, aby sa jej zloženie podobalo na zloženie indexu na základe kľúčových rizikových faktorov a iných charakteristík.

Náklady:

Náklady na správu fondu sú 0,10% p.a.

Dividendy:

Fond vypláca dividendy na mesačnej báze. Aktuálny div. výnos je cca. 1.23% p.a.

Charakteristika portfólia fondu (k 31.5.2016)

Počet titulov vo fonde: 163

Celkové čisté aktíva fondu: 1,60 mld USD

Priemerná splatnosť dlhopisov 5,60 rokov

Priemerná durácia 5,20 roka

Zloženie fondu (k 31.5.2016)

Dhopisy vlády USA 99,50%

Dlhopisy Aaa 0,50%

Dlhopisy s ratingom horším ako Aaa 0%

Historické výnosy k 31.5.2016

Screen Shot 2016-06-29 at 14.27.22

Zdroj: Vanguard

Prečo do fondu investovať

Stabilný a bezpečný fond s nízkou volatilitou, ponúkajúci možnosť pravidelného príjmu, určený na stredno až dlhodobé investovanie. Určený pre tých, ktorí nechcú vlastniť žiadne korporátne dlhopisy. Veľmi dobrý kandidát na diverzifikáciu akciového portfólia. Fond je denominovaný v USD, listovaný na NYSE Arca.

 

3. iShares Core Euro Government Bond UCITS ETF

 

Tu je linka na stránku fondu:

https://www.ishares.com/uk/individual/en/products/251740/ishares-euro-government-bond-ucits-etf

 

Popis fondu

Cieľom fondu je trackovať výnos trhovo váženého indexu európskych vládnych dlhopisov s investičným ratingom.

Investičná stratégia:

Cieľom fondu je čo najlepšie kopírovať vývoj indexu Barclays Euro Treasury Bond Index. Tento index zahŕňa európske vládne dlhopisy, priemerná splatnosť je 9,29 roka.

Fond investuje pomocou tzv. samplingu, čiže investuje do skupiny cenných papierov tak, aby sa jej zloženie podobalo na zloženie indexu na základe kľúčových rizikových faktorov a iných charakteristík.

Náklady:

Náklady na správu fondu sú 0,20% p.a.

Dividendy:

Fond vypláca dividendy na polročnej báze. Aktuálny div. výnos je cca. 1.11% p.a.

Charakteristika portfólia fondu (k 28.6.2016)

Počet titulov vo fonde: 303

Celkové čisté aktíva fondu: 1,08 mld EUR

Priemerná splatnosť dlhopisov 9,29 rokov

Priemerná durácia 7,55 roka

Zloženie fondu (k 28.6.2016) TOP 5

Francúzsko 24,05%

Taliansko 23,79%

Nemecko 18,37%

Španielsko 13,17%

Belgicko 6,40%

Historické výnosy k 31.5.2016

Screen Shot 2016-06-29 at 14.46.10

 

Zdroj: Blackrock

Prečo do fondu investovať

Stabilný a bezpečný fond, s nízkou volatilitou, ponúkajúci možnosť pravidelného príjmu, určený na stredno až dlhodobé investovanie. Určený pre tých, ktorí nechcú vlastniť žiadne korporátne dlhopisy. Veľmi dobrý kandidát na diverzifikáciu akciového portfólia. Fond je denominovaný v EUR, domicilovaný v Írsku, listovaný napríklad  na Deutsche Boerse.

Photo: Flickr