Akcie – prečo do nich musíte investovať, 1. časť

Na svete je to už raz zariadené tak, že väčšina ľudí, ktorí dosiahli finančnú nezávislosť, sú podnikatelia. Keď trocha prebrowsujete internet, zistíte, že aj väčšina ľudí, ktorí sa tvária, že vedia ako dosiahnuť finančnú nezávislosť, vám poradí, aby ste začali samostatne podnikať (najlepšie v multilevel marketingu). To pre mnohých ľudí znamená veľké čevené STOP a koniec snov o dosiahnutí finančnej nezávislosti. Pretože z podnikania majú jednoducho strach.

V tejto súvislosti mám pre vás 2 správy – jednu zlú a jednu dobrú, ako obyčajne.

Najprv zlá správa

Bohužiaľ, podnikanie nie je pre každého. Naozaj nie. Ak ste doteraz nezačali podnikať, a napadlo vás to len preto, že vám to ktosi povedal, tak s tým ani nezačínajte. Podnikanie nie je prechádzka ružovou záhradou, a aby niekto týmto spôsobom uspel, musí mať dobrý nápad, optimizmus, železné nervy a vôľu, schopnosť nenechať sa ničím a nikým odradiť a šliapať stále za svojim cieľom. A šťastie. Väčšina ľudí nie je takto mentálne vybavená.

Navyše, podnikanie je rizikové –  väčšina novozaložených firiem do 5 rokov zanikne.

Takže ak to v sebe nemáte, ak necítite, že podnikanie je presne ten spôsob, ktorým sa chcete v živote realizovať, ani to radšej neskúšajte. Väčšina ľudí je jednoducho predurčená na to, aby boli zamestnancami. Na tom nie je nič zlé, a ani sa za to netreba hanbiť. Žiadny podnikateľ by bez zamestnancov predsa nemohol fungovať.

Okrem toho – fakt, že väčšina bohatých ľudí sú podnikatelia, neznamená, že väčšina podnikateľov sú bohatí ľudia. Existuje veľmi veľa neúspešných podnikateľov, ale nikde sa o nich nedočítate.

Nechápte ma zle – každý, kto sa dá na podnikanie, má moju hlbokú úctu a držím mu palce, aby bol úspešný. Ale ak sa do podnikania máte “nútiť” len kvôli tomu, že je to podľa niekoho jediná cesta k finančnej nezávislosti, tak to rozhodne nerobte.

A teraz dobrá správa

Ak chcete dosiahnuť finančnú nezávislosť, NEMUSÍTE začať podnikať. Jedinou podmienkou je maximalizovať rozdiel medzi vašimi príjmami a výdavkami, bez ohľadu na to, z akých zdrojov pochádzajú vaše príjmy (či už je to podnikanie, alebo výplata). A tento rozdiel rozumne investovať.

Ako bohatnú podnikatelia

POZOR – NASLEDUJE ZJEDNODUŠENIE!!! V prvom rade jeho/jej firma musí byť úspešná, tzn. musí generovať zisk. V druhom rade podnikateľ musí tieto zisky reinvestovať naspäť do firmy – rozšíriť výrobu, najať nových pracovníkov, vylepšiť web stránku, zlepšiť produkt/službu, atď. Ak by všetky zisky “prejedol”, nikdy by sa nestal bohatým podnikateľom.

Následne firma generuje väčší zisk, ktorý sa znovu reinvestuje atď. Ak už nie je priestor na efektívne reinvestovanie zisku v rámci firmy, môže podnikateľ založiť novú firmu, alebo investovať do inej, už existujúcej. Ak všetko dobre fuguje, na konci, po mnohých rokoch odriekania a tvrdej práce, je zrazu – voilá! – bohatý, finančne nezávislý človek.

Akcie a akciový trh

No dobre, pýtate sa, ale ako mi toto pomôže? Nie som podnikateľ, z výplaty som ušetril nejaké peniaze, ale nemám firmu, do ktorej by som ich investoval. Čo teraz?

Tu nám prichádza na pomoc jeden z úžasných vynálezov kapitalizmu, a to je akciový trh. Vďaka nemu môžete svoje ušetrené peniaze investovať do už existujúcich firiem. Nielenže je to ďaleko pohodlnejšie, ako zakladať a zveľaďovať vlastné podnikanie, ale – povedzme si pravdu – aká je šanca, že vymyslíte a zrealizujete komunikačné zariadenie, ktorého sa predá 170 miliónov kusov ročne? Alebo platobný systém, cez ktorý pretečie 80 miliárd euro ročne? Ja viem. Netrápte sa kvôli tomu.

Akciový trh je, zjednodušene, miesto, kde si môžete kúpiť akcie, tzn. podiel na už existujúcich firmách, a podieľať sa na ich budúcich ziskoch (aj stratách, samozrejme – firma, do ktorej zainvestujete, nemusí splniť vaše očakávania, nemusí byť tak zisková, ako ste si pôvodne mysleli).

Podnikateľ vlastniaci jednu firmu, má potenciálne veľký problém – ak sa mu nedarí a firma skrachuje, musí začať znovu od nuly. Presne to isté sa vám môže stať aj na akciovom trhu, ak investujete len do jednej firmy. Oproti podnikateľovi však máte tú výhodu, že môžete zainvestovať napríklad do 15, 20 alebo 50 firiem, čím minimalizujete riziko, že jeden neúspech vás nejako podstatne ovplyvní (odborne to voláme diverzifikácia rizika).

Ako rozumne investovať do akcií?

OK, fajn, rozumiem, hovoríte, ale odkiaľ mám vedieť, aké akcie, ktoré firmy a kedy mám kúpiť? Odpoveď nie je jednoduchá a boria sa s ňou aj dobre platení investiční profíci, a treba povedať, že nie vždy úspešne.

Našťastie, na túto otázku nemusíte vôbec odpovedať, a to vďaka ďaľšej skvelej kapitalistickej inovácii – indexovému fondu ETF (exchange traded fund).

O čo ide? Konkrétny akciový trh pozostáva zo všetkých firiem, ktorých akcie sa na danom trhu – burze – obchodujú (jednou z najväčších na svete je NYSE – New York Stock Exchange). A vývoj na takomto trhu monitorujú takzvané indexy, pomocou ktorých môžeme sledovať, čo sa s daným trhom, alebo jeho segmentom, deje. Napríklad index S&P 500 obsahuje akcie 500 najväčších firiem, obchodovaných na americkom akciovom trhu.

A existujú investičné fondy, ktorých portfólio presne kopíruje zloženie tohto indexu, napríklad Vanguard S&P 500.

Ak teda neviete, akcie ktorých firiem kúpiť (a väčšina ľudí by ani nemala skúšať vyberať), stačí, ak si kúpite podiely v takomto fonde, a automaticky ste kúpili podiely v 500 firmách, ktoré tvoria index S&P 500.

Výhodou tohto prístupu je veľká diverzifikácia, nízke náklady, a hlavne to, že takto dosiahnete lepšie výsledky ako cca. 70% profesionálnych investičných managerov.

Na čo je to všetko dobré?

Ak ste už rozhodnutí, že budete investovať, máte niekoľko možností, do čoho svoje peniaze vložíte (tzv. triedy aktív, po anglicky asset classes):

  • termínové vklady v banke
  • nehnuteľnosti
  • komodity, drahé kovy
  • štátne dlhopisy
  • firemné dlhopisy
  • akcie
  • alternatívne investície (umenie, historické automobily, atď.)

Vy však chcete čo najskôr dosiahnuť finančnú nezávislosť, preto musíte investovať tak, aby vaše investície produkovali čo najvyšší výnos pri rozumnom riziku. Ako teda vyzerá porovnanie historických výnosov týchto tried aktív:

Preco investovat do akcii

Zdroj: J. Siegel, Stocks for the long run

Ako vidno, akcie poskytujú ďaleko najväčší reálny (teda po inflácii) dlhodobý výnos spomedzi všetkých druhov aktív, ktoré sú k dispozícii. Ak by ste v roku 1802 zainvestovali 1 dolár do diverzifikovaného akciového portfólia, v roku 2012 by z neho bolo 705.000 dolárov, kdežto ten istý dolár, zainvestovaný do dlhopisov, by mal v roku 2012 hodnotu iba 1.780 dolárov, resp 281 dolárov (pri investícii do krátkych dlhopisov – poukážok). Investícia do zlata by dopadla ešte horšie – jej hodnota by bola iba 4,52 dolára (čítate správne – štyri doláre päťdesiatdva centov). Hodnota samotného dolára by za rovnaké obdobie kvôli inflácii klesla na púhych 5 centov.

Rozdiel v koncovej hodnote investície je ohromujúci. Tak sa prejaví sila zloženého úročenia (výnosy z výnosov)

Málokto však má k dispozícii 210 rokov. Ako povedal Keynes – z dlhodobého hľadiska sme všetci mŕtvi. Nezúfajte, nič nie je stratené.

Výnosy z akcií, okrem toho, že sú vysoké, sú aj relatívne stabilné (pri rozumne dlhom investičnom horizonte). Za posledných 200 rokov diverzifikované akciové portfólio v priemere takmer zdvojnásobilo svoju kúpnu silu (v reálnych peniazoch zhodnotilo o 100 percent) každých 10 rokov. Žiadna iná trieda aktív nemá z dlhodobého hľadiska takú výšku a stabilitu výnosov ako akcie (zdroj dát J. Siegel)

Ak chcete vôbec pomýšľať na dosiahnutie finančnej nezávislosti, a nemáte naozaj obrovské príjmy, bez toho, aby ste mali veľkú väčšinu vašich peňazí zainvestovanú v akciách, to jednoducho nepôjde.

O rizikovosti investovania do akcií si povieme nabudúce.

Photo: Flickr

Comments are closed