Do čoho investovať 2

V prvej časti tejto krátkej série sme si predstavili Vanguard Total Stock Market ETF. Dnes pokračujeme ďašími dvoma fondami z Vanguardu. V tretej časti si ukážeme niektoré fondy, domicilované v Európe a vo štvrtej časti trochu iný typ pasívneho investovania. Ale predtým drobná technická poznámka (opäť) – nie som finančný agent ani poradca a toto nie je ponuka na investovanie, nákup ani predaj ničoho. Len môj osobný názor na to, do čoho investovať.

  1. Vanguard FTSE All World ex US ETF

Tu je linka na stránku fondu.

Popis fondu

Fond investuje do akcií veľkých a stredných firiem v rozvinutých a rozvíjajúcich sa krajinách, s výnimkou USA, po celom svete.

Investičná stratégia:

Cieľom fondu je čo najlepšie kopírovať vývoj indexu FTSE All World ex US Index. Investuje všetky, alebo takmer všetky, svoje aktíva do akcií, ktoré tvoria tento index a drží ich zhruba v rovnakom pomere, v akom sú zastúpené v indexe. K 31.10.2015 boli najväčšie trhy, ktoré index pokrýval, Japonsko, Spojené kráľovstvo (Veľká Británia a Severné Írsko), Francúzsko a Švajčiarsko Tieto trhy tvorili 18%, 15%, 7% a 7% celkovej kapitalizácie indexu

Náklady:

Náklady na správu fondu sú 0.13% p.a.

Dividendy:

Fond vypláca dividendy na kvartálnej báze. Aktuálne je to 0.148USD na akciu, čo je div. výnos cca. 1.33% p.a.

Charakteristika portfólia fondu (k 30.4.2016)

Počet titulov vo fonde: 2561

Celkové čisté aktíva fondu: 23.9mld USD

10 najväčších pozícií predstavuje: 8.5% portfólia fondu

Historické výnosy

Screen Shot 2016-06-10 at 14.08.44

Zdroj: Vanguard

Prečo do fondu investovať

Veľmi dobrý kandidát na tzv. Core Holding časť portfólia začínajúcich aj skúsených investorov – diverzifikáciu akciovej zložky investície do medzinárodných trhov.  Kúpou tohto jedného fondu získate investíciu do akcií veľkých a stredných firiem na rozvinutých a rozvíjajúcich sa trhoch celého sveta, okrem USA. Riziko likvidity je veľmi nízke). Ďaľším ťahákom sú mimoriadne nízke náklady, len 0.13% ročne. Mena fondu je USD. Fond nie je UCITS compliant (teda nie je schválený na propagáciu a predaj v rámci Európskej únie), osobne to však nevidím ako problém. Kúpiť jeho akcie si môžete na americkej burze NYSE Arca.

 

2. Vanguard FTSE All World ex US Small Cap FTE

Tu je linka na stránku fondu

Popis fondu

Fond investuje do akcií malých firiem (priemerná trhová kapitalizácia firmy v indexe je 1.5mld USD) v rozvinutých a rozvíjajúcich sa krajinách, s výnimkou USA, po celom svete.

Investičná stratégia:

Cieľom fondu je čo najlepšie kopírovať vývoj indexu FTSE Global Small Cap ex US Index. Investuje všetky, alebo takmer všetky, svoje aktíva do akcií, tvoriace index a drží v portfóliu reprezentatívnu vzorku cenných papierov, ktorá napodobňuje index z hľadiska kľúčových rizikových charakteristík a iných faktorov (sampling). K 31.10.2015 boli najväčšie trhy, ktoré index pokrýval, Japonsko, Spojené kráľovstvo (Veľká Británia a Severné Írsko), Kanada a Taiwan. Tieto trhy tvorili 16%, 16%, 12% a 6% celkovej kapitalizácie indexu

Náklady:

Náklady na správu fondu sú 0.17% p.a.

Dividendy:

Fond vypláca dividendy na kvartálnej báze. Aktuálne je to 0.127USD na akciu, čo je div. výnos cca. 2.40% p.a.

Charakteristika portfólia fondu (k 30.4.2016)

Počet titulov vo fonde: 3441

Celkové čisté aktíva fondu: 3.2mld USD

10 najväčších pozícií predstavuje: 3.1% portfólia fondu

Historické výnosy

Screen Shot 2016-06-10 at 14.30.11

 

Zdroj: Vanguard

Prečo do fondu investovať

Dobrý doplnok pre väčšie a komplikovanejšie portfóliá. Ponúka dodatočnú diverzifikáciu akciovej zložky investície do malých medzinárodných trhov.  Kúpou tohto jedného fondu získate investíciu do akcií malých firiem na rozvinutých a rozvíjajúcich sa trhoch celého sveta, okrem USA. Riziko likvidity nie je veľmi veľké, no je to relatívne malý fond. Ďaľším ťahákom sú mimoriadne nízke náklady, len 0.13% ročne. Mena fondu je USD. Fond nie je UCITS compliant (teda nie je schválený na propagáciu a predaj v rámci Európskej únie), osobne to však nevidím ako problém. Kúpiť jeho akcie si môžete na americkej burze NYSE Arca.

Photo: Flickr