fbpx
7

Ako si postavit kvalitné investičné portfólio 4

Téme stavby a riadenia portfólia som sa venoval už 3 krát. Je to však veľmi dôležitá téma, preto v nej budem pokračovať aj dnes.

prvom článku som hovoril o tom, čo to vlastne portfólio je a načo je dobré. V druhom článku som sa zaoberal tým, ako rôzne komponenty v portfóliách ovplyvňujú ich dlhodobé výnosy a volatilitu (použil som príklady z knižky M. Fabera Global Asset Allocation)

V ostatnom článku o stavaní portfólia sme si ukázali, ako sa dá postaviť Gobálne portfólio z obyčajných lacných ETF. Pre malé objemy investície však môže byť takéto portfólio príliš komplikované a preto sme ho zjednoušili až do stavu, kedy sa dá postaviť  z 2 fondov a predstavuje klasické portfólio 60/40 – teda 60 percent akcií a 40 percent dlhopisov.

Je to veľmi dobré riešenie pre štandardného, priemerného investora, ktoré prešlo testom času a rôznych trhových podmienok. Lenže málokto je štandardný, priemerný investor. Z toho dôvodu nie je 60/40 mantra vytesaná do kameňa, ale veľmi dobrý základ pre ďaľšiu diskusiu a úpravy. Pričom sa ale môže stať (aspoň v niektorých prípadoch), že výsledkom bude opäť len portfólio 60/40.

Ako portfólio prispôsobiť individuálnemu časovému horizontu investora.

Každé portfólio by malo odzrkadľovať minimálne 2 základné parametre – ochotu/schopnosť investora akceptovať volatilitu (riziko) a jeho/jej časový horizont. Od nich závisí konkrétna alokácia do akcií a dlhopisov.

Čím viac rokov sporenia a investovania pred sebou máte, tým viac akcií by ste v portfóliu mali mať. Dlhý časový horizont vám dáva väčší priestor “ustáť” nevyhnutné trhové poklesy. Veľmi jednoduché pravidlo (ktoré ale nesmiete brať doslova, je to len pomôcka) hovorí, že v portfóliu by ste mali mať toľko dlhopisov, koľko máte rokov. Teda 20 ročný človek by mal mať 20% dlhopisov, 80% akcií, 80 ročný človek presne naopak – 80% dlhopisov a 20% akcií.

Z tohto pohľadu je portfólio 60/40 určené pre 60 ročného investora. Výskum, výsledkom ktorého bola dlhodobá miera udržateľného výberu z portfólia na úrovni 4% ročne, bol realizovaný na portfóliu 60/40. Cieľom bolo zistiť, koľko si môže (americký) dôchodca, ktorý žije len zo svojho portfólia, vyberať každý rok tak, aby mu portfólio vydržalo aspoň 30 rokov ( výskum rátal s odchodom do dôchodku v 60 rokoch a s priemerným vekom dožitia okolo 85 rokov).

Podľa môjho názoru je princíp alokácie podľa veku investora prekonaný. V prvom rade – s konceptom “odchodu do dôchodku” sa zrejme dosť skoro rozlúčime. Ľudia, ktorí si myslia, že štát sa o nich postará, budú musieť pracovať oveľa dlhšie, než 60 rokov. Ľudia, ktorí sa o svoju finančnú budúcnosť starajú, budú môcť prestať pracovať (v štandardnom ponímaní), či už dočasne, alebo navždy, kedykoľvek im to umožní ich finančná situácia. Takisto sa predlžuje doba dožitia a dnešní 20-nici môžu kľudne rátať s tým, že tu budú 100 a viac rokov.

Lepší spôsob, ako sa pozerať na alokáciu v portfóliu, je podľa termínu začatia čerpania pravidelného príjmu. Základné jednoduché pravidlá by mohli byť nastavené takto:

  1. Ak má vaše portfólio menej ako 50.000EUR, mali by ste ho mať zainvestované v akciách a iba v jednom pasívnom, dobre diverzifikovanom fonde. Viacero fondov vám zbytočne komplikuje situáciu a zvyšuje náklady pri pravidelnom investovaní aj rebalansovaní.
  2. Ak máte pred sebou ešte viac ako 10 rokov sporenia a investovania, malo by byť vaše portfólio kompletne zainvestované v akciách.
  3. Ak máte pred sebou menej ako 10 rokov sporenia a investovania, mali by ste postupne začať zvyšovať podiel dlhopisov v portfóliu tak, aby v roku, v ktorom chcete začať čerpať z portfólia príjem, dosiahol vašu cieľovú alokáciu.
  4. Riadenie portfólia, z ktorého sa už čerpá príjem, je témou na samostatnú sériu článkov. No vaša cieľová alokácia do akcií by nemala byť menšia ako 60%. Aj takéto portfólio potrebuje akcie, aby mohlo produkovať dlhodobý príjem. 60% akcií zaručilo prežitie portfólia 30 rokov pri výbere 4% ročne, pravidelne zvyšovanom o infláciu. Ak si plánujete užívať plody svojej práce dlhšie, potrebujete v ňom mať ešte viac akcií, hoci možno percento výberu bude nižšie. Tu si treba uvedomiť, že v takejto situácii dlhopisy zvyšujú riziko – portfólio s veľa dlhopismi nemusí vydržať tak dlho, ako potrebujete. Najnovšie výskumy v tejto oblasti dokonca ukazujú, že optimálna stratégia pre “dôchodcov” je postupne podiel akcií v portfóliu zvyšovať (hoci z nižšej počiatočnej alokácie). Narastá tak pravdepodobnosť, že portfólio bude generovať dostatočný príjem celý požadovaný čas.

Pri stanovovaní “cieľovej” alokácie k termínu začatiu čerpaniu príjmu z portfólia treba brať do úvahy ešte tieto faktory:

  • Dlhopisom sa za posledných 30 rokov darilo veľmi dobre. Dôvodom boli kontinuálne klesajúce úrokové sadzby (cena dlhopisu sa hýbe inverzne k pohybu úrokov). Dnes sú však úrokové sadzby na historických minimách. Ak sa v budúcnosti niekam pohnú, tak budú skôr rásť ako klesať. To spôsobí pokles cien dlhopisov. Pravdepodobne sa teda dlhopisom nebude dariť tak dobre, ako za posledných 30 rokov. Preto alokovať  40% portfólia do dlhopisov je teraz zrejme kontraproduktívne.
  • Každý človek, ktorý pracuje a platí si odvody, bude mať nejaký štátny dôchodok (hoci nevieme, koľko a kedy). To je tiež forma štátneho dlhopisu. Treba s tým pri konštrukcii portfólia rátať.
  • Nie je štátny dlhopis ako štátny dlhopis. Dlh Grécka je úplne iná káva ako dlh Nemecka, hoci sú obidve krajiny členmi EU. Takisto ak si kúpite napríklad talianske dlhopisy a táto krajina nebodaj vystúpi z EMU a znovu zavedie líru, ovplyvní to hodnotu vašich dlhopisov skôr negatívne.
  • to, ako by sa rôzne alokácie chovali v reálnych historických situáciách, si môžete otestovať pomocou tejto kalkulačky.

Dobrou náhradou dlhopisov, aspoň na pár rokov, kým sa úrokové sadzby nedostanú na normálnejšie úrovne, je hotovosť na termínových vkladoch. Takisto je možné aspoň nejakú časť dlhopisovej alokácie investovať do vládnych dlhopisov s vyšším výnosom než sú európske alebo americké tituly, napr. vládne dlhopisy emerging markets.

V ďaľšom pokračovaní si ukážeme, ako portfólio prispôsobiť ochote/schopnosti investora znášať volatilitu a aktuálnej trhovej situácii.

Ak sa chcete dozvedieť viac o tom, ako investovať rozumne, jednoducho a lacno, kliknite sem:

Áno, chcem sa dozvedieť viac!

Photo: Flickr

Comments are closed